KAPAT X
Popüler Aramalar

Güncel Destek Programları

 

Okunma :1150
Tarih :09 Ağustos 2022

MEVKA Proje Havuzu Oluşturma Duyurusu

Ajansımız tarafından proje havuzu geliştirme ve güncelleme çalışmaları kapsamda aşağıda belirtilen program kuralları ve detayları doğrultusunda güdümlü proje önerileri toplanacaktır. Bu program başvurulara devamlı olarak açıktır. Başvurular geldikçe değerlendirilecek ve uygun görünenler ile ilgili olarak başvuru sahibi ile doğrudan iletişime geçilecektir.

Proje önerisi sunmak isteyen paydaşlarımızın ekteki proje önerisi dokümanlarını doldurarakpyb@mevka.org.tradresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. 2022 yılı için son gönderim zamanı 30.09.2021 Perşembe saat 18.00 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Proje Havuzu daimi olarak başvurulara açık olup uygun bulunanlar ile iletişime geçilecektir.

MEVKA Proje Havuzu İçin Önemli Bilgiler
MEVKA Güdümlü Proje Başvuru Belgeleri
MEVKA Güdümlü Proje İçin Yararlanılabilecek Kaynaklar
Okunma :1128
Tarih :28 Eylül 2022
2022 Finansman Desteği Başarılı Proje İlanı
+

2022 yılı İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı’nda Başarılı Bulunan Proje Sahiplerine Duyuru

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 7 Haziran 2022 tarihin ilan edilen “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı’nın” değerlendirme süreci tamamlanmış olup başarılı liste ilan edilmiştir. Asıl listede bulunan başarılı bulunan proje sahiplerinin aşağıdaki bilgiler çerçevesinde “Sözleşme İmzalama Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Listesi’nde” Bulunan Belgeleri belirlenen tarihe kadar Ajansa sunmaları gerekmektedir.

  1. Proje teklifleri başarılı olan yararlanıcıların en geç 18 Ekim 2022 tarihine kadar sözleşme için gerekli evraklarını tamamlayarak Ajansımıza gelip projelerinden sorumlu İzleme Uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir.
  2. Sözleşme için gerekli evrakları tamamlayan ve projelerinden sorumlu izleme uzmanlarına evrakların kontrolünü yaptıran yararlanıcıların kendilerine gönderilecek Sözleşmeye Davet Mektubunu tebellüğ ettikleri tarihten sonraki en geç 10 iş günü içinde Ajans ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir.
  3. Yararlanıcıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için projelerinden sorumlu izleme uzmanlarıyla irtibata geçmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2022 FD BAŞARILI LİSTE, KARİLÇE
2022 FD BAŞARILI LİSTE, KONİLÇE
2022 FD BAŞARILI LİSTE, VERİMLİLİK (ÜRVER & ENVER)
SÖZLEŞME İMZALAMA SIRASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER
FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI İSTENECEK EVRAKLAR
Değerlendirme Komitesi İçin Değelendirici İlanı
+

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) TR52 bölgesinde (Konya ve Karaman illeri) faaliyet göstermektedir. MEVKA, 2022 Yılı Finansman Desteği Proje Teklif Çağrıları kapsamında Ajans’a sunulacak projelerin değerlendirmesinde görevlendirilmek üzere, programların amacı ve öncelikleri ile uyumlu konularda tecrübe sahibi olan, geçici görevli olarak çalışacak Değerlendirici Komitesi üyesi alımına çıkmıştır.

Komitede çalışmak üzere değerlendirici adayları için son başvuru zamanı 10 Ağustos 2022 tarihi saat 23:59’a kadar olup elektronik posta ile pyb@mevka.org.tr adresine gönderilmelidir.

İlgili Rehber ve Uygunluk Metni belgesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

2022 Değerlendirici Komitesi İlanı
2022 Değerlendirici Komitesi Uygunluk Beyanı
2022 Finansman Desteği Programı İlanı
+

FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEKVA) kuruluşundan bu yana 19 mali destek programı ve bölgenin kalkınmasının lokomotif öncülerinden olacak 9 güdümlü proje ile 698,6 Milyon TL bütçeli 809 projeye 390,4 Milyon TL destek sağlamıştır. Ayrıca bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla uyguladığı teknik destek programları ile 13,3 Milyon TL destek sağlamıştır.

MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programını” için proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 20 milyon TL tutarında Finansman Desteği verilmesi öngörülmüş olup proje başına sağlanacak finansman desteği bütçesi asgari 200 bin TL ve azami ise2 milyon TLşeklindedir.

Bu program kapsamında MEVKA bölgede verimliliğin gelişmesi ile genç istidamın sağlanmasını hedeflemektedir.

KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ 24 TEMMUZ 2022, SAAT 23:59’DUR.

