KAPAT X
Popüler Aramalar

Organizasyon Yapısı

Yönetim Kurulu
+
Hüseyin Engin SARIİBRAHİM
Karaman Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Vahdettin ÖZKAN
Konya Valisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Üye
Savaş KALAYCI
Karaman Belediye Başkanı
Üye
Eyyup ÇAYIR
Karaman İl Genel Meclisi Başkanı
Üye
Mustafa Gökhan ALKAN
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Üye
Mustafa BÜYÜKEĞEN
Konya Sanayi Odası Başkanı
Üye
Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı
Üye
İhsan BOSTANCI
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Üye
Genel Sekreterlik
+
Genel Sekreterlik
+

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin, çalışma birimlerinin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

Genel Sekreterlik birimleri:

 

 • Genel Sekreter
 •  
 • Araştırma Etüt ve Planlama Birimi
 •  
 • Program Yönetim Birimi
 •  
 • İzleme ve Değerlendirme Birimi
 •  
 • Destek Hizmetleri Birimi
 •  
 • Konya Yatırım Destek Ofisi
 •  
 • Karaman Yatırım Destek Ofisi
Genel Sekreterimiz
+
İhsan BOSTANCI
GENEL SEKRETER

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak görev yapan İhsan BOSTANCI, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25’inci maddesi ile 20.04.2020 tarihi itibari ile Genel Sekreter olarak atanmıştır.

İHSAN BOSTANCI ÖZGEÇMİŞ

1979 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. Lise eğitimine 1994 yılında Ankara Fen Lisesinde başladı. 2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi (SÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisansını 2001-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında yaptı. Yüksek Lisans tezi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Indiana Eyaletindeki Purdue Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. Halen devam etmekte olan doktora çalışmasına 2014 yılında başladı.

2004 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) Teknik Yardım Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008 yılında “Kalkınma Yardımlarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konulu uzmanlık tezi ile Teknik Yardım (TİKA) Uzmanı unvanını almaya hak kazandı. Vatani görevini Proje Subayı olarak Aralık 2008-Kasım 2009 tarihleri arasında İzmir Gaziemir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında tamamladı.

2010 yılında TİKA Kabil Program Koordinatörlüğü görevine atandı. Bu vazifesi kapsamında TİKA aracılığı ile Afganistan’da uygulanan projelerin gerçekleştirilmesi, Türkiye tarafından Afganistan’a verilen resmi kalkınma yardımlarının genel koordinasyonu ile merkezi hükümet, Afganistan’da mukim Yabancı Misyonlar, Uluslararası Kuruluşlar ve STK’lar ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması görevlerinde bulundu.

20.09.2012 tarihinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına atandı. 10.02.2015 tarihinden itibaren vekâleten yürüttüğü Başkanlık görevine 10.08.2015 tarihinde asaleten atandı. Bu süre içerisinde başta KOP Eylem Planının hazırlanması olmak üzere bölgeye ilişkin pek çok planlama sürecinin içinde yer aldı. Bölgede özellikle tarımsal altyapının iyileştirilmesi, kırsal kalkınma, üretimde katma değerin artırılması, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği, girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesi gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen destek programlarının hem tasarlanması hem de uygulanmasında rol aldı.

20.04.2020 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25’inci maddesi ile Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan Bostancı, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede de Farsça bilmektedir.

