KAPAT X
Popüler Aramalar

Ajansımız Desteğiyle Hazırlanan Raporlar

 

Sağlık Turizmi Raporu
+

Sağlık Turizmi Raporu’na aşağıdaki dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Turizm Raporu
Ereğli İşletmelerinin Yönetim Sorunlarının Tespitine Yönelik Araştırma
+

Çalışmanın amacı, Konya Ereğli’de faaliyet gösteren işletmelerin yönetim sorunları nıtespit etmek, bu sorunların meslek grupları bazında farklılaşma düzeyini ortaya koymak ve böylece meslek grupları bazında durum tespiti yaparak yönetim sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir.

Ereğli İşletmelerinin Yönetim Sorunlarının Tespitine Yönelik Araştırma
Erozyonla Mücadele Ve Ağaçlandırma Mastır Planı
+

Toprak erozyonunun nedenleri, Karapınar'ın fiziksel yapısının analizi, erozyonun önlenmesine yönelik çözüm önerileri

11- Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Mastır Planı
Doğanhisar İlçesi'nin Yer Altı Kaynaklarının Potansiyellerinin Tespiti
+

Çalışma bölgedeki yeraltı kaynaklarına göre yeni iş kollarının oluşturulması ve yeni üretim ve yatırım olanaklarının araştırılması için bir temel oluşturulacaktır. Ayrıca mevcut bulunan bu yer altı kaynaklarının hammadde olarak bölgeden çıkışı yapılmadan yeni işletmeler kurularak bölge halkına ve çevresine istihdam sağlaması açısından önemlidir.

Doğanhisar İlçesi'nin Yer altı Kaynaklarının Potansiyellerinin Tespiti
Karaman İli İnanç Turizmi Potansiyelinin Araştırılması Master Planı
+

Çalşmada inanç turizminin Karaman için öneminin ve Karaman'a yapabileceği katkıların yerel paydaşlara aktarılması ve Karaman'daki inanç turizmi açısından değerli öğelerin mevcut durumu ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler ortaya konmuştur.

Karaman İli İnanç Turizmi Potansiyelinin Araştırılması Master Planı
Minibüsçüler Odası Pazar Analizi Ve Anket Çalışması Projesi Raporu
+

Çalışmanın hedefi; pazar hakkındaki bilgilere ulaşmak, şoförler ve vatandaşlar açısından sorunları ve sıkıntıları görmek ve güncel verileri elde etmektir. Bu kapsamda anket yöntemi; hem minibüs ve servisleri kullanan vatandaşlara hem de şoförlere yüz yüze anket yöntemi kullanarak uygulanmış ve çalışma sonunda bu veriler bilimsel yöntemlerle değerlendirilerek bir rapor hazırlanmıştır.

Minibüsçüler Odası Pazar Analizi ve Anket Çalışması Projesi Raporu
Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme Çalıştayı
+

Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme Çalıştayı ile ilgili dosya ektedir.

Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme Çalıştayı
Konya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi Araştırması
+
Konya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi Araştırması Ektedir.
Konya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi Araştırması
Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planı Projesi
+

Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planını aşağıdaki ekler bölümünden indirebilrisiniz.

Konya Hospital Sector Health Tourism Action Plan
Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planı Projesi
Gençlerin Mesleki Becerileri Konusunda İşletmelerin Beklenti Ve İhtiyaçları
+

Gençlerin Mesleki Becerileri Konusunda İşletmelerin Beklenti Ve İhtiyaçlarıisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden erişebilirsiniz.

Gençlerin Mesleki Becerileri Konusunda İşletmelerin Beklenti Ve İhtiyaçları
Karaman Elma Üreticilerinin İhracat Sorunları Ve Çözüm Önerileri
+
Karaman Elma Üreticilerinin İhracat Sorunları Ve Çözüm Önerileriisimlirapora aşağıdakiDosyalarbölümünden erişebilirsiniz.
Karaman Elma Üreticilerinin İhracat Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Karaman Kırsalında Spor Turizmi
+

Karaman Kırsalında Spor Turizmiisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

Karaman Kırsalında Spor Turizmi
Gerçeği Fark Et Hayallerini Terk Etme
+

Gerçeği Fark Et Hayallerini Terk Etmeisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilrisiniz.

Gerçeği Fark Et Hayallerini Terk Etme
Karaman Ekoturizm Eylem Planı
+
Karaman Ekoturizm Eylem Planı’na aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz
Karaman Ekoturizm Eylem Planı
Ereğli Bölgesi Süt Ürünleri Sektörü İhracat Pazar Araştırması
+

Ereğli Bölgesi Süt Ürünleri Sektörü İhracat Pazar Araştırmasıraporuna aşağıdakidosyalarkısmından ulaşabilirsiniz.

2015 TD 041 EREĞLİ BÖLGESİ SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI
Konya Turizm Haritası
+

Konya Turizm Haritasına aşağıdaki  dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

 
2015 TD 036 KONYA TURIZM HARITASI, TURKCE
2015 TD 036 KONYA TURIZM HARITASI, INGILIZCE
2015 TD 036 KONYA TURIZM HARITASI, TURKCE & INGILIZCE
Karaman Kongre Turizmi Araştırma Raporu
+
Karaman İl'inde Kongre Turizminin Lojistiği, Bölgedeki Potansiyelive Turizme Katkısının Araştırılması raporuna aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Karaman Kongre Turizmi
Akşehir Tso Stratejik Plan
+

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan 2017-2020 raporuna aşağıdaki dosyalar bölümüden ulaşabilirsiniz.

