KAPAT X
Popüler Aramalar
Tüm Haberler
Haber Galerisi

MEVKA 2019 Yılı Mali Destek Programının Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor

01 Ekim 2019
Okunma Sayısı: 2107

2019 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak “Ara malı” “Savunma” ve “Karaman” olmak üzere üç ayrı öncelikte toplam bütçesi 30 Milyon TL olan KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) için teklif çağrısına çıkan Mevlana Kalkınma Ajansı, program kapsamında Konya ve Karaman’da konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek proje başvurularını bekliyor.

2019 Yılı KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) için son başvuru tarihinin yaklaştığını vurgulayarak program hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger, “Mali destek programımızın ilk önceliğini oluşturan ve ajansımız tarafından 10 Milyon TL destek verilecek olan “Ara malı” başlığı altında bölgede yapılan çalışmalar sonucunda ithal ara malı üretimine yönelik olarak belirlenen ürünlerin bölgemizde üretimi desteklenecektir. Hepimizin malumu olduğu üzere gerek bölgemizde ve gerekse de ülkemizde ithalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Bu durum ülkemizin dış ticaret açığını yükselterek, sürdürülebilir büyüme için bir risk oluşturmaktadır. Bu riskin en aza indirilmesi ve yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından ülkemizin üretim yetenekleri, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji ve karmaşıklık düzeyleri açısından tek tek incelenerek kısa vadede yerlileştirilebileceği değerlendirilen 43 ürün grubu belirlenmiştir. Bu bağlamda, MEVKA olarak, ithalatı yapılan ara mallarının bölgemizde üretilmesinin sağlanmasına yönelik olarak 2018 ve 2019 yıllarında bölgedeki imalatçıları kapsayan detaylı anket çalışmaları gerçekleştirerek bölge KOBİ’lerinin bakanlık düzeyinde belirlenen ürünlerden hangilerini üretebilecekleri ve bunun için nelere ihtiyaç duyabilecekleri bilgisini elde etmiştik. Anket çalışmalarımız sonucunda bölgemizde yer alan KOBİ’ler tarafından üretilebilecek, Panel Teknolojileri (LED/AMOLED/QLED), Sensörler, Güç Elektroniği Sistemler, Sınai Robotlar, Yağlı Hidrolik Güç Transmisyon Kontrol Valfleri, Doğru Akım (DC) Motorları, Buğday Glüteni, Yeni Nesil Elektronik Fren Sistemi, Donanım ve Yazılımları, Polipropilen (ilk şekilde) ve Propilen kopolimerleri (ilk şekilde) gibi ürünlerin üretilmesini destekleyerek ara malı ithalatını azaltmayı hedefledik.

Mali destek programımızın ikinci önceliğini oluşturan savunma sanayii konusunda kurum olarak uzun süredir sahada çalışma yürütüyoruz. Özellikle, Huğlu ve Üzümlü Bölgesi’nde av tüfeği üretimi yapan firmaların savunma sanayiine dönük ürünler üretmelerini sağlamak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Askeri silahlara geçiş ve savunma sanayiine entegrasyon açısından önem taşıyan av tüfekleri ihracatında 2016 yılı itibariyle Türkiye 138 Milyon Dolarla İtalya’nın arkasından 2. sıradadır. 2018 Yılında bu rakam 150 milyon dolara yaklaşmıştır. Ülkemizin bu alandaki önemli başarısına katkı sağlayan işletmelerin büyük bir çoğunluğu bölgemizde bulunmaktadır. Av tüfeği üretimi, bölgemiz için imalat, istihdam, ticaret, ihracat ve ileride savunma sanayiine hizmet edebilecek bir rezerv olma açısından büyük öneme sahiptir. Günümüzde Konya’da yılda yaklaşık 450-500 bin adet av tüfeği üretimi yapılmaktadır. Diğer taraftan, bölgedeki 5 firma Konya’da temeli atılan ASELSAN Konya Silah Sistemleri tesisinde ortaklık statüsüyle Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri üretimine başlayacaktır. Ayrıca, bölgemizdeki firmalar Savunma Sanayi Başkanlığı ile MPT-76, MPT-55 ve Bomba-atar üretim sözleşmeleri imzalayarak üretime geçmişlerdir. Bu ivmenin sürdürülebilir kılınması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bölgemizde yer alan KOBİ’lerden; Savunma sanayine yönelik motorlu taşıtlar, zırhlı araçlar, zırhlı araç motoru, piyade tüfeği ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler, av tüfekleri imalatından savunma sanayiine entegrasyonu sağlayan projeler, savunma sanayiine yönelik drone, füze vb. hava araçları ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler, savunma sanayine yönelik kamuflaj vb. için yüksek teknolojili boya, çelik yelek, paraşüt ya da soğuk iklim için giysi malzemelerinin, havacılıkta kullanılan balistik cam üretimlerine yönelik projeler, askeri hava taşıtları için tasarlanan elektronik kart, dizgi ve cihazlara ilişkin yüksek irtifa projeler, firmaların ürün geliştirme yetkinliklerinin (Ar-Ge, Analiz ve Tasarım, Prototip Geliştirme, Hızlı Prototipleme ve Test/Kalibrasyon yetkinliği) artırılmasına yönelik projeler, firmaların organizasyonel planlama yetkinliklerinin artırılmasına ve kalite altyapılarının  (AQAP, AS9100 vb.) geliştirilmesi ile firmalarda ERP, MRP, Karar Destek Sistemi gibi Kurumsal Entegre Yazılım Sistemleri kurulmasına yönelik projeler bekliyoruz. Üçüncü önceliğimiz olan Karaman başlığı altında ise sektör ayrımı gözetmeksizin Karaman’da faaliyet gösteren KOBİ’lerden, tarım makinelerinin imalatına, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin, tekstil ve tekstil ürünlerinin vb. imalatına yönelik projeler, depolama, etiketleme, ambalajlama, nakliye ve pazarlama uygulamalarının teknolojik olarak geliştirilmesine yönelik projeler, tarım ürünlerinin işlenerek  (örnek: elma kurusu, elma cipsi, elma dilimi, havuç ürünleri vb.)  saklanması, paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı vb. gibi,  katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler, gıda/içecek üretimine yönelik olarak glüten, sodyum veya laktoz içermeyen ürünlerin, fenilketonüri hastalarının ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin üretilmelerine, helal gıda/içecek ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler, Karaman Guymağı, Divle Obruğu Tulum Peyniri, Ermenek Helvası vb. yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik projeler, geleneksel el sanatları olmak üzere maddi kültür ürünlerimizin ihraç ürünlerine dönüştürülmesine katkı sağlayacak projeler, turizm sektöründeki işletmelerin kapasitelerini artırmaları, turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, termal veya sağlık tesislerinin kurulması/geliştirilmesi, konaklama gün sayılarının veya işletme yıldız sayılarının artırılması, inanç turizminin geliştirilmesi vb. faaliyetlere yönelik projeler beklenmektedir. Ajans olarak, bölgemizin bu desteklerden azami bir şekilde yararlanabilmesi adına mali destek programımızı ilan etmiş olduğumuz günden bugüne kadar bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleyerek, bölgemizde yer alan kurum ve kuruluşların bu proje çağrımızdan haberdar olmasını amaçladık. Ayrıca olgunlaşmış projelerin teknik açıdan uygunluğunun değerlendirilmesinin yapılmasına yönelik “Teknik Yardım Masası Hizmeti” halen devam etmektedir. Ajansımızın 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında proje sunacaklar için son başvuru tarihinin elektronik olarak 14 Ekim 2019, matbu olarak ise 19 Ekim 2019 olduğunu ve ilgili kurum ve kuruluşlardan bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.