KAPAT X
Popüler Aramalar
Genç İstihdamı Programı

Genç İstihdamı Programı

Genç İstihdamı Programı

Ülkemizin 2019-2023 yılları arasındaki kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı’nda gençlerin istihdamı konusunun önemine değinilmiş ve Planda “gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” ve “toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” temel amaçları yer almıştır. 11. Planda belirlenen temel amaçlara ulaşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) hazırlanmıştır. Stratejinin temel politika eksenleri ise; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılması, geleceğin işleridir.

Dünyada özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik dönüşüm, işgücü piyasasını, üretim süreçlerini ve iş yapma biçimlerini değiştirmekte, bunun sonucunda farklı beceri ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu süreçten tüm dünyayla birlikte ülkemiz de etkilenmektedir. Dijitalleşmenin etkilerinin fırsata çevrilebilmesi için gelecekte istihdam yaratma kapasitesi yüksek olan alanlara odaklanılması, dijitalleşmenin sonucunda ortaya çıkan yeni istihdam alanlarında yeterli altyapı oluşturulması, dijitalleşmenin gerektirdiği becerilerin tanımlanması ve bu becerilerin genç nüfusa kazandırılması gerekmektedir.

Nitelikli işgücü yetiştirilmesi için eğitim kurumlarının niteliğinin artırılması, reel sektörün ihtiyaç duyduğu becerilerin tespit edilerek gençlere bu becerilerin kazandırılması, genç nüfusun becerilerine uygun iş alanlarına yönlendirilerek işgücü piyasasındaki beceri uyumsuzluğunun asgari düzeye indirilmesi, geleceğin mesleklerine uygun işgücü yetiştirilmesi, mesleki eğitimin ve girişimciliğin geliştirilmesi gibi konular müdahale alanları olarak ön plana çıkmaktadır.

Kalkınma ajansları kuruluşlarından bu yana gençlerin istihdamına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının “Genç İstihdamı” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmesi kararlaştırılmıştır.

Temel Amaç: 

 • Genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması

Özel Amaçlar:

 • Gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilincinin oluşturulması
 • Gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması
 • Gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi
 • Gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması

Genç istihdamı teması kapsamındaki programlar:

 • Beceri Geliştirme Programı
 • İstihdam Garantili Eğitim Programı
 • Çalışan ve Üreten Gençler Programı
 • E-spor Programı
 • Kalkınma Ajansları Destek Programları
 • Kırsal İstihdamı Artırma Programı
 • Genç Girişimcilik Destek Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen temel ve özel amaçlar çerçevesinde çalışmalar yapmakta olup süreç içerisinde kamuoyu bilgilendirilecektir.