2016 TD 20 KONYA AKŞEHİR TSO STRATEJİK PLAN
Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması
+

Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırmasıisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması
Konya'da Engelli Öğrenci Aileleri Araştırması
+

Konya'da Engelli Öğrenci Aileleri Araştırmasıisimli raporaDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

Konya'da Engelli Öğrenci Aileleri Araştırması
Konya Keşif Kartları
+

Konya Keşif Kartlarınaaşağıdakidosyalarkısmından ulaşabilirsiniz.

2015 TD 036 KONYA KEŞİF KARTLARI, SKAL DERNEĞİ
Hüyük İlçesinde Su Kaynaklarının Niteliğinin Tespiti Ve Uygun Bitki Deseninin Araştırılması
+
Hüyük İlçesinde Su Kaynaklarının Niteliğinin Tespiti Ve Uygun Bitki Deseninin Araştırılması. Döküman ektedir.
HÜYÜK İLÇESİNDE SU KAYNAKLARININ NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE UYGUN BİTKİ DESENİNİN ARAŞTIRILMASI
Akşehir Sanayisi 2011-2016 Stratejik Planı
+

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 2011 -2016 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlığında, politika belirleme ve teknik kapasitesini güçlendirmeyi, amaç ve hedeflerine yönelik yönetim anlayışını ve geliştirmeyi, hesap verme sorumluluğunu oluşturmayı; ayrıca geleceğe yönelik misyon ve vizyonun oluşması, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, performansları önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda ölçülmesi ve uygulamaların izlenip değerlendirilmesi amacıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejilerin formüle edilip uygulanması için Akşehir Sanayisi’ nin stratejik planı hazırlamıştır.

Akşehir Sanayisi 2011-2016 Stratejik Planı
Doğanhisar İlçesi'nde Üretilen Tarımsal Ürünlerin Potansiyellerinin Tespiti
+

Doğanhisar'da üretilen acı bakla başta olmak üzere bahçe bitkileri potansiyelinin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkındadır.

Doğanhisar İlçesi'nde Üretilen Tarımsal Ürünlerin Potansiyellerinin Tespiti
Modern Kentleşmeye İlk Adım
+

Çalışma, Akkise'nin sosyo-ekonomik ve fiziki bilgilerinin ortaya çıkartılmasını ve planlamayı yönlendirecek şekilde değerlendirilip bir senteze ulaşılmasını amaçlamaktadır. Fiziki planlama için yapılacak araştırma ve değerlendirme çalışmaları, yerleşmenin bugünkü sosyo-ekonomik ve demografik durumunu geleceğe yönelik bir zaman perspektifi içinde değerlendirmek, gelişme potansiyelini, gelişme eğilimlerini ve bunu etkileyip yönlendiren eşik ve sınırlamaları belirlemek, yerleşmenin gelecekte, plan dönemi sonunda erişeceği sosyo-ekonomik yapı ve nüfus düzeyini, gerçeğe uygun olarak kestirmek ve buna dayalı mekansal gereksinimleri ortaya koymayı hedeflemiştir.

Modern Kentleşmeye İlk Adım
İlköğretım Ve Liselerde Sınav Başarısının 2023 Yılına Kadar Artırılması Stratejisinin Geliştirilmesi
+

Bu projenin amacı, Güneysınır ilçesinde ilköğretim ve liselerde sınav başarısının artırılmasına yönelik bir stratejik plan hazırlamaktır. Bu amaçla bir stratejik plan hazırlanmıştır. Stratejik planı “Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi Eğitim Programı” oluşturmaktadır. “Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi Eğitim Programı” ile öğrencilere öğrenme stratejilerinin neler olduğunun, ne işe yaradığının ve bu stratejileri ders çalışırken nasıl kullanabileceklerinin öğretimi amaçlanmaktadır.

İlköğretım ve Liselerde Sınav Başarısının 2023 Yılına Kadar Artırılmasına İlişkin Stratejinin Gelişt
Karapınar Enerji İhtisas Bölgesi Fizibilite Raporu
+

Çalışmada, Konya Valiliği’nin “Konya’yı, Türkiye’deki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarının en önemli ev sahibi; bu yatırımlar için ihtiyaç duyulan malların, hizmetlerin ve teknolojilerin üretildiği, yeni ve ileri güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği ve geliştirilen teknolojilerin ihraç edild iği bir endüstri bölgesi durumuna getirme ” vizyonu doğrultusunda, bu vizyona ulaşmadaki en önemli köşe taşı olan “Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” girişiminin yapılabilirliğini değişik açılardan incelenmektedir.

