KAPAT X
Popüler Aramalar
Tüm Haberler
Haber Galerisi

MEVKA ve İnnopark, Konya Valiliği Koordinasyonunda Konya ve Karamanlı KOBİ’lere Mentörlük Desteği Verecek

15 Eylül 2022
Okunma Sayısı: 609

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliği ile TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lere yönelik olarak Ar-Ge, yenilikçilik ve kurumsallaşma gibi çeşitli alanlarda mentörlük desteği sağlanarak işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla yürütülen KOBİMentör Projesi’nin tanıtım toplantısı Konya Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirildi.  

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ve çok sayıda sanayici katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “Kurum olarak bizler her konuda KOBİ’lerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz KOBİMentör projemizin ikincisini Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçireceğiz. KOBİ’lere yönelik ar-ge, inovasyon, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm gibi bölgemizin ihtiyaç duyduğu pek çok konuda verilecek mentörlük hizmetinin çok önemli çıktıları olacağına inanıyoruz” dedi.

Ardından kürsüye gelen Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, “Bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin yenilikçi yaklaşımlarla, iyi uygulamalar geliştirerek Dünya’nın gelişmiş ülkelerindeki KOBİ’lerle rekabet edebilir hale gelmeleri; ülkemizin kalkınmasına bölge olarak katkıda bulunabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. KOBİ’lerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi ise ancak dijital teknolojiler, ar-ge ve yenilikçi uygulamalar ile mümkündür. Ülke olarak üretmemiz, bunun içinde üretimimizin belkemiği durumundaki KOBİ’lerimizi güçlendirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu doğrultuda; gerek uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile gerek hazırladığımız raporlarla ve gerekse de ücretsiz olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile bölgemizde yer alan KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Dünya üzerinde yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak başta imalat sanayii olmak üzere her alanda hızlı bir dönüşümün yaşandığını hepimiz yakından müşahede ediyoruz. Yaşanan bu dijital dönüşüm ile ar-ge ve yenilikçilik alanındaki gelişmeler, bu konularda ilerleme kaydetmiş ülkeler ve işletmeler açısından önemli fırsatlar sunarken, bu alanda adım atmamış olan ülke ve işletmeler açısından da bir tehdit oluşturmaktadır. Buradan hareketle başlattığımız KOBİmentör Projesi kapsamında; Konya ve Karaman illerimizde yer alan 30 KOBİ’ye sağlanacak olan ar-ge, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarındaki mentörlük desteğinin firmalarımızın ve bölgemizin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkıları olacağına inancımız tamdır. Ajansımız tarafından finanse edilerek Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından 18 ay boyunca yürütülecek olan KOBİmentör projesi kapsamında, üretim sektöründeki 30 KOBİ’ye, atanacak mentörler vasıtası ile kurumsallaşma, yenilikçi ürünler geliştirme ve ticarileştirme, üretimde dijital dönüşüm, yeni hedef pazarlar tespit etme ve inovatif işletmeye dönüşüm gibi konularda gelişim göstermeleri için ücretsiz mentörlük ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Mentörlük hizmeti sunulacak olan her bir KOBİ için mentörlük süreci başlangıcında; kurumsallaşma, dijital dönüşüm ve inovasyon düzeylerinde iyileşme, ticarileştirilen ürün sayısı, ciroda artış, ihracata başlama, ihracatta artış, mevcut pazar payında artış, yeni pazarlara giriş ve lisans satışı kriterlerinden en az 2 başarı ölçütü belirleneceğini ve mentörlük hizmetinin belirlenen başarı ölçütlerini karşılamak üzere yürütüleceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Bugün tanıtımını yaptığımız proje; tasarım ve hazırlık aşamasında belki MEVKA ve Innopark’ın projesiydi, ancak bugünden sonra proje bizim projemiz değil KOBİ’lerimizin projesi. Bu noktada proje faydalanıcılarımız olan KOBİ’lerimizden projeyi sahiplenmeleri, gidişatıyla ilgili sürece dâhil olmaları ve sunulacak mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmak için gayret göstermelerini bekliyoruz. Mentörlerin önemli bir kısmının akademisyenlerden oluşması hasebi ile bölgemizdeki üniversite-sanayi işbirliği sürecine de katkı sunmasını beklediğimiz bu proje fikrinin oluşturulmasında ve geliştirilmesindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı’ya ve Innopark çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu konuda Innopark’ın tecrübe ve uzmanlığından faydalanabiliyor olmayı bir fırsat olarak değerlendirdiğimizi, bu işbirliği sayesinde amaçlanan çıktılara ulaşma yolunda daha emin adımlarla yürüyeceğimize olan inancımızı belirtmek istiyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle, yürütülecek olan projenin KOBİ’lerimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akabinde söz alan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü de, “Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçirilen KOBİMentör Projesi kapsamında TR52 Bölgesi illerimizden Konya’da 25, Karaman’da 5 olmak üzere toplam 30 üretici KOBİ’mize kurumsal yapısını güçlendirerek inovasyon odaklı büyümesi için ücretsiz mentörlük, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. 