Araştırma Etüt ve Planlama Birimi
+

Araştırma Etüt ve Planlama Birimi (AEPB), bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması ve koordinasyonundan sorumludur. AEPB’nin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

·         İlgili kurum talimatı ile Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlamak veya bölge planının hazırlanmasını koordine etmek,

·         Ajansın tüm birimleri ile koordineli şekilde “Ajans Stratejik Planının” hazırlanmasını sağlamak,

·         Gerek görülmesi halinde Bölge Planına uyumlu olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak,

·         İlgili birimlerle birlikte, Ajans Stratejik Planının ve Sonuç Odaklı Programların program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek,

·         Çalışma programı ve bütçenin hazırlanması ile ilgili süreçte birimler arası koordinasyonu sağlamak,

·         Tüm birimlerin kendi birimleri için hazırladığı yıllık çalışma programlarını ve bütçelerini konsolide ederek nihai hale getirmek, AEPB tarafından hazırlanmış olan planlar ve varsa operasyonel programlar ile uygunluğunu kontrol etmek ve mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak,

·         Onaylanan çalışma programı ve bütçeyi kamuoyuna duyurmak,

·         Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ve etki analizi çalışmalarına katkı sağlamak,

·         Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve varsa bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin yıllık çalışma programı kapsamında çerçevesini oluşturmak ve zamanlamasını belirlemek ayrıca verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine yönelik bütçe ile ilgili çalışmalar yapmak ve bütçe dağılımını planlamak,

·         Konya ve Karaman illerinde bölge planı ve operasyonel programlara yönelik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve gerekli görülmesi halinde politikalar üretmek,

·         Bölgenin potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar yapmak ve faaliyetleri koordine etmek,

·         Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,

·         Kamu Yatırım Kararlarının bölge planına uyumluluğunun ve bölgesel bütünlüğün sağlanması için valiliklerin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından ajansa iletilen yatırım tekliflerini incelemek ve değerlendirme raporu hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak. Mevzuatla belirlenmiş mercilere iletmek,

·         Ajansın hazırlamış olduğu altı aylık ara birim ve ajans faaliyet raporları ile yıllık birim ve ajans faaliyet raporlarını hazırlama faaliyetlerini yürütmek ve mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak,

·         Ajans içi birimler arası koordinasyonu sağlamak,

·         Birim Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek,

·         Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Program Yönetimi Birimi
+

Program Yönetim Birimi (PYB), Araştırma Etüt ve Planlama Birimi (AEPB) tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanması dâhil söz konusu sürecin uygulanmasından sorumludur. PYB'nin görevleri şöyle belirlenmiştir:

 • Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 • ·         Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,

  ·         Destek programları kapsamında, bu kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,

  ·         Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,

  ·         Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,

  ·         Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek,

  ·         Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,

  ·         Proje desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,

  ·         Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak,

  ·         Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek,

  ·         Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını değerlendirmek,

  ·         Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,

  ·         Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,

  ·         Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek

  ·         Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,

  ·         Destek almaya hak kazanan proje sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,

  ·         Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin KAYS’ta tutulmasını temin etmek,

  ·         Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri ilgili birime devretmek,

  ·         Destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak etki analizi çalışmalarına katkı sağlamak,

  ·         Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmelerin taraflarını sözleşme hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, sözleşmelerin imzalanma sürecini takip etmek,

  ·         Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri ilgili Birimine devretmek,

  ·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek,

  ·         Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  ·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

  ·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

  ·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek ve birim uzmanlarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

İzleme ve Değerlendirme Birimi
+

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. İDB'nin görevleri şöyle belirlenmiştir:

·     Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine katkı sağlamak,

·     Diğer birimlerle işbirliği içinde proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemeye katkı sağlamak,

·     Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,

·     PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

·     Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Birimine bildirmek,

·     Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek,

·     Proje ve program kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin KAYS’a aktarılmasının genel koordinasyonunu sağlamak,

·     Yararlanıcıları projenin uygulanması ve KAYS’ın etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,

·     Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin KAYS’a aktarılmasını sağlamak,

·     Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, Sıkça Sorulan Sorulardan (SSS) oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte ajansın internet sitesinde yayınlamak,

·     Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,

·     Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Muhasebe ve Ödeme Birimini bilgilendirmek,

·     Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Birimine görüşünü iletmek,

·     Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,

·     Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,

·     Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,

·     Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,

·     Etki analizi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

·     Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,

·     Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,

·     Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek,

·     Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında başvuru rehberlerinin hazırlığına destek vermek,

·     Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak,

·     Muhasebe ve Ödeme Birimi kurulduktan sonra teknik destek projelerinin izlemesini gerçekleştirmek.