KARAPINAR FİZİBİLİTE RAPORU
Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler
+
Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler isimli rapora aşağıdaki ekler bölümünden ulaşabilirsiniz.
Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler
Seydişehir Ve Çevre İlçeleri Arasında Ekonomik İşbirliği
+
Seydişehir Ve Çevre İlçeleri Arasında Ekonomik İşbirliğiisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden erişebilrisiniz.
Seydişehir Ve Çevre İlçeleri Arasında Ekonomik İşbirliği
Huğlu Av Tüfekleri Üretim Ve Pazarlama Kapasitesinin Araştırılması
+

Huğlu Av Tüfekleri Üretim Ve Pazarlama Kapasitesinin Araştırılmasıisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

Huğlu Av Tüfekleri Üretim Ve Pazarlama Kapasitesinin Araştırılması
Konya Ekoturizm Eylem Planı
+

Konya Ekoturizm Eylem Planı’na aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz

Konya Ekoturizm Eylem Planı
Karapınar Güneş Enerjisi Üretim Alanlarına İlişkin Biyolojik Özelliklerin Tespiti
+

Bölgenin floristik ve faunistik özellikleri tespit edilerek mevcut türlerin yayılış ve yaşayışları üzerine olabilecek etkilerinin belirlenmiş ve seçilen alanın biyoçeşitlilik açısından önemi ve kurulabilecek tesislerin olabilecek muhtemel etkileri konusunda inceleme yapılarak durum tespiti yapılmıştır.

 
Yeniceoba Belediyesi Swot Analizi
+

Kasabaya ve ihtiyaç halinde bölgeye yönelik nüfus, coğrafi alan, alt yapı, rekreasyon, imar, gayrimenkul ve vergi mükellefi durumu, ekonomik ve sosyo-kültürel durum gibi dışsal analizler .

Yeniceoba Belediyesi SWOT Analizi
Karapınar Tso Stratejik Plan
+

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2020 Stratejik Plan raporuna aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

KARAPINAR TSO STRATEJİK PLAN
Ereğli Tarih Ve Kültür Rehberi
+

Konya Ereğli Tarih ve Kültür Rehberi raporuna aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

EREĞLİ TARİH VE KÜLTÜR REHBERİ
Karaman'a Özgü Yemekler
+
Karaman'a Özgü Yemekler broşürüne aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.
KARAMAN'A ÖZGÜ YEMEKLER
Yüksek Hızlı Trenin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
+
Çalışmada, ulaştırma sektörünün mevcut durumu, işlemekte olan ve planlanan tren hatları, Konya Ankara YHT'nin doluluk oranları ve işleyişi gibi bilgiler sunulmuş ve bölgeye katkıları ele alınmıştır.
Yüksek Hızlı Trenin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
2013 Td-1 Ayakkabıcılık Makine-ekipman Envanteri Araştırması
+

2013 TD-1 Ayakkabıcılık Makine-Ekipman Envanteri Araştırması Ektedir.

2013 TD-1 Ayakkabıcılık Makine-Ekipman Envanteri Araştırması
Mesleki Yeterlilik (voc-test) Merkezi Kurulması Fizibilite Çalışması
+

Konya Otomotiv Yan Sanayi'nin ihtiyaç duyduğu Mesleki Yeterlilik Merkezi ile ilgili fizibilite çalışması, sektörün mevuct durumu, sorunları ve çözüm önerileri ele alınmıştır

Mesleki Yeterlilik (VOC-TEST) Merkezi Kurulması Fizibilite Çalışması
Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Gelişim Planı
+

Karapınar OSB'nin mevcut durumu, Karapınar Sanayisinin üretim durumu ve potansiyelleri ile Türkiye, Konya ve özellikle Karapınar'daki sektörel gelişim eğilimleri incelenmiştir.

Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Gelişim Planı
Karaman Taşeli Yöresi Turizm Potansiyeli Araştırması
+
Karaman Taşeli Yöresi Turizm Potansiyeli Araştırmasıisimli rapora aşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.
Karaman Taşeli Yöresi Turizm Potansiyeli Araştırması
Meke Gölü'nün Tabii Varlıklarının Korunumunun Planlanması
+

Çalışmada Meke Gölü ve çevresinde yer alan tabii varlıkların yok olması ya da bozulması ve özellikle göl suyunun kurumasının nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Böylelikle jeolojik miras olarak değerlendirilen ve bölgenin nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü ve çevresindeki doğal dengenin korunmasına yönelik önlemler belirlenmiştir.

Meke Gölü'nün Tabii Varlıklarının Korunumunun Planlanması
Karadağ Mevkii'ndeki Yılkı Atlarının Durum Tespiti,
+

Yılkı atlarının ırk, yaş dağılımı, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, çevre üzerindeki etkileri, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, beslenme alanları oluşturulması, yaz aylarında su ihtiyaçlarının karşılanması, hayvan hareketleri, sağlık durumları, bulaşıcı, salgın ve zoonoz hastalıklar, popülasyon artışının kontrolü ve üreme kontrol yöntemleri

Karadağ Mevkii'ndeki Yılkı Atlarının Durum Tespiti
Karaman'da Ekşi Kara Üzümü Araştırması
+

KARAMANDA EKŞİ KARA ÜZÜMÜ ARAŞTIRMASI isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

KARAMANDA EKŞİ KARA ÜZÜMÜ ARAŞTIRMASI
Karaman'da Elma Yetiştiriciliği Araştırması
+

Karaman'da Elma Yetiştiriciliği Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

KARAMANDA ELMA YETISTIRICILIGI ARAŞTIRMASI
İstihdamın Artırılmasında Girişimciliğin Rolü Araştırması
+

İstihdamın Artırılmasında Girişimciliğin Rolü Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ ARAŞTIRMASI
Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu
+

Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

BÖLGEDEKİ SAVUNMA SANAYİNİN TANITIM RAPORU
Görme Engelliler Sosyo-ekonomik Ve Girişimcilik Araştırması
+

