KAPAT X
Popüler Aramalar

Hakkımızda

Türkiye’de Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuşlardır.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) bu amaç doğrultusunda 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, Konya ve Karaman illerinden oluşan TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir.

10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklar yeniden yapılandırılmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

2009 yılı Mayıs ayında Genel Sekreteri atanan ve Eylül ayında uzman ve destek personeli istihdam edilen MEVKA, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkiler dâhilinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.