KAPAT X
Popüler Aramalar
Tüm Haberler
Haber Galerisi

MEVKA’dan Konya-Karaman Bölgesinin Sosyal Gelişim Projelerine 49 Milyon TL Destek

17 Ağustos 2023
Okunma Sayısı: 224

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, yerelde ise Mevlana Kalkına Ajansı tarafından değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Konya-Karaman Bölgesi’nden 3 proje daha destek almaya hak kazandı.

Karaman Valiliği tarafından hazırlanan “Engelli Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Kazandırılması ve Engelli Dinlenme Evi”, Ahırlı Belediyesi tarafından hazırlanan “Ahırlı’da Tekstil Rüzgârı Esiyor” ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İşitme Engelliler İşgücüne Kazandırılıyor” projelerinin sözleşmelerinin imzalanmasının ardından Ajansın Konya-Karaman Bölgesi’nde SOGEP Programı kapsamında desteklediği proje sayısı 15’e yükseldi. Ajans olarak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında verdikleri desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı “Kalkınma Yerelden Başlar” anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kalkınma Ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu bağlamda merkezde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’müz tarafından koordine edilen yerelde ise Kalkına Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bölgemizin sosyal sorunlarına yönelik paydaşlarımız ile projeler geliştiriyor, bu projelerin finansmanı için gayret gösteriyoruz. Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla tüm illerimizde yürütülen ve kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bugüne kadar Karaman’da 5, Konya’da ise 7 proje olmak üzere farklı konularda toplamda 12 proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından uygun bulunmuştu. 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Karaman’dan 1 ve Konya’dan da 2 projenin daha destek kapsamına alınmasıyla birlikte bu program kapsamında bölgemizde destek almaya hak kazanan proje sayısı 15’e yükselmiş ve bu projelere 2023 fiyatlarıyla toplamda 49 Milyon TL kaynak tahsis edilmiş oldu. 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Karaman Valiliğimiz tarafından hazırlanan Engelli Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Kazandırılması ve Engelli Dinlenme Evi Projesi ile Karaman’da Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde kurulacak bir atölyede hafif düzeyde engelli gençlerin ekonomik hayatta var olabilmelerine ve sorumluluk alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla iştirakçi firma tarafından sağlanacak parça başı üretim malzemeleri ile led aydınlatma parça üretimi yapılacaktır. Ayrıca, orta ve ağır düzey engelli bireylerin sosyalleşmelerine, fiziksel, sanatsal, duyusal ve bilişsel aktivitelerle beceri geliştirmelerine imkân sağlayacak bir bakım evi kurulacaktır. Hayata geçirilecek proje kapsamında 28 bireyin istihdamı, 20 engelli bireye ve 50 ebeveyne yönelik eğitimler verilmesi de hedeflenmektedir. Destek almaya hak kazanan bir diğer projemiz olan Ahırlı’da Tekstil Rüzgârı Esiyor Projesi ile de mülkiyeti Ahırlı Belediyesine ait atıl bir binada tekstil atölyesi kurularak ilçedeki kadın ve gençlerden oluşan 30 kişinin istidam edilmesi ve bunun yanı sıra kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifi hayata geçirilerek yıllık 40 Milyon TL ciroluk iş hacmi elde edilmesi amaçlanmaktadır. Son olarak sözleşmesini imzaladığımız ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülecek İşitme Engelliler İşgücüne Kazandırılıyor Projesi kapsamında ise, Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde işitme engelli öğrencilerin pvc kapı-pencere üretimi alanında iş hayatına hazırlanması amacıyla bir meslek atölyesi kurulacaktır. Bu atölye, işitme engelli gençlerin, engellerinden kaynaklı dezavantajlarını minimuma indirecek eğitim imkânlarına sahip olacak şekilde donatılacaktır. Atölyenin kurulumunun ardından proje kapsamında 20 gence bu atölyede mesleki eğitim verilecek başarılı olan 10 öğrenci ise pvc kapı-pencere üretimi yapan firmalarda istihdam edilecektir. Bölgemizin gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek projelere kurum olarak desteğimizin süreceğini ifade ederek, uygulama aşaması devam eden ve yeni hayata geçirilecek olan projelerin hazırlanmasında büyük emek harcayan kurumlarımıza teşekkür ediyor, projelerin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.