Görme Engelliler Sosyo-Ekonomik ve Girişimcilik Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

GÖRME ENGELLİLER SOSYO-EKONOMİK VE GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMASI
Konya'nın Geçmişi Araştırması
+

Konya'nın Geçmişi Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

KONYA'NIN GEÇMİŞİ ARAŞTIRMASI
Doğum Hastanesi Yabancı Hasta Raporu
+

Doğum Hastanesi Yabancı Hasta Raporu isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

DOĞUM HASTANESi YABANCI HASTA RAPORU
İhracat Pazar Araştırması Raporu
+

İhracat Pazar Araştırması Raporu isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU
Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalışması Araştırması
+

Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalışması Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMASI ARAŞTIRMASI
Derebucak Örgütlü Üretim Araştırması
+

Derebucak Örgütlü Üretim Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

DEREBUCAK ÖRGÜTLÜ ÜRETİM ARAŞTIRMASI
Cep Telefonu Aksesuarları Üretimi Araştırması
+

Cep Telefonu Aksesuarları Üretimi Araştırması isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

CEP TELEFONU AKSESUARLARI ÜRETİMİ ARAŞTIRMASI
Konya Lojistik Raporu
+

Konya Lojistik Raporu isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

KONYA LOJİSTİK RAPORU
Savunma Sanayi Ve Havacılık Sektörü Raporu
+

Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörü Raporu isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz

2018 TD 68 SAVUNMA SANAYİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜ RAPORU
Kobilerin Yazılım İhtiyacının Araştırılması Ve Yazılım Sektörü Girişimcilerinin Desteklenmesi Analizi
+

Kobilerin Yazılım İhtiyacının Araştırılması ve Yazılım Sektörü Girişimcilerinin Desteklenmesi Analizi isimli rapora Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

Kobilerin Yazılım İhtiyacının Araştırılması ve Yazılım Sektörü Girişimcilerinin Desteklenmesi Analizi
Derbent Sıfır Atık Yönetim Sistemi 2021
+

Derbent Sıfır Atık Yönetim Sistemi 2021 isimli rapora Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

DERBENT SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ, 2021
Kanada Pazar Araştırması, 2020
+

Kanada Pazar Araştırması, 2020 isimli rapora Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

KANADA PAZAR ARAŞTIRMASI, 2020
Karaman'da Covid Bulaşı Nedenleri Ve Etkileri Raporu, 2020
+

Karaman'da Covid Bulaşı Nedenleri Ve Etkileri Raporu, 2020 isimli rapora Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

KARAMAN'DA COVİD BULAŞI NEDENLERİ VE ETKİLERİ RAPORU, 2020
Konya Medikal Ve Dental Sektor Yatırım Ortamı Araştırması, 2020
+

Konya Medikal ve Dental Sektor Yatırım Ortamı Araştırması, 2020 isimli rapora Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

KONYA MEDIKAL ve DENTAL SEKTOR YATIRIM ORTAMI ARAŞTIRMASI, 2020
Konya Raylı Sistemler Yatırım Ortamı Araştırması, 2020
+

Konya Raylı Sistemler Yatırım Ortamı Araştırması, 2020 isimli rapora Dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

KONYA RAYLI SİSTEMLER YATIRIM ORTAMI ARAŞTIRMASI, 2020
Bozkır Toprak Verimliliği Haritası
+

Bozkır Toprak Verimliliği Haritası. Ektedir.

BOZKIR TOPRAK VERİMLİLİĞİ HARİTASI
İşgücünün Planlanmasına Yönelik Etüt
+
İş Gücünün Planlanmasına Yönelik Etüt ve Araştırmalar.
İŞGÜCÜNÜN PLANLANMASINA YÖNELİK ETÜT
Karaman Mesleki Eğitim Analizi
+

Karaman Mesleki Eğitim Profilinin Analizi. Doküman ektedir.

KARAMAN MESLEKİ EĞİTİM PROFİLİNİN ANALİZİ
Konya - Karaman Bölgesi Turizm Sektörü Bölgesel Kümelenme Analizi
+

Çalışmada TR52 Bölgesi'nde Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi yapılmış ve daha sonra stratejik planlama çalışmaları kapsamında kısa ve orta vadeli hedef ve amaçlar tanımlanarak sektörün gelişimi için yapılması gerekenler ortaya konmuştur
Konya - Karaman Bölgesi Turizm Sektörü Bölgesel Kümelenme Analizi
Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Malzeme Üretilebilirlik Araştırması
+

Çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut durum analizi, güneş enerjisi dönüşün sistemleri, sistem parçaları vs. sanayi ürünlerinin Konya'da üretilebilirliği ortaya konmuştur.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Malzeme Üretilebilirlik Araştırması
Ereğli İlçesinde Yüksek Katma Değerli Tarım Ürünleri Üretilmesi İçin Fizibilite Projesi
+

Çalışmanın amacı, Ereğli ilçesinin tarımsal kaynaklarını ve üretim potansiyelini ortaya koymak ve buna dayalı olarak ilçenin tarım sektörü kapsamında bitkisel üretim için gelişme hedef ve stratejilerini belirleyerek, kaynakların etkin ve daha verimli kullanılmasına katkı sağlamaktır.


