2020 MEVKA DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 5,0b Tarih : 28 Subat 2020
2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

 

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

“Ön Başvuru İlanı”

“DİKKAT: Ön Başvuru tarihi 22 Mayıs 2020 olarak revize edilmiştir.”

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda yer almaktadır:

  • Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
  • Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
  • Öncelik-3: Sosyal İçerme
  • Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, üniversiteler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, ve yalnızca ‘Öncelik 4; Sosyal Sorumluluk Projeleri’ kapsamında proje sunabilecek özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve/veya proje ortağı olabilir.

Bu program çerçevesinde proje bütçesi en az 1 Milyon TL’dir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.
Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Projeleri Ön Başvuru Formu’nun doldurularak en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar pyb@mevka.org.tr  adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır.

Nihai olarak 2020 SOGEP kapsamında il başına 3’er proje olmak üzere toplam 6 proje (3 Konya 3 Karaman) hazırlanması hedeflenmektedir.

SOGEP BAŞVURUSU İLE İLGİLİ DOSYALARA AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRİSNİZ..