KAPAT X
Popüler Aramalar

Güncel Destek Programları

 

Okunma :49
Tarih :19 Temmuz 2024

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2024-2028 taslak Bölge Planı, 2024 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2024 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek programına çıkmış bulunmaktadır.

Destek programı ile teknolojik girişimcilik ekosisteminin (Öncelik 1) ve sosyal kalkınma ekosisteminin (Öncelik 2) geliştirilmesine katkı sağlayacak;

  • Eğitim verme (uzaktan eğitim faaliyetleri hariç),
  • Geçici uzman personel görevlendirme ve
  • Danışmanlık sağlama faaliyetlerine teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

Başvurular, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ internet adresi üzerinden Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminde (KAYS) kabul edilecektir.

Başvuru süreciyle ilgili bilgiler ve diğer detaylar, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde bulunmakta olup ilgili destek programı hakkındaki sorular skgb@mevka.org.tr adresine iletilebilir. İlgili rehber ve başvuru ekleri aşağıda sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2024 YILI SOSYAL KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ
BAŞVURU AŞAMASINDA SUNULACAK EKLER
Okunma :479
Tarih :01 Temmuz 2024

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2024 YILI İMALAT SANAYİNDE DÖNÜŞÜM TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2024-2028 taslak Bölge Planı, 2024-2026 Sonuç Odaklı Programı ve 2024 yılı Çalışma Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2024 yılı İmalat Sanayinde Dönüşüm Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Program Genel Amacı

TR 52 bölgesinde imalat sanayinde dönüşümü sağlamak için iş süreçlerini, teknoloji kullanımını ve organizasyonel yapıyı kurumsal ve ikiz dönüşüm çerçevesinde ele alarak daha etkili, verimli, esnek, yatırım ve istihdamı kolaylaştıran sürdürülebilir bir üretim ortamı oluşturmaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri

TR52 Bölgesindeki imalatçı işletmeler/kooperatifler ile bu kurum/kuruluşlarla ilgili faaliyet gösteren odalar ve dernekler.

Öncelikler

Öncelik 1:

İmalat sanayinde kurumsal dönüşüme katkı sağlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri kapsamında;

  • Kurumsal yönetim danışmanlığı, izin, kalite ve sertifikasyon belgeleri ile ilgili başvuru süreçlerinin başlatılarak edinimlerinin kolaylaştırılması, yatırıma yönelik tam fizibilitelerin hazırlanması ile daha önce ihracat yapmamış olan imalatçı firmaların ihracat koçluğu faaliyetlerine yönelik uygun başvurular değerlendirilecektir.

Öncelik 2:

İmalat sanayinde ikiz dönüşüme katkı sağlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri kapsamında;

  • Araştırma/raporlama/fizibilite çalışmaları ile Dijitalleşme, Enerji Etüdü, Yeşil Dönüşüm (Temiz Üretim, Enerji Verimliliği, Karbon Ayakizi) ve Yalın Üretim danışmanlığı faaliyetlerine yönelik uygun başvurular değerlendirilecektir.

Program Bütçesi

20.000.000 TL

4. DÖNEM

31 Ağustos 2024

5. DÖNEM

31 Ekim 2024

6. DÖNEM

31 Aralık 2024

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınız ikb@mevka.org.tr adresine iletilebilir.

Başvuru Adresi: KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2024 İMALAT SANAYiNDE DÖNÜŞÜM TEKNİK DESTEK PROGRAMI BASVURU REHBERİ
2024 TD İMALAT BAŞVURU BELGELERİ
2024 TD İMALAT NİHAİ RAPOR BELGELERİ
Okunma :486
Tarih :28 Haziran 2024

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler

Proje Ön Başvuru İlanı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Anadoludakiler Platformu, yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürlerin yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda coğrafi özgünlüğü olan, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı, mevcut ya da potansiyel olarak iş yaratma ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünlerin/kültürlerin desteklenmesi ve geniş kitlelere tanıtılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Anadolu’nun kadim coğrafyalarından olan Karaman ve Konya illerimizde kültürel değerlerimizi, mirasımızı ve geleneksel yöntemlerimizi koruyan, sürdürülebilir yöntemler ile yerel ekonomiyi canlandıran projelere SOGEP-Anadoludakiler Çağrı Programıkapsamında destek verilecektir.

Ajansımız tarafından başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvurular sonrasında uygun bulunan proje önerileri, Bakanlık onayına sunulacaktır. Ön başvuru formu ve ek belgelerin gönderileceği son tarih 19 Temmuz 2024 saat 17:00 olarak belirlenmiş olup başvuruların sogep@mevka.org.tradresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak SOGEP Anadoludakiler Ön Başvuru Rehberi ve ön başvuru ekleri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve tüm sorularınız için sogep@mevka.org.tre-posta adresini kullanınız. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SOGEP Anadoludakiler Ön Başvuru Rehberi
Ön Başvuru Ekleri
Okunma :376
Tarih :25 Haziran 2024

MEVLANA KALKINMA AJANSI

2024 YILI TURİZM TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2024-2028 taslak Bölge Planı, 2024 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 2024 yılı Turizm Teknik Destek Programına çıkmış bulunmaktadır.

Bölgede “Turizm Potansiyelinin ve Turizm ile ilgili Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” için:

·Eğitim, Planlama ve programlama çalışmaları, Projelendirme, Envanter, Araştırma, Analiz, Modelleme, Coğrafi İşaret, Tanıtım, Raporlama faaliyetleri ile Ön Fizibilite ve Fizibilitelerin oluşturulması vb,

uygun faaliyetlerin desteklenmesi planlanmıştır.

Detaylar, Başvuru Rehberinde bulunmakta olup program hakkındaki sorularınız kktb@mevka.org.tradresine iletilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Adresi:

KAYS-PFD Sistem Girişi:https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

“2024 yılı Turizm Teknik Destek Programı”hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

2024 TEKNİK DESTEK BAŞVURU EKLERİ
2024 TURİZM TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ
2024 TURİZM TD-3. DÖNEM BAŞARILI PROJELER İLANI
2024 SÖZLEŞMEDE HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
Okunma :1908
Tarih :15 Şubat 2024

2024 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) hedefi, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreciiki aşamalıolarak yürütülecektir. Ön başvurular sonrasında uygun bulunan proje önerileri, başvuru sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda geliştirilecektir.

Ön başvuru formu ve ek belgelerin gönderileceği son tarih 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlenmiş olup başvurularınsogep@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili olarak SOGEP Program Bilgileri ve Ön Başvuru Belgeleri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı bilgi ve tüm sorularınız için lütfen öncelikle sogep@mevka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MEVKA 2024 SOGEP Ön Başvuru Belgeleri
MEVKA 2024 SOGEP Ön Başvuru Rehberi
2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Ön Başvuru Süresi 19 Nisan 2024’e Kadar Uzatıldı
+

2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Rehberi güncellenmiş olup, proje ön başvuru süresi 19 Nisan 2024’e kadar uzatılmıştır. Program rehberinde de belirtildiği üzere aşağıda yer alan temalardaki projeler öncelikli olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Şu ana kadar proje başvurusunu tamamlamış proje sahipleri istemeleri durumunda rehberdeki güncellemeler doğrultusunda projelerini revize edebileceklerdir.

SOGEP 2024 Yılı Uygulaması Örnek Proje Temaları

Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri

Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri

Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler

Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması

Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri-Sosyalhane Örneği

Tema 6: Engelli Bireyler Ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri (Engelsiz Nefes Evi)

MEVKA 2024 SOGEP Ön Başvuru Rehberi