KAPAT X
Popüler Aramalar

Güncel Destek Programları

 

Okunma :1355
Tarih :15 Şubat 2024

2024 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreciiki aşamalıolarak yürütülecektir. Ön başvurular sonrasında uygun bulunan proje önerileri, başvuru sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda geliştirilecektir.

Ön başvuru formu ve ek belgelerin gönderileceği son tarih 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlenmiş olup başvurularınsogep@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak SOGEP Program Bilgileri ve Ön Başvuru Belgeleri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve tüm sorularınız için lütfen öncelikle sogep@mevka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2024 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2024 SOGEP Ön Başvuru Rehberi
2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Ön Başvuru Süresi 19 Nisan 2024’e Kadar Uzatıldı
+

2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Rehberi güncellenmiş olup, proje ön başvuru süresi 19 Nisan 2024’e kadar uzatılmıştır. Program rehberinde de belirtildiği üzere aşağıda yer alan temalardaki projeler öncelikli olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Şu ana kadar proje başvurusunu tamamlamış proje sahipleri istemeleri durumunda rehberdeki güncellemeler doğrultusunda projelerini revize edebileceklerdir.

SOGEP 2024 Yılı Uygulaması Örnek Proje Temaları

Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri

Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri

Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler

Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması

Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri-Sosyalhane Örneği

Tema 6: Engelli Bireyler Ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri (Engelsiz Nefes Evi)

MEVKA 2024 SOGEP Ön Başvuru Rehberi