Ereğli İlçesinde Yüksek Katma Değerli Tarım Ürünleri Üretilmesi İçin Fizibilite Projesi
Konya Ayakkabı Rekabet Edebilirlik Ve Küme Raporu
+

Ayakkabıcılık sektöründe Mevcut Durum Analizi, Rekabet edebilirlik ve kümelenme anketi, AHP çalışması iş ve ihtiyaç analizi, kümelenme, değer zinciri, GZFT analizleri ile küme ve stratejik yol haritası çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

IMG10000_1522_mevka
Karaman İli Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüt Raporu
+
Karaman İli Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüt Raporu Ektedir.
Karaman İli Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite Etüt Raporu
Lorasta Yetişen Rüzgar Gülleri
+

Organik Tarımda Mevcut Durum Analizi. Doküman ektedir.

2011 DFD 06 KOSKİ LORAS DAĞI RÜZGAR GÜLLERİ ENERJİSİ ANALİZİ
Konya İli Uygun Yatırım Alanları
+

Konya İli Uygun Yatırım Alanları Fizibilite Raporu. Doküman ektedir.

Appropriate Investment Areas For The Konya Province
KONYA İLİ UYGUN YATIRIM ALANLARI
Konya İlköğretim Lise Başarı Araştırması
+

Konya İlköğretim Lise Başarı Araştırması. Doküman ektedir.

KONYA İLKÖĞRETİM LİSE BAŞARI ARAŞTIRMASI
İthal Ara Ürün Üretilebilirliği
+
 

Çalışma kapsamında anket çalışması yapılarak, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmaların kullandıkları yurt içi tedarikçilerden ve yurt dışı tedarikçilerden elde ettikleri ara ürünler belirlenmiştir. 318 firma ile yüz yüze yapılan anket çalışması sonucu Makine sektöründe bilye, çelik, rulman, sac; kimya sektöründe tutkal-yapıştırıcı ara ürünler olarak belirlenmiş ve bu ürünler hakkında yatırım maliyet analizi yapılmıştır. 
İthal Ara Ürün Üretilebilirliği
Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
+
Çalışma, Konya İlinin mevcut potansiyelinin ve tarım sektörüne sunduğu imkanların en etkin biçimde değerlendirilmesi, bu yolla bölgeye yeni tarım yatırımlarının çekilmesi, tarımsal üretimin ve istihdamının artırılması, tarımdan elde edilecek gelirin ve ihracatın artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzun öncelikli amaçlarından biri de: bölgedeki hazine arazilerinin Konya İli sınırları içinde tarım sektöründe yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar tarafından etkin biçimde kullanımının sağlanmasıdır.


tarım_yatırımkılavuzu
tarım_yatırımkılavuzu
Konya İli Meyvecilik Ve Bağcılık Eylem Planı
+

Çalışmada Konya ekonomisinde önemli payı olan meyve ve bağ üretiminin gelişimini sağlıklı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacı ile bölgede yer alan meyve ve bağ üreticilerinin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının belirlenmesi, bu sorunlara çözüm önerilerinin yapılması ve bu çerçevede eylem planlarının çıkarılması hedeflenmiştir.

Konya ili Meyvecilik ve Bağcılık Eylem Planı
Organik Tarımda Mevcut Durum Analizi Ve Uygun Stratejilerin Modellenmesi
+

Organik Tarımda Mevcut Durum Analizi. Doküman ektedir.

ORGANİK TARIMDA MEVCUT DURUM ANALİZİ
Karaman İli Turizm Yatırım Rehberi Haritası
+

Karaman İli Turizm Yatırım Rehberi. Doküman ektedir.

KARAMAN İLİ TURİZM YATIRIM REHBERİ VE HARİTASI.pdf
Karaman Turizm Yatırım Rehberi İNGİLİZCE
Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi Ve Uygun Yatırım Alan Tesbiti
+
Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi Ve Uygun Yatırım Alanlarının TespitiProjesineaşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.
Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi Ve Uygun Yatırım Alan Tesbiti
Konya'daki Suriyeli Misafirler
+

Konya’daki Suriyeli Misafirlerin Ekonomik Potansiyelleri ve İşbirliği İmkanlarının Belirlenmesi Araştırması Proje RaporunaaşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

KONYADAKI SURIYELI MISAFIRLER
Tuzlukçu Küçük Sanayi Sitesi Fizibilitesi
+

Tuzlukçu Küçük Sanayi Sitesi Fizibilitesiraporuna aşağıdakidosyalarkısmından ulaşabilirsiniz.

Tuzlukçu Küçük Sanayi Sitesi Türkçe
Tuzlukçu Küçük Sanayi Sitesi İngilizce
Mevlana Kültür Vadisinde Hayat Kalitesinin Artırılması
+

Mevlana Kültür Vadisinde Hayat Kalitesinin artırılması. Doküman ektedir.

