Bilgi ve Duyurular

Horizon 2020 SME Instrument Programı Eğitim Ve Bilgilendirme Günü

MENU
Horizon 2020 SME Instrument Programı Eğitim Ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Sme Instrument Programı Eğitim Ve Bilgilendirme Günü

Tarih                      : 16 EKİM 2017

Saat                        : 9:15-17:30

Yer                         : Konya Sanayi Odası  Konferans Salonu

TOPLANTI PROGRAMI

9:15-9:30

Kayıt

9:30-10:00

 

Açılış Konuşmaları

 

10:00-10:45

Mustafa BÜYÜKKARA                 

H2020 Programı KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası, H2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi

 

10:45-11.30

Burak Tiftik

H2020 Programı  Malzeme ve İmalat Teknolojileri Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası

Ufuk2020 ve  2018-2020 yılları NMP çağrıları

11:30 – 12:00

Soru - Cevap

12:00 – 13:00

Öğle Yemeği

 

 

13:00 – 17:00

Dr. Sanem YALÇINTAŞ GÜLBAŞ

TED Üniversitesi – Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü

“Hakem Gözünden H2020 SME Instrument”

 

  • Değerlendirme Kriterleri: “Impact, Excellence, Quality & Efficiency of Implementation” --- Aslında ne ölçülmek isteniyor?
  • Problem-Çözüm uyumu: Projemiz ne kadar hayati?
  • Ürün-Pazar uyumu: Yaklaşımımız ne kadar uygun?
  • Rakip Analizi: Yaratılan katma değer nedir?
  • Teknoloji Olgunluk Seviyesi (TRL) ne ve niye önemli?
  • Ticarileşme Planı ve Finansal Plan: Ne kadar uygun ve gerçekçi?
  • Şirketin Kapasite ve Yetkinliği: Bu fona uygun muyum?
  • Çağrı Temasının Doğru Seçilmesi: En az proje konusu kadar önemli!
  • Sık Yapılan Hatalar
  • Fonlanmaya Yönelik Strateji ve Taktikler

17:00-17:30

Soru - Cevap

17:30

Kapanış