Öncelik 1: Bölge işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanmasına, ürün ve süreç verimliliğinin artırılmasına yönelik modernizasyon yatırımları için finansman desteği sağlanması.

Öncelik 2: Bölge işletmelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik modernizasyon yatırımları için finansman desteği sağlanması.

Öncelik 3: Konya ilinde emek yoğun sektörlerde, genç istihdamının desteklenmesi için dezavantajlı ilçelerde finansman desteği sağlanması.

Öncelik 4: Karaman ilinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde emek yoğun sektörlerde, genç istihdamının desteklenmesi için finansman desteğinin sağlanması.

Potansiyel Başvuru Sahipleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) üzerinden elektronik olarak 24 Temmuz 2022 günüsaat 23:59'a kadar yapabileceklerdir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Detaylı bilgi için aşağıdaki başvuru rehberini ve ek belgelerini inceleyiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2022 Finansman Desteği Başvuru Rehberi
MEVKA 2022 Finansman Desteği Taslak Ödeme Planı
MEVKA 2022 Finansman Desteği Başvuru Ekleri
2022 Finansman Desteği Sunumu
2022 Finansman Desteği Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Kredi Uygunluk Belgesi Başvurusu Yapıldığına Dair Taahhütname
EK F - Finansman Desteği Teknik Uygunluk Formu
Okunma :1530
Tarih :24 Mart 2022

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2022 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2022 yılı Fizibilite Desteği Programına çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

“2022 yılı Fizibilite Desteği Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Süreci:

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) Girişi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2022 Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2022 Fizibilite Desteği Rehber Ekleri
Okunma :1530
Tarih :15 Şubat 2015

2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi,bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Bu program kapsamında, her bir projenin bütçesi en az1 Milyon TLolupsosyal gelişmişlik endeksi düşük olan ilçelerde istihdamın gelişimine katkı sağlayacak projeler beklenmektedir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2022 SOGEP Program Bilgileri
MEVKA 2022 SOGEP Program Sunumu
MEVKA 2022 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2022 SOGEP Yararlı Belgeler
Okunma :2895
Tarih :28 Şubat 2022

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı, 2022 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2022 yılı Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum kuruluşların Kurumsal Kapasitelerinin Gelişmesi için:

  • Eğitim, Planlama ve programlama çalışmaları, Raporlama faaliyetleri ile Ön Fizibilite ve Fizibilitelerin oluşturulmasına,
  • Girişimciliğin geliştirilmesine,

Bölgedeki kar amacı güden işletmeler için:

  • İhracatın geliştirilmesine,
  • Yalın Üretim süreçlerinin oluşturulmasına,
  • Enerji Etütlerinin yapılmasına,
  • Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanmasına,

yönelik uygun faaliyetlerin desteklenmesi planlanmıştır.

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınız pyb@mevka.org.tr adresine iletilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Adresi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

“2022 yılı Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

DEGISIKLIK 2; 2022 TEKNİK DESTEK DEĞİŞİKLİĞİ
2022 TD-4. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
SOZLESMEDE HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
2022 TD-3. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2022 TD-2. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2022 TEKNİK DESTEK SÖZLEŞMELERİ İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER
2022 TEKNİK DESTEK BAŞVURU REHBERİ
DEGISIKLIK 1; 2022 TEKNİK DESTEK DEĞİŞİKLİĞİ
2022 TEKNİK DESTEK NİHAİ RAPOR EKLERİ
2022 TEKNİK DESTEK BAŞVURU EKLERİ
Okunma :1642
Tarih :15 Mart 2022

ÜRETEN ŞEHİRLER DESTEK PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı 1 sayılı Kararnamesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi ile 394 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanan Üreten Şehirler Programı 2021 yılında başlamıştır.

Bu Program, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri,Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ illerini kapsamaktadır.

Program hibe ve/veya finansman desteği yönetimi ile desteklenecektir. Ancak kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için eş finansman tutarının en az %20 veya üzerinde olması, kar amacı güden başvuru sahipleri için ise en az %50 ve/veya finansman desteği şeklinde olması beklenmektedir.

Programın hedefi; sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişilebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Bu kapsamda, Ek-1’de bulunan öncelik alanları ve örnek proje konuları çerçevesinde “EK-2 Proje Fikirleri” belgesinin dolduruluppyb@mevka.org.tradresine gönderilmesi beklemektedir.

Proje fikrinin bakanlık tarafından uygun bulunması halinde ilişikteki “EK-3 Proje Değerlendirme Raporu”nun doldurularak ekleri ile birlikte Ajansa sunulması istenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Üreten Şehirler Destek Programı İlanı
Ek-1.Öncelik Alanları Ve Örnek Proje Konuları
Ek-2. 2022 Üreten Şehirler Proje Fikri Formu
Ek-3. Proje Değerledirme Raporu