KAPAT X
Popüler Aramalar

Organizasyon Yapısı

Yönetim Kurulu
+
Hüseyin Engin SARIİBRAHİM
Karaman Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Vahdettin ÖZKAN
Konya Valisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Üye
Savaş KALAYCI
Karaman Belediye Başkanı
Üye
Tamer YILDIZBAŞ
Karaman İl Genel Meclisi Başkanı
Üye
Mustafa Gökhan ALKAN
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Üye
Mustafa BÜYÜKEĞEN
Konya Sanayi Odası Başkanı
Üye
Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası Başkanı
Üye
Dr. İhsan BOSTANCI
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Üye
Genel Sekreterlik
+
Genel Sekreterlik
+

 

Mevlana Kalkınma Ajansı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik, Yatırım Destek Ofisleri ile Genel Sekreterliğe bağlı çalışma birimlerinden oluşur. Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanır.

 

Ajans Birimleri :

 • Kurumsal Yönetim Birimi  (KYB)

 

Tematik Çalışma Birimleri

 • İktisadi Kalkınma Birimi (İKB)
 • Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birimi (SKGB)
 • Kırsal Kalkınma ve Turizm Birimi (KKTB)

 

Yatırım Destek Ofisleri

 • Konya Yatırım Destek Ofisi
 • Karaman Yatırım Destek Ofisi
Genel Sekreterimiz
+
Dr. İhsan BOSTANCI
GENEL SEKRETER

DR. İHSAN BOSTANCI ÖZGEÇMİŞ

1979 yılında Konya’nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Samsun, Amasya ve Konya illerinde tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Fen Lisesinde Lise eğitimine başladı. 2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Selçuk Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 2001-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yaptı. Yüksek Lisans çalışmaları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Indiana Eyaletindeki Purdue Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki doktora çalışmasını 2023 yılında tamamladı.

2004 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda (TİKA) Teknik Yardım Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008 yılında “Kalkınma Yardımlarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konulu uzmanlık tezi ile Teknik Yardım (TİKA) Uzmanı unvanını almaya hak kazandı.

2010 yılında TİKA Kabil Program Koordinatörlüğü görevine atandı. Bu vazifesi kapsamında TİKA aracılığı ile Afganistan’da uygulanan projelerin gerçekleştirilmesi, Türkiye tarafından Afganistan’a verilen resmi kalkınma yardımlarının genel koordinasyonu ile merkezi hükümet, Afganistan’da mukim Yabancı Misyonlar, Uluslararası Kuruluşlar ve STK’lar ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması görevlerinde bulundu.

20.09.2012 tarihinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atandı. 10.02.2015 tarihinden itibaren vekâleten yürüttüğü Başkanlık görevine 10.08.2015 tarihinde asaleten atandı. Bu süre içerisinde başta KOP Eylem Planının hazırlanması olmak üzere bölgeye ilişkin pek çok planlama sürecinin içinde yer aldı. Bölgede özellikle tarımsal altyapının iyileştirilmesi, kırsal kalkınma, sosyal gelişim, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, kaynak verimliliği, girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesi gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen destek programlarının hem tasarlanması hem de uygulanmasında rol aldı.

20.04.2020 tarihinde Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan Bostancı, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede de Farsça bilmektedir. Bostancı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kurumsal Yönetim Birimi
+

Kurumsal Yönetim Biriminin (KYB) amacı, Ajansın mevzuatta belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek üzere yürüteceği faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için idari ve mali açıdan gerekli olan kurumsal zemini oluşturmak, yönetimsel sürdürülebilirliği sağlamaktır.

KYB, birden fazla birimi ilgilendiren konularda, birimlerin koordinasyonundan sorumludur. Bölge Planı, Stratejik Plan, çalışma programı, bütçe ve faaliyet raporları diğer birimler ile işbirliği halinde KYB tarafından hazırlanır. KYB, Ajans tarafından yönetilecek mali ve teknik destek programlarına ilişkin çeşitli faaliyetlerin icrası sırasında gerekli hallerde uygulama birliğinin sağlanması görevini üstlenir.

KYB’de uzman personel, Muhasebe Yetkilisi, Muhasebeci, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Taşınır Kayıt Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Sorumlusu, Arşiv Sorumlusu, Yönetici Asistanı, Bilgi İşlem Sorumlusu, diğer destek personeli, sürekli işçiler ve diğer statüdeki personel yer alır.

Tematik Çalışma Birimleri
+

Ajans bünyesinde, Ajansın görev ve faaliyetlerini yine Ajansın hedef ve amaçları doğrultusunda sektörel ve tematik odaklanmayı da sağlayabilecek şekilde icra etmek üzere, Ulusal Planlar, Bölge Planı ile ilgili diğer plan ve programlardan hareketle tespit edilen, bölge için öncelikli alanlarda çalışmalarını yürütmek üzere “Tematik Çalışma Birimleri” oluşturulmuştur. Tematik Çalışma Birimleri aynı zamanda birimlerince geliştirilen Sonuç Odaklı Programların (SOP) uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacaklardır.

Tematik çalışma birimleri, uzman personel ve gerekmesi durumunda görevlendirilecek destek personeli ile diğer statüdeki personelden oluşur.  Tematik çalışma birimleri İktisadi Kalkınma Birimi, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birimi ve Kırsal Kalkınma ve Turizm Birimi’dir.

 

İktisadi Kalkınma Birimi (İKB)

İKB; Ulusal Planlar ve Bölge Planında yer alan sanayi, ticaret ve diğer iktisadi sektörlerdeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacı ile:

 • Bölgenin iktisadi gelişiminin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması,
 • Bölge sanayisinin ve ticaretinin geliştirilmesi, kurumsal yapıların güçlendirilmesi,
 • Verimliliğin artırılması ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması,
 • Sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması, Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin desteklenmesi,
 • İhracatın artırılması, üretim ve lojistik altyapıları ile ilgili araştırma, analiz, raporlama yapılması, strateji ve politikalar oluşturulması,
 • Savunma ve havacılık sanayi, tarım teknolojileri, bilişim, medikal başta olmak üzere bölge ve ülke için stratejik sektörlerin desteklenmesi,
 • Üretim süreçlerinde yüksek teknoloji kullanımının ve yüksek teknolojili ürün üretiminin yaygınlaştırılması,
 • İthal ikamesi ve yerlileştirme çalışmalarının desteklenmesi

 

konuları başta olmak üzere bölge sanayisi ile ekonomisinin geliştirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün verimlilik odaklı artırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar yürütecektir.

 

 

Sosyal Kalkınma Ve Girişimcilik Birimi (SKGB)

SKGB; Ulusal Planlar ve Bölge Planında yer alan sosyal kalkınma ve girişimcilik alanındaki hedeflerin gerçekleşmesi amacı ile:

 • Bölgenin sosyal refahının artırılması,
 • Bölgedeki sosyal sermayenin güçlendirilmesi, sosyal içermenin desteklenmesi,
 • Eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerin sunumu ile istihdam ve mesleki eğitim alanlarında bölgenin gelişimine yönelik strateji ve politikalar oluşturulması,
 • Sosyal yenilik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk ekosisteminin geliştirilmesi,
 • Bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi,
 • Teknoloji odaklı girişimler önceliğinde oluşum, gelişim, Ar-Ge ve ticarileşme süreçlerinde girişimcilerin desteklenmesi,
 • Girişim sermayesi fonlarına katılım sağlanması, yatırım ve finansman modelleri geliştirilmesi

 

konuları başta olmak üzere bölgenin sosyal sermayesinin geliştirilmesi ve bölgede girişimciliğin yaygınlaştırılmasına katkı sunmaya yönelik çalışmalar yürütecektir.

 

 

Kırsal Kalkınma Ve Turizm Birimi (KKTB)

KKTB; Ulusal Planlar ve Bölge Planında yer alan kırsal kalkınma ve turizm alanındaki hedeflerin gerçekleşmesi amacı ile:

 • Kırsalda sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi,
 • Kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirilmesi,
 • Kırsalda çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
 • Tarımsal üretimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve katma değerin artırılması,
 • Kooperatif ve birlikler önceliğinde kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması,
 • Yöresel ürünlerin üretim, satış ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi,
 • Bölgenin mekânsal gelişim stratejilerinin oluşturulması,
 • Bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi,
 • Alternatif turizm ürünleri ve alanları oluşturulması,
 • Bölgenin kültürel zenginliklerinin ve dokusunun korunması ve tanıtılması

 

konuları başta olmak üzere bölge kırsalının kalkındırılması ve bölge turizminin geliştirilmesine katkı sunmaya yönelik çalışmalar yürütecektir.

