KAPAT X
Popüler Aramalar
Duyurular

Türkiye'ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi

17 Temmuz 2017 | 00:00
 
Türkiye’de Yıllara Göre DYY Girişi
 
milyon ABD doları
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DYY Toplamı (net)
10.031
20.185
22.046
19.504
8.411
9.038
15.904
 Özsermaye Yatırımı (net)
8.134
16.982
18.393
14.712
6.170
6.203
13.896
·         Girdiler
8.535
17.639
19.136
14.747
6.252
6.238
15.887
·         Tasfiye İhraçları
-401
-657
-743
-35
-82
-35
-1.991
Şirketlerarası ikrazlar*
56
281
727
1.855
459
341
-5
Gayrimenkul (net)
1.841
2.922
2.926
2.937
1.782
2.494
2.013
 
 
* Yabancı sermayeli şirketlerin yabancı ortaklardan aldıkları ikrazlarKaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 
Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi
 
Son altı yıl boyunca en yüksek doğrudan yabancı yatırımı çeken sektörler, finansal hizmetler ve imalat sektörü olmuştur. 
 
milyon ABD doları
Sektörler
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tarım
7
6
9
41
49
82
31
Ziraat, avcılık ve ormancılık
5
5
6
23
48
77
31
Balıkçılık
2
1
3
18
1
5
0
İmalat sektörleri
829
2.100
5.116
5.174
3.780
2.861
7.771
Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği
40
122
337
151
89
139
148
İmalat
785
1.866
4.211
3.970
1.615
905
3.364
·         Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı
68
608
766
1.252
196
123
649
·         Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı
180
26
232
188
77
92
155
·         Deri ve deri ürünleri imalatı
4
3
6
15
11
0
0
·         Ağaç ürünleri imalatı
0
0
3
6
0
1
0
·         Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve yayım
23
52
60
64
90
20
73
·         Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı
0
33
470
28
62
5
1.256
·         Kimyasal madde ve ürünler ile suni elyaf imalatı
174
601
1.109
200
336
117
316
·         Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
8
87
24
162
31
8
107
·         Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
53
125
770
194
237
54
12
·         Ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı
139
158
515
1.243
31
194
211
·         Makina ve teçhizat imalatı
13
54
48
226
220
64
78
·         Elektrikli ve optik donanım imalatı
13
53
117
236
59
178
435
·         Ulaşım araçları imalatı
106
63
70
77
225
38
69
·         Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
4
3
21
79
40
11
3
Elektrik, gaz ve su temini
4
112
568
1.053
2.076
1.817
4.259
Hizmetler sektörü
7.699
15.533
14.012
9.532
2.423
3.295
8.085
İnşaat
80
222
285
336
208
308
319
Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev
eşyalarının onarımı
68
1.166
165
2.085
389
425
523
Oteller ve lokantalar
42
23
33
24
54
113
47
Ulaştırma, depolama ve haberleşme
3.285
6.696
1.117
170
391
212
239
Mali aracı kuruluşların faaliyetleri
4.018
6.957
11.662
6.069
666
1.584
6.031
Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri
29
99
560
641
560
412
578
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
0
0
0
0
0
0
3
Eğitim
17
0
0
0
1
17
68
Sağlık işleri ve sosyal hizmetler
74
265
177
149
106
111
232
Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri
86
105
13
58
48
113
45
Ev içi personel çalıştıran hanehalkları ve hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri
0
0
0
0
0
0
0
Uluslararası örgütler ve temsilcilikleri
0
0
0
0
0
0
0
Toplam
8.535
17.639
19.137
14.747
6.252
6.238
15.887
 
 
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 
Türkiye’de Coğrafi Dağılıma Göre DYY Girişi
 
Türkiye’ye en yüksek doğrudan yabancı yatırım girişi, AB, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşmiştir.
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Avrupa
6.652
14.574
12.974
11.367
5.234
4.920
12.369
Avrupa Birliği
5.006
14.489
12.601
11.076
4.928
4.719
11.282
EFTA ülkeleri
41
75
262
202
281
196
324
Diğer Avrupa ülkeleri
1.605
10
111
89
25
5
763
Afrika
3
21
5
82
2
0
0
Kuzey Afrika
3
12
0
82
1
0
0
Diğer Afrika ülkeleri
0
9
5
0
1
0
0
Amerika
122
1.002
4.717
951
331
385
1.484
Kuzey Amerika
114
969
4.223
891
312
378
1.423
Orta Amerika
8
32
27
8
12
0
56
Güney Amerika
0
1
467
52
7
7
5
Asya
1.756
1.927
1.405
2.345
673
928
2.027
Yakın ve Orta Doğu ülkeleri
1.678
1.910
608
2.184
361
473
1.522
Körfez Arap ülkeleri
1.675
1.783
311
1.963
209
388
205
Diğer Yakın ve Orta Doğu ülkeleri
2
3
196
96
78
45
1.313
Diğer Asya ülkeleri
78
17
797
161
312
455
505
Okyanusya ve kutup bölgeleri
1
108
26
2
12
5
7
Sınıflandırılmamış
1
7
10
0
0
0
0
Toplam
8.535
17.639
19.137
14.747
6.252
6.238
15.887
 
Kaynak : Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 
 
2013 FDI Turkey