ENGELSİZ KENT
Konya-karaman Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi Taşkent Kaymakamlığı
+

Konya-Karaman Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite ProjesineaşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

Konya-Karaman Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi Taşkent Kaymakamlığı
Konya’nın Yatırım Ve İhracat Rakamlarının Artırılması İçin Sektör Raporları Hazırlanması Projesikonya’nın Yatırım Ve İhracat Rakamlarının Artırılması İçin Sektör Raporları Hazırlanması Projesi
+
Konya Sektör RaporlarıTürkçe ve İngilizce olarak aşağıdakidosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Malzeme Üretilebilirlik Araştırması
AGRICULTURAL MACHINERY
AUTOMOTIVE SUBSIDIARY INDUSTRY
FOOTWEAR TEXTILE
FURNITURE
KONYA ARAÇ ÜSTÜ VE ASANSÖR SEKTÖR RAPORU
KONYA AYAKKABI VE TEKSTİL SEKTÖR RAPORU
KONYA GIDA SEKTÖR RAPORU
KONYA MAKİNE SEKTÖR RAPORU
KONYA MOBİLYA SEKTÖR RAPORU
KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖR RAPORU
MACHINERY
IMG10000_3430_ON-VEHICLE EQUIPMENT AND LIFT
Konya İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
+

• Konya İlinde hizmet sektörünün alt sektörler bazında mevcut durum analizi ve Konya ilinin hizmet sektörünün gelişimini destekleyici potansiyelini ifade eden sosyoekonomik göstergeler,
• Konya ilinin, hizmet sektörünün gelişimi konusundaki güçlü yönleri ile ilin hizmet sektörünün gelişmesi konsunda sunduğu imkanlar ve fırsatlar,
• Konya İline hizmet yatırımı yapmayı düşünen yatırımcıların yararlanabileceği uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeydeki muafiyet ve destekler,
• Konya İlinde hizmet yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara ihtiyaç duyduğu araziyi sağlayabilecek Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgeleri ile Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hangi koşullarda arazi sunduğu ve bu bölgelerde yatırımcılara sağlanan imkanlar, muafiyet ve destekler,
• Konya İlinde hizmet yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara tahsis edilebilecek hazine arazilerinin il ve ilçeler bazında envanter

hizmet_yatırımkılavuzu
hizmet_yatırımkılavuzu
Konya İli Sanayi Sektörü Yatırım Kılavuzu
+

• Konya İlinde sanayi sektörünün alt sektörler bazında mevcut durum analizi ve Konya ilinin sanayi sektörünün gelişimini destekleyici potansiyelini ifade eden sosyoekonomik göstergeler,
• Konya ilinin, sanayi sektörünün gelişimi konusundaki güçlü yönleri ile ilin sanayi sektörünün gelişmesi konsunda sunduğu imkanlar ve fırsatlar,
• Konya İline sanayi yatırımı yapmayı düşünen yatırımcıların yararlanabileceği uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeydeki muafiyet ve destekler,
• Konya İlinde sanayi yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara ihtiyaç duyduğu araziyi sağlayabilecek Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgeleri ile Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hangi koşullarda arazi sunduğu ve bu bölgelerde yatırımcılara sağlanan imkanlar, muafiyet ve destekler,
• Konya İlinde sanayi yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara tahsis edilebilecek hazine arazilerinin il ve ilçeler bazında envanter

sanayii_yatırımkılavuzu1
Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması
+

Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması isimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması Proje Raporu 18.03.2013
Meram Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Projesi
+
Meram Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite ProjesineaşağıdakiDosyalarbölümünden ulaşabilirsiniz.

MERAM ORGANİZE SANAYI BÖLGESI FİZİBİLİTE PROJESİ
Marka Şehir Konya
+
Kentlerin gelişimi ve markalaşması sürekli olarak gelişmekte olan bir kavram durumundadır. Uluslararası rekabet ortamında kendilerini diğer şehirlerden ayırt etmek isteyen şehirler giderek daha fazla biçimde marka yönetimini benimsemektedirler.
Küreselleşmenin doğal sonuçlarından birisi olarak, farklı kıtalarda yer alan küçük şehirler bile aniden karşı karşıya gelerek rekabet içerisine girmektedirler. Örneğin, İtalya’da yer alan bir şehir aynı mobilyaları daha düşük maliyetlerle üreten Çin şehirleri nedeniyle var oluş nedeni kaybetmeye başlamakta, İspanya’da bulunan Alicante, Antalya ve Pattaya (Tayland) gibi güneşli sahillerle rekabet etmeye çalışmakta, Detroit, Stuttgart gibi geleneksel araba üretim merkezleri Bratislava ve Shanghai’nın baskısını üzerlerinde hissetmektedir.
Bu alanda yapılan akademik çalışmalar, kavramlar, teoriler kendilerini değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre şekillendirerek güncelleyebildikleri derecede kabul görmektedirler. Belirtmek isteriz ki geçmişte yapılmış olan tüm akademik araştırmalar projemize değer katmış, ışık tutmuştur. Tespitlerimiz göstermiştir ki bir kentin marka yönetimi tam anlamı ile bir yönetim organizasyon sürecidir. İşte tam bu noktada odaklanılması gereken hususun yönetici ve uzman yetkinliklerine sahip çalışanların tedarik edilerek sürece adaptasyonun sağlanması olduğunu anlamaktayız. Bir kentin gelişim evreleri incelendiğinde, kritik göstergenin, kentin markalaşma ve marka yönetim süreçlerinde sergilemiş olduğu kabiliyetler olduğu tespitimizi paylaşmak istiyoruz.
Şehir yönetimi, 2000 yıllara kadar, mekan, ulaşım, güvenlik ve sanitasyon ve benzeri hizmetlere odaklanan bir yönetim olarak görülmekte idi. Ancak bu durum zamanla şehrin cazibesini ve uluslararası bilinirliğini artırmayı sağlayacak, ekonomik boyutu da kapsayan faaliyetlerin yerine getirilmesi olarak genişlemiştir. Konya olarak küresel ekonominin bir aktörü olduğumuzu iddia ediyorsak, yetenekleri, yatırımcıları, etkinlikleri ve turistleri çekebilmek için önemli bir rekabete gireceğimizi bilmemiz gerekir. Başarı ancak, imaj çalışmalarını geliştirerek ve uluslararası sahnede konum alarak gerçekleşecektir. Bu durum, özetle, kentin pazarlama ve markalaşma sürecine dahil olması ve bunu yetkin kişilerce yönetmeyi başarması anlamına gelir.
Konya, hayranlık uyandıran tarihi zenginliği, potansiyeli ile dünya’nın en kritik bölgelerinden birisi olan Anadolu’nun karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Markalaşma ve marka yönetimi faaliyetleri olgunlaştırılırken sahip olunan tüm bu özelliklerin, büyük bir özgüven duygusu sağlayacağı ortadadır. Konya, sahip olduğu özellikleri büyük bir samimiyetle ve gerçekçi bir yaklaşım ile değerlendirmelidir. Konya markasınin niteliği sahip olduğu değerlerin taahhüdü olacağından, bu taahhütlerin yerine getirilmesi hayati bir yönetim süreci olacaktır. Ancak bu sayede yatırımlar artacak, fiziksel ve ekonomik planlar bir bir gündeme alınacak, büyük aktiviteler Konya’yı tercih edecektir.
Şehir markalaşma ve yönetimi faaliyetleri yalnızca yerel yönetimlerin, departmanlarının ve/ya benzeri kuruluşların tekelinde değildir. Şehrin paydaşları konusu bu aşamada gündeme gelen stratejik bir konudur.
IMG10000_1787_Marka_Sehir_Konya
Mevlana'dan Mevla'ya Ulaşanlar Yurtdışındaki Yabancı Mevleviler
+

