KAPAT X
Popüler Aramalar
Duyurular

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tebliğe Eklenen Yeni Maddeler

18 Temmuz 2017 | 00:00
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Eklenen Yeni Maddeler
 
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
 
Yayınlanmış olan tebliğ ile programın 11. Etabı uygulanacak olup ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi ile kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olmak üzere İlimizde şu konular destekleme kapsamında olup, söz konusu maddeler içerisine 6. Maddeye yeni konular eklenmiştir;
 
1- Yaş Meyve Sebze Tasnif, Paketleme ve Depolama Yatırımları Hariç Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması,
2- Soğuk Hava Deposu,
3- Çelik Silo,
4- Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması,
5- Alternatif Enerji Kullanan Yeni Sera yapımı,  
6- a)Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:
b1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fishpump, tambur filtre,
b2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır)
b3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.
b4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü. 
b5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
b6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir.
 
7- Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi
 Hibeye esas proje toplam tutarı KDV hariç 1.000.000 TL'ye kadar olan ekonomik yatırımlar için %50'si olan 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Başvurular son başvuru tarihi olan 29 Aralık 2016 Perşembe gününe kadar elektronik ağ (www.tarim.gov.tr) üzerinden yapılmalıdır. Son başvuru tarihi mesai bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacak olup, üreticilerimiz daha fazla bilgi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurulabilir.