KAPAT X
Popüler Aramalar
Tüm Haberler
Haber Galerisi

MEVKA, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi İle İlgili Çalışmalarını Sürdürüyor

04 Mart 2024
Okunma Sayısı: 243

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan Konya İl Yeşil Mutabakat Komitesi 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda komite üyesi kurumların 2023 yılı içerisinde Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesi ve ülkemizin net sıfır emisyon hedeflerine yönelik olarak yürüttüğü ve 2024 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmalar ele alındı.

Komite toplantısının ardından Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Sanayi Odası işbirliği ile ana  metal sanayi ve döküm sektöründe faaliyet gösteren sanayicilere yönelik olarak, TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu Lideri Tuba Budak Duhbacı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Ana Metal Sanayiinde Yeşil Dönüşüm Uygulamaları” başlıklı seminer düzenlendi.

Konya Sanayi Odası’nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Tuba Budak Duhbacı katılımcılara, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, Demir-Çelik Sektörü Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Kaynak Verimliliği, Temiz Üretim Etütleri ve Karbon Azaltım Olanakları konularında sunum gerçekleştirdi.

Kurum olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı “Özellikle son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız iklim değişikliği kavramı, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen niteliğiyle günümüzün en büyük çevresel, ekonomik ve hatta sosyal tehditlerinden birisi haline gelmiştir. İklim değişikliği sürecine daha geniş bir perspektiften bakıldığında konunun aslında salt bir küresel ısınma olayı değil, temel bir kalkınma sorunu olduğu da açıkça görülmektedir. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye küresel düzeyde geçilmesi hususu, insanların yaşam biçimlerini, üretim ve imalat yöntemlerini de değiştirecek köklü bir dönüşüm öngörmektedir. Kısaca, çevre mevzuatları nedeni ile üretim maliyetleri artan Avrupa Birliği’ndeki üreticilerin haksız rekabetten korunması için; düşük maliyetli fakat yüksek emisyonla üretilmiş ürünlerin AB pazarına ihraç edilirken, içerdiği karbon yoğunluğuna göre vergilendirilmesi olarak da tanımlayabileceğimiz “Sınırda Karbon Düzenlemesi” pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir. Nitekim 2023 yılında uygulanmaya başlanan ve 2026 yılında tam kapsamlı olarak hayata geçirilmesi planlanan düzenlemenin, ilk etapta karbon sızıntı riski en yüksek ürünlere odaklanılarak; çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve enerji sektörlerine, sonra ise tüm sektörlere yönelik olarak uygulanması gündemdedir. Bu durumun etkilerinin en aza indirilmesi noktasında ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede yürütülen çalışmaların başında ise AB tarafından ortaya konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve ülkemiz tarafından da TBMM genel Kurulu’nda kabul edilen Paris İklim Antlaşması gelmektedir. Ülkemiz, bu mutabakat kapsamında 2053 yılı için kendisine net sıfır emisyon hedefi belirlemiş ve uyguladığı iklim değişikliği eylem planları ile de bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu noktada, ihracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemizin gerek küresel rekabette geri kalmaması, gerekse de bu devasa kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması adına hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizler de Ajans olarak bu doğrultuda; imalat sanayii başta olmak üzere tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörlere yönelik yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması ve enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanımına yönelik olarak uyguladığımız teknik ve mali destek programlarımız ile 33 projeye güncel rakamlarla yaklaşık 105 Milyon TL destek vererek 273 Milyon TL’lik yatırımı harekete geçirmiş durumdayız. Bununla birlikte, Ajansımız öncülüğünde “İklim Değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması” temalarına yönelik olarak, ilimizin sera gazı emisyonlarının azaltılması odağında ve Türkiye’nin “Net Sıfır” hedefine yönelik; ilgili ekosistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kurumların nitelikli insan kaynakları kapasitesinin artırılması, kurumlar arası işbirliklerinin artırılması amacıyla kurulan Konya İl Yeşil Mutabakat Komitesi de belirli periyotlarla gündemli toplantılar gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Gerçekleştirilen son toplantımızda da komite üyesi kurumlarımızdan 2023 yılında kurum olarak bu minvalde yürüttükleri çalışmaları ve 2024 yılı planlamalarını dinleme fırsatı bulduk. Konya Sanayi Odamız işbirliği ile düzenlediğimiz bilgilendirme seminerimizde ise Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ndan etkilenecek sektörlerin başında gelen ana metal sanayi ve döküm sektöründe faaliyet gösteren Konyalı sanayicilerimizi bilgilendirmeyi amaçladık. Bu konuyu Ajans olarak son derece önemsiyoruz çünkü ülkemiz metal döküm üretiminin %15 inden fazlasını şehrimizde gerçekleştirilmekte ve bununla birlikte ana metal sanayii imalatçı sayısında şehrimiz 3. sırada yer almaktadır. Seminerimize konuşmacı olarak katılan TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu Lideri Tuba Budak Duhbacı sanayicilerimize; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, Demir-Çelik Sektörü Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Kaynak Verimliliği, Temiz Üretim Etütleri ve Karbon Azaltım Olanakları gibi sektörü ve sektör temsilcilerini yakından ilgilendiren konularda ayrıntılı bilgiler aktardı. Ajans olarak bizler, bulunduğumuz bölgelerde sadece mali destek mekanizmaları uygulayan yapılar değil aynı zamanda bölgemizde yer alan kamu kesimi, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını ihtiyaç duydukları alanlarda aydınlatan ve onlara yol gösteren katalizör kuruluşlar olarak bölgemizde yer alan tüm paydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğimizi özellikle ifade ederek, düzenlediğimiz her iki programın da şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyor, Ajans olarak bu yöndeki çalışmalarımızın önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini de özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.