KAPAT X
Popüler Aramalar
Duyurular

Yatırımcılara Osb’lerde Yer Tahsisinde %80’e Varan İndirim

27 Haziran 2018 | 00:00

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsis Edilmesi

14.05.2018 tarih ve 11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin ilçelerin gelişmişlik kademelerine göre belirlenen oranlarda tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin 1. kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, 2. kademe gelişmiş ilçelerde %40 indirimli, 3. kademe gelişmiş ilçelerde %60 indirimli, 4. kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli,5. ve 6. kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli, olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. İndirimli tahsis üç yıl süreyle uygulanacaktır.

Buna göre Konya’da yer alan Organize sanayi bölgeleri dikkate alındığında;

Kulu ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesinde yapılacak tahsisler %80 indirim ile, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Karapınar, Seydişehir ilçelerinde yer alan organize sanayi bölgesinde yapılacak tahsisler %60 indirim ile, Akşehir ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesinde yapılacak tahsisler %40 indirim ile, Selçuklu ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesinde yapılacak tahsisler indirimsiz olarak yapılacaktır.

Konya Organize Sanayi Bölgeleri İndirim Durumu:

İndirimsiz

40% İndirimli

60% İndirimli

80% İndirimli

Selçuklu

Akşehir

Beyşehir

Kulu

   

Çumra

 
   

Ereğli

 
   

Karapınar

 
   

Seydişehir

 

Tahsislerde öncelik sırası

Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenir. Alınan kararlarda öncelik gerekçesine yer verilir.

Yatırım koşulları

Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin;

5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10 kişilik,

5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 20 kişilik,

10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 kişilik,

20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.

Konya Organize Sanayi Bölgeleri Minimum İstihdam Tablosu:

Parsel Büyüklüğü (m2)

Minimum İstihdam (Kişi)

0-5.000 m2

10

5.001-10.000 m2

20

10.001-20.000 m2

30

20.000 m2+

50

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK