KAPAT X
Popüler Aramalar
Bölge Planı 2024-2028 (Taslak)

Bölge Planı 2024-2028 (Taslak)

Ülkelerin ulusal kalkınmasında, yerel ve bölgesel kalkınma politikalarının önemi giderek artmış ve kalkınmayı merkezden yöneten geleneksel yaklaşımın yerine kalkınmayı yerelden yöneten yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Böylece yerel dinamiklerin etkisi gözetilerek, yerel bilgi ve hedeflerden beslenerek yerel aktörlerin katılımı ile belirlenen bölgesel kalkınma politikalarının ulusal kalkınmaya daha fazla katkı sağlayacağı yaklaşımı benimsenmiştir.

Bu yaklaşımdan hareketle 2024-2028 yıllarını kapsayan bölge planlarının, 07.06.2022 tarih ve 2022/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, Kalkınma Ajansları koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması bildirilmiştir.

Bölge planı, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için kullanılan bir araç olup kalkınmayı sağlarken sınırlı olan bölge kaynaklarının gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bırakılması yani kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için optimum düzeyde ve etkin kullanıma önem veren ve kaynakların, kalkınma amaçlarına ne şekilde hizmet edeceğini belirleyen, stratejik bir yaklaşımla bölgeyi yönlendiren bir plandır.

Bu çerçevede katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan 2024-2028 Konya Karaman Bölge Planı, bölgede ortak kalkınma bilincini yükselterek; kaynakların, bölgenin dinamizmini ortaya çıkaracak ve bölgeye daha yüksek katma değer sağlayacak, alanlara yönlendirilmesini hedeflemiştir.

KONYA KARAMAN BÖLGE PLANI(TASLAK)