18 ay sürecek proje kapsamında, önce programa kabul edilen KOBİ’lerin mevcut durumu 2 veya 3 kişilik tanılama heyetleri tarafından incelenerek, işletmelerin geleceğe yönelik büyüme ve gelişme stratejileri belirlenecek, ikinci aşamada ise her bir KOBİ’ye bir mentör atanacak. Programa katılan 30 KOBİ, bir yıl süre ile kendilerine atanan mentörün rehberliğinde işletmeleri için belirlenen büyüme stratejilerini uygulamaya koyacak. KOBİMentör projesine katılan işletmelerimiz bu sayede bilgi yoğun ürünler üreterek iç ve dış piyasalardaki rakiplerine üstünlük sağlama, kurumsallaşma düzeyini geliştirme ve dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm konularında da kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Konya Sanayi Odası olarak KOBİMentör Projesi’ni ve bu projeden elde edilecek sonuçları gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizdeki ve şehrimizdeki işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerimizin, daha fazla inovasyona, daha fazla yüksek katma değer üretmeye ve daha rekabetçi olmaya ihtiyacı var. 2019 yılında KOBİMentör-1 projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illerindeki 54 KOBİ’miz çok önemli kazanımlar elde etmişti. Bu KOBİMentör programı ise, daha önceki uygulamadan edinilen deneyimle geliştirilerek önemli iyileştirmeler yapıldı. KOBİMentör Projesinin MEVKA desteği ile yürütülecek 2. etabında bölgemiz adına, ülkemiz adına çok önemli başarılar beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle, KOBİMentör Programına katılan KOBİ’lerimizin yöneticilerine, programda mentör, danışman, eğitimci olarak görev alan değerli uzmanlara, bu projeyi hayata geçiren MEVKA ve Innopark’a tekrar teşekkür ediyorum. Innopark’taki firmalarımızın tamamı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışıyor, stratejik öneme sahip teknolojik ürünleri yerli ve milli imkânlarla üretiyor, ihracat yapıyor, istihdam sağlıyorlar. Ben, KOBİMentör Projesi ile hem Innopark’ın hem de işletmelerimizin ve bölgemizin hedeflerine bir adım daha yaklaşacağına gönülden inanıyorum. Bu tür projelerle Konya’mızda her kuruşuyla gurur duyduğumuz ihracat rakamımız olan 3 Milyar Dolar yerine, çok daha yüksek ihracat rakamlarını konuşmaya başlayacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, KOBİMentör Projesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Özkan da, “Dünyadaki rekabet gücümüzü arttırmak için birlikte proje üretmenin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizde bu kültürün oluşması, bu iklimin oluşması hepimiz açısından önemli. Esas olan insana dokunmaktır. İnsanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Mevcut üretim modelimizi ve mevcut potansiyelimizi daha yüksek seviyelere çıkararak devam ettirmeliyiz. Dünyanın bütününde, bu rekabetin içinde olacağız. Dolayısıyla hem bireysel yaşam kalitemizi arttırmak hem ailemizin yaşam kalitesini arttırmak hem şehrimizin ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınması için her alanda yapmamız gerekenler var. Bu konuyla ilgili ulusal düzeyde devletimizin ortaya koymuş olduğu stratejik hedefler var. Ulusal Sanayi Stratejimize baktığımız zaman yüksek derecede katma değer oluşturan yeşil dostu ve küresel rekabet gücümüzü kavileştirecek bir düzlem içinde üretimin maksimizasyonunu sağlamaktır. Bu yeniliğe Bu bilgi alışverişine, bu konudaki seferberliğiniz bizim için gerçekten toplum için çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu sadece ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda beşeri kalkınmamız için de çok önemli yarınki nesillerin kendilerini ve dünyayı bilmesi kendi bireysel gelişimiyle beraber ülkesel gelişim ve dünyadaki rekabet gücünün arttırılması yönünde de bu projeci yaklaşımın çok ehemmiyetli olduğunu sizler de bilincindesiniz. Onun için böyle bir projeye dâhil oldunuz. Şehrimizde hem belediyelerimiz hem meslek kuruluşlarımız, sanayi odamız, ticaret odamız ve borsamız başta olmak üzere Üniversite, kamu ve sanayi iş birliğini üst düzeyde tutarak koordinasyonun iyi bir şekilde sağlanmış olduğuna değinen Vali Özkan, Ulusal Sanayi Stratejimizin altını dolduracak projeler ve faaliyetlerle çaba ve gayret içerisinde olan Mevlana Kalkınma Ajansımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu proje çıktıları itibariyle üretimi, ihracatı ve istihdamı artırarak yaşam kalitemize, gençlerimizin istihdamına ve eğitimine katkı sunacak. Gençlerimiz, bir yandan geleneği istinat noktası yaparken öte yandan teknolojiyle buluşarak toplumsal kalkınmamıza fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Program, açılış konuşmalarının ardından Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü ve KOBİMentör Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy’un yaptığı sunun eşliğinde katılımcılara proje hakkında bilgiler aktarmasıyla son buldu.