KAPAT X
Popüler Aramalar

Karaman Yatırım Destek Ofisi

Karaman Yatırım Destek Ofisi (Karaman YDO)

Mevlana Kalkınma Ajansı, mevcut pazarını genişletmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Karaman’a yatırım yapacak olan yatırımcılar için özellikle Yatırım destek Ofisi aracılığıyla destek sağlamaktadır. Yatırım Destek Ofisimiz:

  • Karaman’da, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,
  • İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,görevlerini yerine getirmektedir.

 

Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için "Tek Durak Ofis" görevi görerek ücretsiz hizmetler sunan bir birimdir.

Ayrıca, İlimiz yatırım ortamının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar.

Daha fazla bilgi için: www.karamandayatirim.gov.tr