·     Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·     AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,

·     Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Destek Hizmetleri Birimi
+

Destek Hizmetleri Birimi (DHB), Ajansın idari ve mali işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Destek Hizmetleri Biriminde Muhasebe Yetkilisi, Muhasebeci, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Yazı İşleri Evrak Kayıt Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu, Halkla İlişkiler Sorumlusu,Yönetici Asistanı, Bilgi İşlem Sorumlusu, Arşiv Sorumlusu ve Taşınır Kayıt Sorumlusu yer alır. Söz konusu personel aşağıdaki görevleri yerine getirir:

Muhasebe Yetkilisi

 

 

·         Ödeneği dâhilinde olmak şartıyla her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçekleştirmek, ödeneğin yeterli olmadığı durumlarda bunu yazılı olarak harcama yetkilisine bildirmek,

·         Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması,

·         Ödeme emri ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi ile diğer görevlilerin imzasını, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tam olmasını, hesaplamalarda maddi hata bulunup bulunmadığını ve hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek,

·         Gelirleri ve alacakları takip ve tahsil etmek,

·         Ödeneği dâhilinde gerçekleşen giderlerin hak sahibine ödenmesini sağlamak ve harcama yetkilisinin uygun gördüğü hâllerde avans vermek,

·         Para ve parayla ifade edilebilen değerleri saklamak ve ayniyata ilişkin hesapları tutmak,

·         Ajansa ait emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek,

·         Ajans personelinin maaş, yolluk vb. ödemeleri ile muhtasar, SGK primi gibi vergi ödemelerini gerçekleştirmek,

·         Muhasebe kayıtlarının tam, doğru ve usulüne uygun olarak tutulmasını ve raporlanmasını, bu bilgilerin saydam ve erişilebilir olmasını sağlamak, muhasebe ile ilgili diğer işlemleri yapmak,

·         Malî konulara ilişkin olarak ilgililere gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

·         Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere, Ajans bütçe sonuçlarını çıkarmak,

·         Bütçe ve muhasebe bilgi sisteminin işleyişini yönetmek,

·         Bütçe, muhasebe ve harcama programına ilişkin yukarıda sayılmayan diğer hizmetleri yürütmek

·         Kurum’un, aylık olarak beyan etmesi gereken SSK Bildirgesi, KDV-2, Damga ve Muhtasar Beyannameleri’ni kontrol etmek.

·         Kurum’a ait mevcutları gelir getirici finansal araçlarda değerlendirmek ve Kurum’un atıl durumda olan varlıklarını değişik finansal araçlarda değerlendirmeye yönelik resmi yazı hazırlamak, Genel Sekreterin onayına sunmak ve mevcudu bu yazı ile belirlenen araçta değerlendirmek,

·         Gerçekleşen tüm vergi ödemelerine ait banka dekontlarına ve “Vergi Tahsil Alındısı”na göre muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek ve dosyalamak,

·         Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu eğitim taleplerini amirine bildirmek, sürekli kendisini geliştirme bilincinde olmak,

·         Muhasebe birimine ait birim arşivinin tutulmasını ve düzenlenmesini sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde Muhasebe Yetkilisine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

Muhasebeci

 

·     Harcama işlemlerine ilişkin, ödemeye uygun hale gelen, gerekli ödeme evraklarını (muhasebe işlem fişi, ödeme talimatı) eksiksiz olarak hazırlamak ve evrakları ilgililerin imzasına sunmak,

·     Ajansın ödeme işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek,

·     Hazırlanan ödeme evraklarını düzgün bir biçimde dosyalamak ve muhafaza etmek,