Çalışmada yurtışındaki Mevlevi dergahlarının durumu incelenmiştir

Mevlana'dan Mevla'ya Ulaşanlar Yurtdışındaki Yabancı Mevleviler
Konya İli İhracat Analizi
+

Konya İli İhracat Analiz raporu.
KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ
Konya'da Tarımsal Sanayilerde Yapısal Özelliklerin Analizi Envanter,un,süt Raporu
+

Konya'da Tarımsal Sanayilerde Yapısal Özelliklerin Analizi Envanter/Un/Süt Raporu Ektedir.


Konyada Tarımsal Sanayilerde Yapısal Özelliklerin Analizi Envanter Un Süt Raporu KTB DFD
Tr52 Bölgesinde Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilite Çalışması
+

TR52 Bölgesinde Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilite Çalışması ektedir

TR52 Bölgesinde Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilite Çalışması
Karaman İthal Ara Ürün Üretilebilirliği
+

Karaman OSB İthal Ara Ürün Üretilebilirliği. Doküman ektedir.

KARAMAN İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ
Karaman Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
+

Karaman İlinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Veriminin Araştırılması. Doküman ektedir.

KARAMAN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM VERİMLİLİĞİ
İşverenin Mevcut İş Gücünün Yeterliliği Ve Emek Talebi İle Beklentilerinin Nedenselliği
+

Çalışmanın temel amacı, Konya ilinde işverenlerin işgücüne yönelik mesleki yeterlilik algıları, işgücünden beklentileri, işgücü talebi ve işgücü talebinin sektörler arası dağılımı, pek çok değişken göz önünde bulundurularak incelenmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında eylem planları oluşturulmasıdır.

35- İşverenin Mevcut İş Gücünün Yeterliliği ve Emek Talebi İle Beklentilerinin Nedenselliği
Konya Turizm Sektörü Alansal Varlık, Uluslar Arası Rekabetçilik Ve Makro Düzey Kümelenme Çalışması
+

Konya'nın uluslar arası turizm pazarındaki temel rekabetçilik düzeyi, makro düzey kümelenme analizi ve Konya destinasyonunun yönetim stratejisi ortaya konmuştur.

Konya Turizm Sektörü Alansal Varlık, Uluslar arası Rekabetçilik ve Makro Düzey Kümelenme Çalışması
Konya İli Yatırım Ön Fizibilite Raporu
+

Konya'da yatırım yapılabilecek alanların belirlenmesi ve yatırım ortamı analizi konulu çalışma.

KONYA İLİ UYGUN YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI (TR)
Tr52 Bölgesi Lojistik Strateji Planı Önhazırlık Raporu
+

Konya ve Karaman Bölgesi'nde lojistik hizmeti veren işletmelere anket uygulanması ve mevcut durum analizi

TR52 Bölgesi Lojistik Strateji Planı Önhazırlık Raporu
Karaman Bölgesi Rekabetçilik Temelli Turizm Sektörü Geliştirme Çalışması
+

Karaman'nın turizm pazarındaki mevcut durumu, makro düzey kümelenme analizi ve Karaman destinasyonunun yönetim stratejisi ortaya konmuştur.

