KAPAT X
Popüler Aramalar
Duyurular

Özel Yatırıma Süper Teşvik

17 Temmuz 2017 | 00:00
Teşvik sisteminde köklü değişiklikler kapıda. Artık, dışa bağımlılığı azaltan, yenilikçi ve katma değerli Ar-Ge yoğunluklu özel projeler, devlet desteğinden azami ölçüde faydalanacak.TBMM’ye sunulan Torba Yasa ile teşvik sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Bu çerçevede Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından teşvik edilmesine karar verilen bir yatırım, özel koşullarda, yer ve sektör kısıtlaması olmaksızın normal teşvik sistemi dışında teşvik unsurlarıyla desteklenebilecek. Teşvikleri verme yetkisi Bakanlar Kurulu’nun olacak. Projeler için devlet, özel altyapı da oluşturabilecek.
 
Ar-Ge varsa ‘teşvik’ de var
 
‘Süper’ teşviklerden, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma, teknoloji dönüşüm sağlama, yenilikçi, Ar- Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olabilecek’ projeler yararlanabilecek. Bakanlar Kurulu’nca bu ürün ve yatırımlara alım garantisi verilebilecek.
 
Devletten ‘hibe’ atağı
 
Köklü değişikliklerden biri, devletin bu tür yatırımlara “hibe verebilmesi” şeklinde düzenlendi. Yatırımcı projesi karşılığı sabit yatırım tutarları için kullandığı kredinin faizi veya kar payına denk gelen tutarda hibe ya da destek alabilecek. Bu yatırımlar yüzde 100’e kadar kurumlar vergisi indirimi alabilecek.
 
İşte o muafiyetler:

Yatırıma 49 yıl süreli ücretsiz arsa-arazi verilebilecek. Süresi içinde tamamlanan ve 5 yıl istihdam garantisi sağlayan yatırımda arsa/arazi bedelsiz devredilecek. Proje için devlet özel altyapı yapabilecek. Üretilen ürünlere kamu alım garantisi verilecek. Altyapı izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescil için istisna getirilebilecek. Sabit yatırım için kullanılan kredinin faizi karşılığı hibe desteği verilecek. Yatırıma gümrük vergisi muafiyeti tanınabilecek. Devlet, nitelikli personele 5 yıl süreyle brüt asgari ücretin 20 katına kadar ücret desteği verecek. Devlet yatırımın yüzde 49’una, halka arz koşuluyla ortak olabilecek. Yatırımlar, yüzde 100’e kadar kurumlar vergisi indirimi alabilecek. Yatırım katkı oranı yüzde 200’e kadar çıkarılabilecek. Ücretlerden alınan gelir vergisi stopajında ise indirim sağlanacak.