KAPAT X
Popüler Aramalar
Döküman Merkezi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Raporlar
+
Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi Raporu
Ajansımız Tarafından Hazırlanan Raporlar
+
Sektör Raporları
+
Konya Savunma Havacılık Ve Silah Mühimmat Ekosistemi
Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu
Konya Karaman Bölgesi - Gayrimenkul Sektörü Ve Sürdürülebilir Büyüme Açısından Rolü
Konya Karaman Bölgesinde Tarımsal Durum
Kültür, Turizm Ve Tanıtım Faaliyetleri
Süt Ürünleri Sektörü Raporu
Konya Süt İşletmleri Saha Çalışması Raporu
Karaman Elma Sektörü Raporu
Kimya Sektör Raporu 2016
İlçe Raporları
+
Ahırlı İlçe Raporu
Akören lçe Raporu
Akşehir İlçe Raporu
Altınekin İlçe Raporu
Ayrancı İlçe Raporu
Başyayla İlçe Raporu
Beyşehir İlçe Raporu
Bozkır İlçe Raporu
Cihanbeyli İlçe Raporu
Çeltik İlçe Raporu
Çumra İlçe Raporu
Derbent İlçe Raporu
Derebucak İlçe Raporu
Doğanhisar İlçe Raporu
Emirgazi İlçe Raporu
Ereğli İlçe Raporu
Ermenek İlçe Raporu
Güneysınır İlçe Raporu
Hadim İlçe Raporu
Halkapınar İlçe Raporu
Hüyük İlçe Raporu
Ilgın İlçe Raporu
Kadınhanı İlçe Raporu
Karaman Merkez İlçe Raporu
Karapınar İlçe Raporu
Karatay İlçe Raporu
Kazımkarabekir İlçe Raporu
Kulu İlçe Raporu
Meram İlçe Raporu
Sarayönü İlçe Raporu
Sarıveliler İlçe Raporu
Selçuklu İlçe Raporu
Seydişehir İlçe Raporu
Taşkent İlçe Raporu
Tuzlukçu İlçe Raporu
Yalıhüyük İlçe Raporu
Yunak İlçe Raporu
Araştırma Raporları
+
Türkiye'de Kentsel Ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırmasında (yer-sis) Tr52 Düzey2 Bölgesi Kentsel Hizmet Merkezlerinin Değerlendirilmesi
TR52 Düzey 2 Bölgesi İhracatta Eşdeğer Sektör ve Ülke Analizi
Konya İli 4 Yızdızlı Termal Otel Ön Fizibilite Raporu
2021 Karaman İli Sanayi ve Ekonomi Analizi
E-Ticaretin Karaman İşletmelerinin Rekabet Gücüne Etkisi Analizi
Tr52 Bölgesi İlçeler Bazında Yok Olmaya Yüz Tutmuş Zanaatlar Araştırması
Genç İstihdamı
Bitkisel Üretimde Yığınlaşma
Konya Savunma Havacılık Ve Silah Mühimmat Ekosistemi
Konya Karaman Bölgesi İntihar Raporu
Tr52 Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesi
Tr52 Bölgesi Kuraklık Endeksi
Güney Kore Çalışma Ziyaret Raporu
Karaman Ağaç-orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi Ve Kümelenme Çalışmaları
Karaman Enerji Sektör Raporu
Karaman Tanıtım Sunumu
Huğlu Av Tüfekleri Üretimi Saha Araştırması Raporu
Konya İl Sosyal Risk Haritası Taslak Raporu
Konya Sosyal Analiz Raporu
Karaman Süt Talebi Raporu
Konya'da Yerli Otomobil Üretilebilirlik Raporu
Konya Süt Ve Süt Ürünleri Sektörü Değer Zinciri Analizi Ve Kümelenme Analizi
Tr52 Bölgesi İlçeleri Sosyal Gelişmişlik Endeksi
Konya Sanayisinde Enerji Verimliliği
Bölgenin Dış Ticaret Performansı
İhracatta Bölgedeki Stratejik Sektörler
Konya Karaman Bölgesi İmalat Sanayi Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi - 2013
2014-2023 Konya-karaman Bölgesel Yenilik Stratejisi
Karaman Sosyal Analiz Raporu
Üzümlü Av Tüfekleri Üretimi Saha Araştırması Raporu
Karaman Ekonomik Görünüm Bülteni
Konya'nın Türkiye'deki Yeri
Konya Mesleki Eğitim Saha Çalışması
Çocuk Eylem Planı
Yalıhüyük Yaşlanma Raporu
Bölgedeki Kobilerimiz İhracatını Nasıl Artırır ?