Karaman Rekabetçilik Temelli Turizm Analizi
Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştirilmesine Yönelik Fizibilite
+
Çalışma ile ilde kamu ve özel teşebbüslerin kendi koşullarında yaptıkları peyzaj bitkileri yetiştirme çalışmalarının daha koordineli ve sektörel kümelenmenin oluşacağı bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştirilmesine Yönelik Fizibilite
Karaman Serbest Bölge Raporu
+

Karaman Serbest Bölge Raporu isimli rapora aşağıdaki Dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Karaman Serbest Bölge Raporu
Karaman İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
+

Karaman İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzuisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Investment Guide for Service Sector of Karaman
Karaman İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu
+

Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporuisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu
Strategy Paper for Konya Feasibility Study Automotive
Akşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Envanteri
+

Akşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Envanteriisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Akşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Envanteri
Karaman İli Aile İçi İletişim Sorunları Envanter Çalışması
+

Karaman İli Aile İçi İletişim Sorunları Envanter Çalışması isimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

An Investigation of Intra-Family Communication Problems of Karaman
Karaman İli Aile İçi İletişim Sorunları Envanter Çalışması
Karaman İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
+

Karaman İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzuisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Investment Guide for Agricultural Sector of Karaman
Karaman İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
Karaman İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
Derbent İlçesinde Turizm Yatırım Alanlarının Geliştirilmesi Ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması Projesi
+

Derbent İlçesinde Turizm Yatırım Alanlarının Geliştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması Projesiisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Derbent İlçesinde Turizm Yatırım Alanlarının Geliştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması Projesi
Geçmişten Günümüze Karaman Ve Turizm
+

Geçmişten Günümüze Karaman ve Turizmisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Geçmişten Günümüze Karaman ve Turizm
Hüyük İlçesi Organik Çilek Çalıştayı
+

Hüyük İlçesi Organik Çilek Çalıştayıisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Hüyük İlçesi Organik Çilek Çalıştayı
İl Çevre Düzeni Planı İçin Tarım Ve Hayvancılık Organize Bölgelerinin Belirlenmesi Amacıyla Yer Seçimi
+

İl Çevre Düzeni Planı için Tarım ve Hayvancılık Organize Bölgelerinin Belirlenmesi Amacıyla Yer Seçimiisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

İl Çevre Düzeni Planı için Tarım ve Hayvancılık Organize Bölgelerinin Belirlenmesi Amacıyla Yer Seçimi
Karaman İli E-ticaret Yatırım Analizi
+

Karaman İli E-Ticaret Yatırım Analiziisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Karaman İli E-Ticaret Yatırım Analizi
Karaman Lojistik Merkezi Ön Fizibilite Raporu
+

Karaman Lojistik Merkezi Ön Fizibilite Raporuisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Karaman Lojistik Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Karapınar Belgeseli
+

Karapınar Belgeseliisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Karapınar Belgeseli
Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi
+

Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesiisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi
Karaman İli Güneş Enerji Panel Üretim Potansiyelinin Matematiksel Modellerle Analizi
+

Karaman İli Güneş Enerji Panel Üretim Potansiyelinin Matematiksel Modellerle Analiziisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Karaman İli Güneş Enerji Panel Üretim Potansiyelinin Matematiksel Modellerle Analizi
Konya Tarım Ve Gıda Dış Ticaret Analizi
+

Konya Tarım ve Gıda Dış Ticaret Analiziisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Konya Tarım ve Gıda Dış Ticaret Analizi
Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi
+

Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesiisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi
Sarıveliler Yatırım Potansiyelleri Ve Fırsatları Projesi
+

Sarıveliler Yatırım Potansiyelleri ve Fırsatları Projesiisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Sarıveliler Yatırım Potansiyelleri ve Fırsatları Projesi
Seydişehir Ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi Turizm Fizibilite Ve Paket Turlar Analizi
+

Seydişehir ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi Turizm Fizibilite ve Paket Turlar Analiziisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Seydişehir ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi Turizm Fizibilite ve Paket Turlar Analizi
Sonsuz Şükran-kültürel Endüstri, Sempozyum, Araştırma, Geliştirme Tanıtım
+

Sonsuz Şükran-Kültürel Endüstri, Sempozyum, Araştırma, Geliştirme Tanıtımisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Sonsuz Şükran-Kültürel Endüstri, Sempozyum, Araştırma, Geliştirme Tanıtım
Toplumsal Yaşam Kalitesi Araştırması (şiddet Göç)
+

Toplumsal Yaşam Kalitesi Araştırması (Şiddet Göç)isimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Toplumsal Yaşam Kalitesi Araştırması (Şiddet Göç)
Taşeli Platosu'nun Turizmine Ve Tarihine Yatırımda Sarıveliler
+

Taşeli Platosu'nun Turizmine ve Tarihine Yatırımda Sarıvelilerisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Taşeli Platosu'nun Turizmine ve Tarihine Yatırımda Sarıveliler
Engelsiz Kent Konya
+

Engelsiz Kent Konya isimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Engelsiz Kent Konya
Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-desen Haritası Projesi
+

Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesiisimli rapora dosyalar gölümünden erişebilirsiniz.

Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesi
Karaman Osb Pazar Araştırması Ve İthal Ara Ürün Üretilebilirliği Projesi Raporu
+

Karaman OSB Pazar Araştırması ve İthal Ara Ürün Üretilebilirliği Projesi Raporuisimli rapora dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.

Karaman OSB Pazar Araştırması ve İthal Ara Ürün Üretilebilirliği Projesi Raporu