·     Harcamalarla ilgili sözleşme, ihale komisyon tutanağı, fiyat araştırması vb. birimler tarafından hazırlanan evrakların son kontrolünü yapmak; eksiklikleri ilgililere bildirmek ve takibini yapmak,

·     Personelin avans çektiğine ilişkin onaylı harcama belgelerini kontrol etmek,

·     İlgili kurumlardan gelir ödemelerinin gelmesi durumunda bankadan işlem dekontu temin etmek ve Muhasebe Yetkilisine teslim etmek,

·     Muhasebe ile ilgili gelen giden evrakları takip ve muhafaza etmek,

·     Aylık mizan kontrolleri sırasında hesap bazında açılmış ve kapanmış banka hesaplarını kontrol etmek ve ekstrelerini muhafaza etmek,

·     Talimatlara göre gerçekleşen ödemelere ait banka dekontlarını ödeme evrakının ekine takmak,

·     Yıl sonunda amortisman hesaplamalarını yapmak,

·     Kurum’un, aylık olarak beyan etmesi gereken KDV-2, Damga ve Muhtasar Beyannameleri’ni hazırlamak,

·     Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek,

·     Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·     Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·     Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

·     Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·     Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·     Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·     Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·     Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·     AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

İnsan Kaynakları Sorumlusu

 

·     İşe alım ve işten ayrılma sürecini, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirmek,

·     Ajansta çalışan personelin izin, rapor ve benzeri konulardaki işlemlerini yürütmek,

·     İşe giren personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, SGK bildirimlerini yapmak. Diğer istenen evraklarla birlikte özlük dosyasını oluşturmak.

·     İstifa eden ya da deneme süresi içinde veya sonrasında iş akdi tek taraflı ya da karşılıklı olarak feshedilen personelin işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek

·     İşten ayrılan personelin çıkışını yasal süresi içinde SGK’ya bildirmek.

·     Personelin sağlık raporunu SGK’ya kayıt etmek ve fark ücreti oluşması durumunda takip eden maaşla birlikte aradaki fark ödemek.

·     Personele ait bordro hesaplamalarını yapmak, ödemeler için Muhasebeye göndermek ve sistem üzerinde Muhasebe ile karşılaştırmak,

·     Personelin otomatik katılım sistemi ile bireysel emeklilik sigortası işlemlerini yapmak,

·     Toplu iş sözleşmesi imzalandığında, sözleşme hükümleri doğrultusunda işlemleri gerçekleştirmek.

·     Personelin SGK aylık prim bildirgeleri işlemlerini yürütmek,

·     Yıllık personel ihtiyacının belirlenebilmesi amacıyla her yıl sonunda personel ihtiyacını belirlemek için iş yükü analizi çalışmalarını yapmak,

·     İlgili kuruluşlarca talep edilen, personele ait istatistiki bilgileri, Genel Sekreterce uygun görüldüğü taktirde hazırlamak,

·     İşe alınan insan kaynaklarının belirli görevlere yerleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, insan kaynağının yeni göreve hazırlanmasını, Ajansa ve diğer çalışanlara uyumunu gerçekleştirmek amacıyla oryantasyon eğitimlerini, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

·     İnsan Kaynakları Raporunu hazırlamak ve Genel Sekreter’e sunmak,

·     Performans değerlendirme sisteminin etkin işleyişi için süreci yürütmek,

·     İnsan kaynağının eğitim ve gelişim gereksinimlerini, birimlerden gelen talepler, çevresel gelişmeler, gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları doğrultusunda eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek,

·     Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek,

·     Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

·     Görev alanı dahilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak,

·     Görev alanı dahilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak,

·     Ajansın İnsan Kaynakları ile ilgili diğer iş ve işlemlerini yürütmek,

·     Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·     Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·     Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·     Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·     Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·     Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·     Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·     Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·     AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

Yazı İşleri Evrak Kayıt Sorumlusu

 

·         Ajans adına gelen-giden evraklara ilişkin her türlü yazışma ve dokümanların güvenlik esasları çerçevesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını,  tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