Mevka Coğrafi İşaretler Raporu
Tr 52 Bölgesi Dış Ticaret Raporu
Konya Karaman Bölgesi İmalat Sanayi Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi - 2019
Tr 52 Bölgesi İlçeleri Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi
Tr52 Bölgesi'nde Eğitimin Genel Görünümü Raporu
Sirke Üretim Tesisi (elma-üzüm) Ön Fizibilite Çalışması
İthal Ara Mallarının Bölgemizde Üretilebilirliği Raporu
Konya-karaman Bölgesi Sosyo Ekonomik Görünümü
Mesleki Eğitim Çalıştay Raporu
Covıd-19 Salgınının Tr 52 Bölgesindeki Ekonomik Ve Sosyal Etkileri Raporu
Enerji Raporu
Girişimcilik Odak Grup Toplantıları Sonuç Raporu
İlçeler Kırsal Kalkınma Proje Setleri
Konya Ve Karaman İlleri Makine Sektör Raporu
Ortak Kullanım Alanları İyi Uygulama Örnekleri Raporu
Somut Olmayan Kültürel Miras Raporu
2020 Karaman İli Sanayi Ve Ekonomi Analizi
Tr52 Bölgesi Çevre Raporu
Tarımda Bitkisel Üretim Raporu
Birleşik Krallık İle Sta Özelinde Konya İhracata Potansiyel Tarımsal Ürünler Araştırması
Elma Sektörü Hedef Pazar Araştırma Raporu
Etki Değerlendirme Raporları
+
2012 Yılı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2009 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2011 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2011 Yılı İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2010 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
2009 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu
Stratejiler
+
Karaman İl Yatırım Destek Ve Tanıtım Strateji Belgesi 2017-2023
Konya İl Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi 2017-2023
Makaleler
+
Bölgesel Gelişmenin Temel Yapı Taşları Olarak Kentler
Konya'da Savunma Sanayi
Bölgemizde Tarımsal Dış Ticaret Analizi
Konya Karaman Göç Analizi
Toprak Altı Damla Sulama
Konya Karaman Bölgesi Tarım Alanlarında Verim Değerleri
Helal Belgelendirme Gerekliliği
Konya Karaman Yaşam Memnuniyeti Değerlendirmesi
Konya Özelinde Yabancı Sermayeli Firmaların Ülke Bazlı Analizi
Konya Karaman Bölgesi Boşanma Analizi
Büyüyen Şirketler
Serbest Bölge Bilgi Notu - Karaman
Serbest Bölge Bilgi Notu - Konya
Bölgemizde Tarım Alanları Azalıyor Mu ?