Konya Yatırım Destek Ofisi
+

Konya Yatırım Destek Ofisinin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlamak veya hazırlatmak ve uygulanmasını gözetmek,
 • Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunu ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak,
 • İlde yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri, hizmet sunulan yatırımcılara ilişkin bilgi ve kayıtları, yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik olarak düzenlenmiş bilgi, veri ve gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan temin ederek, ilin yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 • Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi gibi hususlarda bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenlemek veya düzenletmek,
 • Lobi faaliyetleri yürütmek,
 • Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık koordinasyonunda ve Genel Sekreterin bilgisi dâhilinde, merkezi veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
 • Teşvik sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği kapsamında YDO’nun takip ve koordine edeceği işlemler ile ilgili olarak yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemlerini Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordinasyonunu sağlayarak, yatırımcılara yönelik gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini gerçekleştirmek, yatırımcıların karşılaştıkları engel ve sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
 • Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde belirtilen hususları içeren altı aylık faaliyet raporunu ilgili kısımlarını düzenleyerek, bunları Genel Sekreterliğe ve faaliyet gösterdikleri ildeki Valiliğe sunmak,
 • Uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda, Genel Sekreterin bilgisi dâhilinde Bakanlığa ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapmak,
 • İç kontrol sistemi çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, mevzuatı ve bunlardaki değişiklikleri takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Sekretere bilgi vermek ve mevzuat tarafından bu birime verilen görevleri usulüne uygun biçimde yürütmek,
 • AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,
 • Güdümlü projeler, Üreten Şehirler, SOGEP gibi programların hazırlık, proje tasarlama, değerlendirme gibi süreçlerine katkı sunmak,
 • Sanayi Bölgeleri (OSB, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Siteleri vb.), Serbest Bölgeler gibi alanların tanıtımını yapmak, bu bölgelere yatırımcı çekmek, yatırımcıların bu bölgelerdeki yatırım süreçlerine destek olmak, gerekmesi durumunda kuruluş süreçlerinde Ajansı temsilen yer almak,
 • Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca desteklenen ve izlenmesi talep edilen projeler başta olmak üzere ildeki önemli proje ve yatırımları izlemek, bunlarla ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak,
 • Kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin Ajanstan istenen görüşlere dair YDO’nun katkılarını Bölge Planı ile Ajans plan, politika, stratejileri ile YDO faaliyetlerini de göz önüne alarak oluşturmak ve KYB’ye iletmek,
 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta tanımlı görevleri yapmak,
 • Üstleri tarafından mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
Karaman Yatırım Destek Ofisi
+

Karaman Yatırım Destek Ofisinin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlamak veya hazırlatmak ve uygulanmasını gözetmek,
 • Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunu ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak,
 • İlde yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri, hizmet sunulan yatırımcılara ilişkin bilgi ve kayıtları, yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik olarak düzenlenmiş bilgi, veri ve gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan temin ederek, ilin yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 • Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi gibi hususlarda bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenlemek veya düzenletmek,
 • Lobi faaliyetleri yürütmek,
 • Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık koordinasyonunda ve Genel Sekreterin bilgisi dâhilinde, merkezi veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
 • Teşvik sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği kapsamında YDO’nun takip ve koordine edeceği işlemler ile ilgili olarak yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemlerini Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordinasyonunu sağlayarak, yatırımcılara yönelik gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini gerçekleştirmek, yatırımcıların karşılaştıkları engel ve sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
 • Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde belirtilen hususları içeren altı aylık faaliyet raporunu ilgili kısımlarını düzenleyerek, bunları Genel Sekreterliğe ve faaliyet gösterdikleri ildeki Valiliğe sunmak,
 • Uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda, Genel Sekreterin bilgisi dâhilinde Bakanlığa ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapmak,
 • İç kontrol sistemi çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, mevzuatı ve bunlardaki değişiklikleri takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Sekretere bilgi vermek ve mevzuat tarafından bu birime verilen görevleri usulüne uygun biçimde yürütmek,
 • AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,
 • Güdümlü projeler, Üreten Şehirler, SOGEP gibi programların hazırlık, proje tasarlama, değerlendirme gibi süreçlerine katkı sunmak,
 • Sanayi Bölgeleri (OSB, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Siteleri vb.), Serbest Bölgeler gibi alanların tanıtımını yapmak, bu bölgelere yatırımcı çekmek, yatırımcıların bu bölgelerdeki yatırım süreçlerine destek olmak, gerekmesi durumunda kuruluş süreçlerinde Ajansı temsilen yer almak,
 • Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca desteklenen ve izlenmesi talep edilen projeler başta olmak üzere ildeki önemli proje ve yatırımları izlemek, bunlarla ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak,
 • Kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin Ajanstan istenen görüşlere dair YDO’nun katkılarını Bölge Planı ile Ajans plan, politika, stratejileri ile YDO faaliyetlerini de göz önüne alarak oluşturmak ve KYB’ye iletmek,
 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta tanımlı görevleri yapmak,
 • Üstleri tarafından mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.