KAPAT X
Popüler Aramalar
Tüm Haberler
Haber Galerisi

Kümelenme Destek Programı

13 Kasım 2023
Okunma Sayısı: 129

Kümelenme Destek Programının genel amacı Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.

Destek tutarının belirlenmesinde destek üst limiti bulunmamaktadır. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında, iş planı toplam bütçesinin %70’ini geçemez. Destek oranı, %70’i aşmamak koşuluyla Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli alanlara göre farklılaştırılabilir.

Kümelenme teşebbüsü tarafından, iş planının uygulanması kapsamında 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre yerli malı belgesi ile tefrik edilen makine ve teçhizatın satın alınması durumunda bu harcamaya ilişkin destek oranına ayrıca %15 ilave edilir.

Destek oranı, tutarı ve dönemleri, ilgili bütçe kanunlarında bu amaçla ayrılan ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir.

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi beş yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Detaylı bilgi için: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/anasayfa

Kümelenme Destek Programı
Program Çağırısı