Ajansımız Desteğiyle Hazırlanan Raporlar
+
Teknik Destek
+
Sağlık Turizmi Raporu
Ereğli İşletmelerinin Yönetim Sorunlarının Tespitine Yönelik Araştırma
Erozyonla Mücadele Ve Ağaçlandırma Mastır Planı
Doğanhisar İlçesi'nin Yer Altı Kaynaklarının Potansiyellerinin Tespiti
Karaman İli İnanç Turizmi Potansiyelinin Araştırılması Master Planı
Minibüsçüler Odası Pazar Analizi Ve Anket Çalışması Projesi Raporu
Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme Çalıştayı
Konya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi Araştırması
Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planı Projesi
Gençlerin Mesleki Becerileri Konusunda İşletmelerin Beklenti Ve İhtiyaçları
Karaman Elma Üreticilerinin İhracat Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Karaman Kırsalında Spor Turizmi
Gerçeği Fark Et Hayallerini Terk Etme
Karaman Ekoturizm Eylem Planı
Ereğli Bölgesi Süt Ürünleri Sektörü İhracat Pazar Araştırması
Konya Turizm Haritası
Karaman Kongre Turizmi Araştırma Raporu
Akşehir Tso Stratejik Plan
Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması
Konya'da Engelli Öğrenci Aileleri Araştırması
Konya Keşif Kartları
Hüyük İlçesinde Su Kaynaklarının Niteliğinin Tespiti Ve Uygun Bitki Deseninin Araştırılması
Akşehir Sanayisi 2011-2016 Stratejik Planı
Doğanhisar İlçesi'nde Üretilen Tarımsal Ürünlerin Potansiyellerinin Tespiti
Modern Kentleşmeye İlk Adım
İlköğretım Ve Liselerde Sınav Başarısının 2023 Yılına Kadar Artırılması Stratejisinin Geliştirilmesi
Karapınar Enerji İhtisas Bölgesi Fizibilite Raporu
Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler
Seydişehir Ve Çevre İlçeleri Arasında Ekonomik İşbirliği
Huğlu Av Tüfekleri Üretim Ve Pazarlama Kapasitesinin Araştırılması
Konya Ekoturizm Eylem Planı
Yeniceoba Belediyesi Swot Analizi
Karapınar Tso Stratejik Plan
Ereğli Tarih Ve Kültür Rehberi
Karaman'a Özgü Yemekler
Yüksek Hızlı Trenin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
2013 Td-1 Ayakkabıcılık Makine-ekipman Envanteri Araştırması
Mesleki Yeterlilik (voc-test) Merkezi Kurulması Fizibilite Çalışması
Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Gelişim Planı
Karaman Taşeli Yöresi Turizm Potansiyeli Araştırması
Meke Gölü'nün Tabii Varlıklarının Korunumunun Planlanması
Karadağ Mevkii'ndeki Yılkı Atlarının Durum Tespiti,
Karaman'da Ekşi Kara Üzümü Araştırması
Karaman'da Elma Yetiştiriciliği Araştırması
İstihdamın Artırılmasında Girişimciliğin Rolü Araştırması
Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu
Görme Engelliler Sosyo-ekonomik Ve Girişimcilik Araştırması
Konya'nın Geçmişi Araştırması
Doğum Hastanesi Yabancı Hasta Raporu
İhracat Pazar Araştırması Raporu
Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalışması Araştırması
Derebucak Örgütlü Üretim Araştırması
Cep Telefonu Aksesuarları Üretimi Araştırması
Konya Lojistik Raporu
Savunma Sanayi Ve Havacılık Sektörü Raporu
Kobilerin Yazılım İhtiyacının Araştırılması Ve Yazılım Sektörü Girişimcilerinin Desteklenmesi Analizi
Derbent Sıfır Atık Yönetim Sistemi 2021
Kanada Pazar Araştırması, 2020
Karaman'da Covid Bulaşı Nedenleri Ve Etkileri Raporu, 2020
Konya Medikal Ve Dental Sektor Yatırım Ortamı Araştırması, 2020
Konya Raylı Sistemler Yatırım Ortamı Araştırması, 2020
Doğrudan Faaliyet Desteği
+
Bozkır Toprak Verimliliği Haritası
İşgücünün Planlanmasına Yönelik Etüt
Karaman Mesleki Eğitim Analizi
Konya - Karaman Bölgesi Turizm Sektörü Bölgesel Kümelenme Analizi
Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Malzeme Üretilebilirlik Araştırması
