KAPAT X
Popüler Aramalar
Tüm Haberler

MEVKA Olarak Mesleki Eğitime Olan Katkılarımız Devam Edecek

13 Kasım 2021
Okunma Sayısı: 413

 

2020 Yılı imalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Mevlâna Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası tarafından yürütülen “Makine Eğitiminde Tasarım ve Kodlama” Projesi düzenlenen açılış programı ile hayata geçirildi.

Programa Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok, birlik bünyesinde faaliyet gösteren odaların üyeleri ve çok sayıda esnaf ile basın mensupları katılım sağladı.

Programda Ajans olarak verdikleri destekle ilgili konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Sizlerin de malumu olduğu üzere kalkınma ajansları, bulundukları bölgedeki mevcut fırsatları değerlendirerek potansiyelin harekete geçirilmesi ve bu sayede ulusal kalkınma politikalarına katkı sunulması amacıyla toplumun farklı kesimleri ile çok yönlü çalışmalar yürüten yapılardır. Mevlana kalkınma ajansı olarak bizler de bu doğrultuda, bölgemizin üretim, istihdam ve ihracat altyapılarını geliştirerek, paydaşlarımızın rekabet güçlerinin artırılması, bölgemize yerli ve yabancı yatırımların çekilmesi sureti ile Konya-Karaman illerimizin her açıdan gelişiminin sağlanması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ajansımız tarafından pek çok eğitim ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiş, sağlanan mali ve teknik destek programları ile bugüne kadar bölgemize 275 Milyon TL kaynak sağlanarak proje yararlanıcılarının sağladığı eş finansmanlar ile birlikte 500 Milyon TL’ye yakın bir yatırımın harekete geçirildiğini de belirtmek istiyorum. Bu çalışmalar dâhilinde bölge ekonomimizin can damarı konumunda bulunan esnaflarımıza yönelik Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğimiz ve birliğimize üye esnaf odamız ile çok sayıda proje yürütmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün bizleri bir araya getiren proje de bunlardan birisi; kurum olarak mesleki eğitim konusunda uzun süren çalışmalarımızın bir sonucu olarak 2020 yılında imalat sanayiinde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacı ile ilan ettiğimiz mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi mali destek programımız kapsamında desteklenmeye hak kazanan makine eğitiminde tasarım ve kodlama projesine ajansımız tarafından 571 Bin TL kaynak sağlıyoruz. Tarih boyunca çoğunlukla kas gücüne dayalı olarak sürdürülen çalışma hayatının, yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde ve makinelerin de yardımıyla yerini yavaş yavaş bilginin ve mesleki becerinin ön plana çıktığı bir çalışma sistemine bırakmaya başladığına hepimiz yakından şahit oluyoruz. Buradan hareketle, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitim kapsamında, bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda çalışma hayatının gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakının kazandırılması kritik önem taşımaktadır. Bu noktada, hem bölgemizdeki hem de ülkemizdeki sanayici ve esnaflarımızın üretim faaliyetlerinde ve hizmet sunumlarında yaşadığı sorunların başında gelen nitelikli personel teminine yönelik olarak yürütülen mesleki eğitim çalışmalarını ve özelde ise tornacılar, kaynakçılar ve oto tamirciler odası tarafından 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde geliştirilen bu projeyi son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. Çıraklık ve mesleki eğitim sisteminde ikili mesleki eğitim gören öğrencilerin piyasanın beklenti ve taleplerine uygun olarak yetiştirilerek istihdam edilebilmelerinin amaçlandığı proje kapsamında; Ajansımız desteği ile kurulacak olan solıdworks laboratuvarında 100.yıl Mesleki Eğitim Merkezi makine ve metal teknolojisi alanlarında eğitim gören 56 mesleki eğitim öğrencisine katı modelleme ve girişimcilik, bu alanda çalışma yürüten sanatkâr ve öğretmenlere de eğitici eğitimlerinin verilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek olan eğitimler sayesinde CNC programlama ile ilgili makine/metal sektöründeki işletmelerin nitelikli ara eleman talebinin karşılanmasının yanı sıra çıraklık eğitiminin gençlerin kariyer planlarında ciddi bir alternatif olarak yer almasının da amaçlandığı bu projenin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve sektör temsilcilerimize önemli katkılar sunacağına olan inancımız bu noktada tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle kurum olarak öğrencilerimizin, mesleki yeterlilikleri ve donanımları ile “ara eleman değil, aranan eleman” olarak yetişmeleri için desteklerimizin bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan Konya Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne, Tornacılar, Kaynakçılar Ve Oto Tamirciler Odası’na, 100. Yıl Mesleki Egitim Merkezi’ne ve Ajans uzmanlarımıza teşekkür ediyor, projenin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Ardından söz alan Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok, “Odamıza makine, metal ve otomotiv sektörlerinde ağırlıklı olarak imalat ve tamirat işleri ile ilgilenen yaklaşık 4.000 esnaf ve sanatkâr üyedir. Odamızın görevleri ve sorumlulukları kuruluş kanunumuzda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Oda olarak görevimiz; üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, sorunları çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak için girişimlerde bulunmaktır. Bunları yaparken yaptığımız tüm çalışmaların toplum menfaatlerini gözetmesi ve tüketicileri koruması ilkelerine de uygun davranmak durumundayız. Bildiğiniz gibi son yıllarda giderek artan oranda iş gücü açığı ve fazlası sorunu ile karşı karşıyayız. Bir tarafta özellikle gençler arasında işsizlik oranları giderek yükseliyor, öte yandan Konya sanayisinde hemen hemen bütün işletmeler nitelikli ya da niteliksiz eleman arıyorlar. Bu iki grubun beklenti ve çıkarlarını birbiriyle uyumlu hale getirmek ne yazık ki halen başarılmış değil. Ama bu çok önemli sorunu çözmek de artık zorunlu hale gelmiş bulunuyor. Bizim üyelerimiz de ciddi bir eleman açığı sorunu yaşıyorlar. Makine/metal ve otomotiv sektörleri nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Çıraklık eğitimi bir esnaf geleneği ve bizler bu geleneksel eğitim modelini halen devam ettiriyoruz. Esnaf işletmeleri eleman ihtiyaçlarını çoğunlukla çıraklık eğitimi ile karşılamaya çalışıyor. Oda olarak çıraklık eğitiminde yetişenlerin bize üye işletmelerin beklentilerine uygun beceriler kazanmasına da önem veriyoruz. Ama bildiğiniz gibi çırak bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Meslek liselerimizde eğitim kalitesi giderek yükseliyor, bunu da görüyoruz ama okuldan mezun olan gençler sanayide çalışmak yerine başka işlere yöneliyorlar. İşte bu projenin çıkış noktası da tüm bu ihtiyaçlar oldu. Bu Projede 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi ortağımız olarak yer alıyor. Proje ile bu okulumuza gelişmiş bir katı modelleme laboratuvarı kurulacak. Burada hem eğitimcilere hem de öğrencilere ileri düzeyde CNC programlama eğitimleri verilecek. Böylece çırak ve kalfalarımız daha nitelikli yetişecek. Gençlere girişimcilik eğitimi vererek sektöre yeni işletmeler kazandırmak istiyoruz. Ustalarımıza usta öğreticilik eğitimleri vererek yanlarına çırak almalarına imkân sağlayacağız. Mesleki eğitimle ilgili kurumlarla bir araya gelerek daha fazla neler yapabileceğimizi konuşacağız. Projenin diğer ortağı olan üst kuruluşumuz Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği de proje uygulama ve raporlama süreçlerinde bizlere teknik destek sağlıyor. Her iki ortağımıza da projemize katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Mesleki eğitimle ilgili bu mali destek programını uygulamaya koyan MEVKA yöneticilerine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sonrasında kürsüye gelen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise mesleki eğitimin esnaf ve sanatkârlığın ortaya çıkmasında ve yüzyıllardır varlığını sürdürmesinde temel itici güçlerden biri olduğunu belirtti. Ahilik kurumunun en iyi işleyen bölümünün, çırak-kalfa-usta zinciri ile sürekli olarak mesleklere nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayan mesleki eğitim kısmı olduğunu kaydeden Muharrem Karabacak, “Yüz yıllar boyunca işleyen bu geleneksel sistem 1986 yılında 3308 sayılı Kanunla yasal çerçeveye alınmış, esnaf teşkilatı bu yapı içinde önemli görevler üstlenmiştir. Dolayısıyla Birliğimizin de en önemli çalışma alanlarından biri mesleki eğitimdir” dedi. Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesi ile KONESOB binasında bir bilişim sınıfı kurduklarını, tadilatı ve mobilya alımını tamamladıklarını, bilgisayarlar için ihale sürecinde olduklarını anlatan Başkan Karabacak, “Bu süreci tamamlayınca uzman hocalarımız tarafından esnaflarımıza e-ticaret, bilgisayar okuryazarlığı, güvenli internet gibi güncel konularda eğitimler vermeye başlayacağız. Küresel salgından en çok etkilenen kesim olan esnaf ve sanatkârlarımızı e-ticaret ile tanıştıracak, çağa ayak uydurmalarına destek olacağız. KONESOB Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi Ön Fizibilitesi yine MEVKA tarafından desteklenen bir diğer projemiz oldu. Bu Proje ile esnaf ve sanatkârlarımız ve teşkilatımız için mesleki ve sosyal gelişim merkezinin önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Konya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız Protokol kapsamında yakın zamanda bu merkezin inşaatı yeni sanayi bölgesinde başlayacak. Tamamlandığında çok önemli bir eksiğimiz giderilmiş olacak” ifadelerini kullandı. Nitelikli iş gücü temin edilememesi sorununun çok boyutlu bir bakış açısı ve ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonu ile çözülebileceğine inandıklarını söyleyen Karabacak, “Toplumun genelinde çıraklık eğitimine ilginin arttırılması için hepimize farklı görevler düşüyor. Öncelikle mesleki eğitimi ve çıraklık eğitimini daha fazla kamu kaynakları ile desteklemeli ve eğitimin niteliğini artırmalıyız. Ailelere ve gençlere meslek sahibi olmasının yararlarını ve güzelliklerini göstermeliyiz. İşverenleri çocuk ve gençlerin çalışma hayatında sahip oldukları haklar konusunda aydınlatmalıyız. İşte hem bu projede hem de birliğimizce uygulanan Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor Projesinde bu konuları ayrıntılı olarak ele alacak ve kendimize bir yol haritası çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Program, açılış konuşmalarını ardından konu ile ilgili görüş ve öneri sunan katılımcıların değerlendirmeleri ile son buldu.