KAPAT X
Popüler Aramalar
Duyurular

Yatırım Teşvik İlanı

17 Temmuz 2017 | 00:00
4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi  Kanununda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 19/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecektir.
Ayrıntılara dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.

 

YATIRIM TEŞVİK İLANI