KAPAT X
Popüler Aramalar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Raporlar
+
Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi Raporu
Ajansımız Tarafından Hazırlanan Raporlar
+
Sektör Raporları
İlçe Raporları
Araştırma Raporları
Etki Değerlendirme Raporları
+
2012 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2009 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2011 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2011 Yılı İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2010 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2009 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
Stratejiler
+
Karaman İl Yatırım Destek Ve Tanıtım Strateji Belgesi 2017-2023
Konya İl Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi 2017-2023
Makaleler
+
Bölgesel Gelişmenin Temel Yapı Taşları Olarak Kentler
Konya'da Savunma Sanayi
Bölgemizde Tarımsal Dış Ticaret Analizi
Konya Karaman Göç Analizi
Toprak Altı Damla Sulama
Konya Karaman Bölgesi Tarım Alanlarında Verim Değerleri
Helal Belgelendirme Gerekliliği
Konya Karaman Yaşam Memnuniyeti Değerlendirmesi
Konya Özelinde Yabancı Sermayeli Firmaların Ülke Bazlı Analizi
Konya Karaman Bölgesi Boşanma Analizi
Büyüyen Şirketler
Serbest Bölge Bilgi Notu - Karaman
Serbest Bölge Bilgi Notu - Konya
Bölgemizde Tarım Alanları Azalıyor Mu ?
Ajansımız Desteğiyle Hazırlanan Raporlar
+
Teknik Destek
Doğrudan Faaliyet Desteği