·         Günlük ve süreli evraklara zamanında cevap vermek,

·         İlgili birimlerden gönderilen evrakların imzalı olup, olmadıklarını kontrol etmek, eksiklik varsa, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

·         Gelen yazıların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinde kayıt  yapıldıktan sonra ilgili birimlere evrak akış elektronik ortamda havalenin yapılması,

·         Gelen ve giden evrakların standart dosya planında belirtilen ilgili yerlerde dosyalanmasının sağlanması,

·         Ajansa postayla gönderilen veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca getirilen dilekçelerle ilgili havale ve yazışmaları yapmak, sonuçlarını izlemek ve gerekli hallerde ilgililere bilgi vermek,

·         Posta, evrak zimmet defterlerini ve kargo ile yapılan gönderileri kaydetmek ve takip etmek,

·         Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) güncellemelerini ve iş akışını takip etmek,

·         Tüm yazışmaların EBYS üzerinden yapılmasını sağlamak,

·         Ajans birimlerinden çıkan evrakı kaydetmek ve dağıtımını sağlamak,

·         Evraklara ilişkin gelen ve giden yazışmalarda resmi yazışma kurallarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda hareket etmek,

·         İmza karşılığı alacağı evrakın şekil yönünden eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak,

·         İşlemi biten evrakların arşive kaldırılmasını sağlamak,

·         Evrak hareketi ile ilgili her türlü diğer iş ve işlemler ile istatistikî bilgi ve raporları hazırlamak,

·         Ajansın standart dosya planının ve arşiv sisteminin oluşumuna katkı sağlamak,

·         Dosyalama ve birim arşivi ile ilgili olarak Standart Dosya Planı ve Arşiv Yönergesi doğrultusunda hareket etmek,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek,

·         Görev alanı dahilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak,

·         Görev alanı dahilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak,

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

 

Satın Alma Sorumlusu

 

·         Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirme görevlisi tarafından iletilen yazılı satın alma taleplerini almak,

·         İhtiyaç olan mal veya hizmetin piyasa ve fiyat araştırması yapmak, yaklaşık maliyet formunu hazırlamak,

·         Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak satın alma talep formunu düzenlemek ve ilgili gerçekleştirme görevlisine sunmak,

·         Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak ihtiyaç konusu mal veya hizmetin bütçede ödeneğinin olup olmadığı muhasebe yetkilisi tarafından tespit edilmesini sağlamak,

·         Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak satın alma usulünü tespit etmek ve harcama onay belgesini düzenleyerek harcama yetkilisine imzaya sunmak,

·         Araştırması yapılan mal veya hizmetin son şekli ile teklif mektupları ilgili kişi ve firmalardan temin etmek,

·         Satın alma komisyonu tarafından incelenerek kararı verilen en uygun teklifi veren kişi veya firmaya, mal ve hizmet alımı için bildirim yapmak,

·         Teslim alınan mal veya hizmet muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenmesini takiben muayene kabul komisyonu tarafından imzalanmasını sağlamak,

·         Teslim alınan mal ile ilgili taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekiyorsa, ilgili evrakları taşınır kayıt sorumlusuna teslim etmek,

·         Bütün evrakı bir dosya halinde ödemeye hazır hale getirmek ve ödemenin yapılması için muhasebe ve finans birimine teslim etmek,

·         Ajansın sözleşmeye dayalı giderleri ile ilgili hak edişlerin düzenli olarak kontrolünü yapmak, ödemelerin yapılması için muhasebe yetkilisine evrakı teslim etmek.

