KAPAT X
Popüler Aramalar

2018-2022 Stratejik Plan

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı gelişmelere uyum sağlamak, yerel düzeydeki beklentiler ile ulusal düzeydeki politika ve planlar arasındaki eşgüdümü güçlendirerek kalkınmışlık farklılıklarını azaltmak gayesiyle kurulan bölge kalkınma ajansları; dinamik yapısıyla belirlediği amaç ve hedeflere odaklanmış bölgesel kalkınmada öncü kuruluşlarımızdandır.

2018-2022 Stratejik Plan