Birim Faaliyetleri

MENU
Okunma : 493 Tarih : 07 Ocak 2017
STRATEJİK PLAN
AJANS STRATEJİK PLANI HAZIRLANDI
 
Süreç tasarımı, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu" ışığında yapılmıştır. Ve kılavuza göre; Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gereken Stratejik plan çalışmalarına Üst düzey yöneticilerden başlayarak her kademedeki çalışanların katılımının sağlanması gerekmektedir.
Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi Koordinasyonunda yürütülen çalışmalara tüm birimlerden birim başkanı, uzman ve destek personeli düzeyinde katılım sağlanmıştır.
İç ve dış paydaşlarla kurumumuz ile ilgili GZFT analizi yapılmıştır. Ayrıca kurum çalışanlarının katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda belirlenen alternatifler üzerinde oylama yapılarak kurumumuzun “vizyon, misyon ve temel değerleri” belirlenmiştir.
Stratejik planın hazırlanması için oluşturulan plan hazırlama ekibi tarafından hazırlanan Mevka 2013-2017 Stratejik Planı Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak nihai halini almıştır.

Galeri

Konya Reklam Ajansı Konya Web Tasarım Reklam Ajansı konya Vehbi Çağlar Vehbi Çağlar Vehbi Çağlar