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

 

Halkla İlişkiler Sorumlusu

 

·         Ajansın basılı, yazılı ve görsel her türlü faaliyetlerini yürütmek,

·         Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik tasarım ve basımı ile ilgili organizasyonu gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak,

·         Ajans görünürlüğünü sağlayıcı her türlü materyalin dağıtımını sağlayarak ilgili birim başkanını konu hakkında haberdar etmek,

·         Ajans görünürlüğünü sağlayıcı her türlü materyalin kurumsal kimlik kılavuzu ile belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmek,

·         Ajans tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve basın yayın kuruluşları ile ilişki içinde olmak,

·         Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek,

·         Destek programları ile ilgili olarak mevzuatta belirlenen ve ilgili birim başkanının talep ettiği her türlü duyuruyu belirlenen araçlarla yapmak,

·         Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik tasarım ve basımı ile ilgili organizasyonu gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak, görsel ve yazılı medya takibi yapmak ya da yaptırmak,

·         Yazılı ve görsel basınla ilişkileri düzenli olarak sağlamak,

·         Basın bültenleri ve bilgi notlarını hazırlamak ve yayımlamak,

·         Kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,

·         Ajans iletişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

·         Yazılı ve görsel basın ve diğer kitle iletişim araçlarını takip ederek Ajans ile ilgili bilgileri değerlendirmek, dosyalamak, genel sekretere ve/veya birim başkanlarına sunmak,

·         Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili her türlü arşivleme işlemini yapmak,

·         Ajansın yapacağı her türlü faaliyetlerin (eğitim, bilgilendirme,…gibi) organizasyonunu ilgili birim başkanının talimatları doğrultusunda yapmak,

·         Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantıları ile ilgili olarak organizasyon faaliyetleri konusunda Yönetici Asistanı ile birlikte koordineli çalışmak ve yönetici asistanı ile birlikte bu toplantıların sorumlulukların yerine getirmek,

·         Promosyon materyallerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımını sağlamak,

·         Ajansın yıllık yayın ve organizasyon faaliyetlerini diğer birimler ile birlikte planlamak,

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

 

Yönetici Asistanı

 

·         Genel Sekreterin her türlü haberleşme ve yazışmalarını yürütmek,

·         Genel Sekreterin randevularının düzenlenmesini, misafirlerin karşılanmasını ve ağırlanmasını temin etmek, görüşmelerin bir program dâhilinde gerçekleştirilmesini sağlamak,

·         Genel Sekreterliğe gelen telgraf, tebrik, teşekkür gibi mektupların cevaplarını hazırlamak ve bunlarla ilgili yazışmaları izlemek,

·         Toplantılarla ilgili yazı, dosya, belge ve tutanak, vb. evrakı hazırlamak,

·         Genel sekreterin programını düzenlemek ve takip etmek,

·         Ajansın görüşme ve kabullerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

·         Ajansın yurt içi ve yurt dışı ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, vb. ile her türlü protokol ve tören hizmet ve işlerini düzenlemek,

·         Organizasyonlara yönelik gerektiğinde ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde olmak,

·         Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının organizasyonunu halkla ilişkiler görevlisi ile birlikte gerçekleştirmek,

·         Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarına ilişkin her türlü idari iş ve işlemleri takip etmek, yazışmaları yapmak, dosyaları tutmak, arşivlemek,

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dâhilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

 

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

·         Ajansın tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak,

·         Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimleri ile yazılımların sorunsuz çalışması için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek, bakımlarını yapmak ve ihtiyaç halinde ilgili firmalardan destek alarak çözümlerini sağlamak,

·         Teknolojiyi takip ederek, Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkânlar dâhilinde güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni versiyonları ile değiştirilmesini sağlamak,

·         Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak durumu söz konusu olduğunda araştırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri toplamak ve değerlendirilmesine yardımcı olmak,

·         Kurum bilgi-iletişim cihazları (faks, telefon, fotokopi, bilgisayar, yazıcı, modem vb.) ve sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek,

·         Ajansın internet sayfalarındaki bilgilerin güncelliğini sağlamak,

·         Kuruma ait bilgilerin uygun depolama ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak,

·         Ajans bilgisayar sistemi güvenliğinin sağlanması için yazılım ve donanım olarak gerekli önlemleri almak,

·         Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olmak ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimleri belirlemek, vermek veya verdirmek,

·         İnsan Kaynakları birimi tarafından bildirilen, işe alınan ve işten ayrılan kullanıcıların tüm sistem tanımlamalarını yapmak, kullanıcı erişim haklarını tanımlamak,

·         Elektronik posta hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

·         Bilişim Teknolojileri ile ilgili uluslararası teknolojik gelişmeleri takip etmek, ilgili konularda araştırmalar yapmak,

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

Arşiv Sorumlusu

 

·         Ajans arşiv politikasının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve gerektiğinde değiştirilmesinde Genel Sekretere görüş bildirmek,

·         Ajansın tüm birimlerinden arşivlik malzemeyi teslim almak ve uygunluk kontrollerini yapmak,

·         Arşivlik malzemeyi Arşiv Kayıt Defterine ve elektronik ortamda kaydetmek,

·         Teslim alınan malzemenin tanımlanan yerlere aidiyetini bozmadan yerleştirmek,

·         Ajans birimlerinden gelen arşivden yararlanma taleplerini karşılamak, hizmetin aksamaması için tedbirler almak,

·         Ajans arşivine giren ve çıkan malzemelerin kayıtlarını tutup, takibatını yapmak,

·         Arşiv alanına Genel Sekreter tarafından belirlenen kişiler dışında arşiv odasına girişi engellemek,

·         Ajans arşivinde bekleme süresini dolduran evrakları, imhalık malzemeyi ayırmak ve bunlara ilişkin kayıtları tutmak,

·         Arşiv odasında kullanılan cihazların periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

·         Arşiv odasının sıcaklığını ve nem değerlerini kontrol etmek. Ortamın uygun olmadığı durumlarda gerekli tedbirleri almak,

·         Ajans arşiv faaliyetlerini her türlü denetime hazır bulundurmak,

·         Arşiv faaliyetlerini standart dosya planına uygun olarak düzenlemek,

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

 

Taşınır Kayıt Sorumlusu

 

·         Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabul komisyonu tarafından muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki alanlarda muhafaza etmek,

·         Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

·         Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri düzenlemek,

·         Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

·         Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

·         Çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

·         Sayım ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

·         Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

·         Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

·         Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

·         Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

·         Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan malzemeleri devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

·         Görev alanı dâhilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak,

·         Görev alanı dâhilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak,

·         Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak,

·         Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,

·         Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak,

·         Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk bilinci içinde yapmak,

·         Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak,

·         Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak,

·         Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,

·         Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

·         AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

Konya Yatırım Destek Ofisi
+

Mevlana Kalkınma Ajansı, mevcut pazarını genişletmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Konya’ya yatırım yapacak olan yatırımcılar için özellikle Yatırım destek Ofisi aracılığıyla destek sağlamaktadır. Yatırım Destek Ofisimiz:

 

 • Konya'da, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,
 • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
 • görevlerini yerine getirmektedir.


Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için "Tek Durak Ofis" görevi görerek ücretsiz hizmetler sunan bir birimdir.


Ayrıca, İlimiz yatırım ortamının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar.


Daha fazla bilgi için: www.konyadayatirim.gov.tr

Karaman Yatırım Destek Ofisi
+

Karaman Yatırım Destek Ofisi (Karaman YDO)

Mevlana Kalkınma Ajansı, mevcut pazarını genişletmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Karaman’a yatırım yapacak olan yatırımcılar için özellikle Yatırım destek Ofisi aracılığıyla destek sağlamaktadır. Yatırım Destek Ofisimiz:

 • Karaman’da, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,
 • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,görevlerini yerine getirmektedir.

 

Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için "Tek Durak Ofis" görevi görerek ücretsiz hizmetler sunan bir birimdir.

Ayrıca, İlimiz yatırım ortamının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar.

Daha fazla bilgi için: www.karamandayatirim.gov.tr