Ereğli İlçesinde Yüksek Katma Değerli Tarım Ürünleri Üretilmesi İçin Fizibilite Projesi
Konya Ayakkabı Rekabet Edebilirlik Ve Küme Raporu
Karaman İli Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüt Raporu
Lorasta Yetişen Rüzgar Gülleri
Konya İli Uygun Yatırım Alanları
Konya İlköğretim Lise Başarı Araştırması
İthal Ara Ürün Üretilebilirliği
Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
Konya İli Meyvecilik Ve Bağcılık Eylem Planı
Organik Tarımda Mevcut Durum Analizi Ve Uygun Stratejilerin Modellenmesi
Karaman İli Turizm Yatırım Rehberi Haritası
Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi Ve Uygun Yatırım Alan Tesbiti
Konya'daki Suriyeli Misafirler
Tuzlukçu Küçük Sanayi Sitesi Fizibilitesi
Mevlana Kültür Vadisinde Hayat Kalitesinin Artırılması
Konya-karaman Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi Taşkent Kaymakamlığı
Konya’nın Yatırım Ve İhracat Rakamlarının Artırılması İçin Sektör Raporları Hazırlanması Projesikonya’nın Yatırım Ve İhracat Rakamlarının Artırılması İçin Sektör Raporları Hazırlanması Projesi
Konya İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
Konya İli Sanayi Sektörü Yatırım Kılavuzu
Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması
Meram Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Projesi
Marka Şehir Konya
Mevlana'dan Mevla'ya Ulaşanlar Yurtdışındaki Yabancı Mevleviler
Konya İli İhracat Analizi
Konya'da Tarımsal Sanayilerde Yapısal Özelliklerin Analizi Envanter,un,süt Raporu
Tr52 Bölgesinde Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilite Çalışması
Karaman İthal Ara Ürün Üretilebilirliği
Karaman Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
İşverenin Mevcut İş Gücünün Yeterliliği Ve Emek Talebi İle Beklentilerinin Nedenselliği
Konya Turizm Sektörü Alansal Varlık, Uluslar Arası Rekabetçilik Ve Makro Düzey Kümelenme Çalışması
Konya İli Yatırım Ön Fizibilite Raporu
Tr52 Bölgesi Lojistik Strateji Planı Önhazırlık Raporu
Karaman Bölgesi Rekabetçilik Temelli Turizm Sektörü Geliştirme Çalışması
Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştirilmesine Yönelik Fizibilite
Karaman Serbest Bölge Raporu
Karaman İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu
Akşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Envanteri
Karaman İli Aile İçi İletişim Sorunları Envanter Çalışması
Karaman İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
Derbent İlçesinde Turizm Yatırım Alanlarının Geliştirilmesi Ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması Projesi
Geçmişten Günümüze Karaman Ve Turizm
Hüyük İlçesi Organik Çilek Çalıştayı
İl Çevre Düzeni Planı İçin Tarım Ve Hayvancılık Organize Bölgelerinin Belirlenmesi Amacıyla Yer Seçimi
Karaman İli E-ticaret Yatırım Analizi
Karaman Lojistik Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Karapınar Belgeseli
Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi
Karaman İli Güneş Enerji Panel Üretim Potansiyelinin Matematiksel Modellerle Analizi
Konya Tarım Ve Gıda Dış Ticaret Analizi
Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi
Sarıveliler Yatırım Potansiyelleri Ve Fırsatları Projesi
Seydişehir Ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi Turizm Fizibilite Ve Paket Turlar Analizi
Sonsuz Şükran-kültürel Endüstri, Sempozyum, Araştırma, Geliştirme Tanıtım
Toplumsal Yaşam Kalitesi Araştırması (şiddet Göç)
Taşeli Platosu'nun Turizmine Ve Tarihine Yatırımda Sarıveliler
Engelsiz Kent Konya
Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-desen Haritası Projesi
Karaman Osb Pazar Araştırması Ve İthal Ara Ürün Üretilebilirliği Projesi Raporu