E-Kütüphane

MENU
Doğrudan Faaliyet Desteği
Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesi
Engelsiz Kent Konya
Karaman OSB Pazar Araştırması ve İthal Ara Ürün Üretilebilirliği Projesi Raporu
Taşeli Platosu'nun Turizmine ve Tarihine Yatırımda Sarıveliler
Toplumsal Yaşam Kalitesi Araştırması (Şiddet Göç)
Sonsuz Şükran-Kültürel Endüstri, Sempozyum, Araştırma, Geliştirme Tanıtım
Seydişehir ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi Turizm Fizibilite ve Paket Turlar Analizi
Sarıveliler Yatırım Potansiyelleri ve Fırsatları Projesi
Kuzey Toroslar Meyvecilik Üssü Fizibilite Projesi
Konya Tarım ve Gıda Dış Ticaret Analizi
Kaynakçı Belgelendirme Merkezi Fizibilitesi
Karapınar Belgeseli
Karaman Lojistik Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Karaman İli Güneş Enerji Panel Üretim Potansiyelinin Matematiksel Modellerle Analizi
Karaman İli E-Ticaret Yatırım Analizi
İl Çevre Düzeni Planı için Tarım ve Hayvancılık Organize Bölgelerinin Belirlenmesi Amacıyla Yer Seçimi
Hüyük İlçesi Organik Çilek Çalıştayı
Geçmişten Günümüze Karaman ve Turizm
Derbent İlçesinde Turizm Yatırım Alanlarının Geliştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması Projesi
Akşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Envanteri
Konya’da Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite Raporu
Karaman İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
Karaman İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
Karaman İli Aile İçi İletişim Sorunları Envanter Çalışması
Karaman Serbest Bölge Raporu
Konya’da Dış Mekân Süs Bitkileri, İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştirilmesine Yönelik Fizibilite
Karaman Bölgesi Rekabetçilik Temelli Turizm Sektörü Geliştirme Çalışması
TR52 Bölgesi Lojistik Strateji Planı Önhazırlık Raporu
Konya İli Yatırım Ön Fizibilite Raporu
Konya Turizm Sektörü Alansal Varlık, Uluslar arası Rekabetçilik ve Makro Düzey Kümelenme Çalışması
İşverenin Mevcut İş Gücünün Yeterliliği ve Emek Talebi İle Beklentilerinin Nedenselliği
KARAMAN GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
KARAMAN İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ
TR52 BÖLGESİNDE KAYNAKÇI BELGELENDİRME MERKEZİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Konya'da Tarımsal Sanayilerde Yapısal Özelliklerin Analizi Envanter,Un,Süt Raporu
KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ
Mevlana'dan Mevla'ya Ulaşanlar Yurtdışındaki Yabancı Mevleviler
MARKA ŞEHİR KONYA
MERAM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİZİBİLİTE PROJESİ
Karaman Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması
Konya İli Sanayi Sektörü Yatırım Kılavuzu
Konya İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu
KONYA-KARAMAN KUZEY TOROSLAR MEYVECİLİK ÜSSÜ FİZİBİLİTE PROJESİ TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI
MEVLANA KÜLTÜR VADİSİNDE HAYAT KALİTESİNİN ARTIRILMASI
KONYA’NIN YATIRIM VE İHRACAT RAKAMLARININ ARTIRILMASI İÇİN SEKTÖR RAPORLARI HAZIRLANMASI PROJESİKONYA’NIN YATIRIM VE İHRACAT RAKAMLARININ ARTIRILMASI İÇİN SEKTÖR RAPORLARI HAZIRLANMASI PROJESİ
TUZLUKÇU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTESİ
KONYA'DAKİ SURİYELİ MİSAFİRLER
DOĞANHİSAR İLÇESİNİN TARIM, SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGUN YATIRIM ALAN TESBİTİ
KARAMAN İLİ TURİZM YATIRIM REHBERİ HARİTASI
ORGANİK TARIMDA MEVCUT DURUM ANALİZİ VE UYGUN STRATEJİLERİN MODELLENMESİ
KONYA İLKÖĞRETİM LİSE BAŞARI ARAŞTIRMASI
KONYA İLİ UYGUN YATIRIM ALANLARI
LORASTA YETİŞEN RÜZGAR GÜLLERİ
KARAMAN İLİ ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLANINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ETÜT RAPORU
Konya ili Meyvecilik ve Bağcılık Eylem Planı
Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu
İthal Ara Ürün Üretilebilirliği
Konya Ayakkabı Rekabet Edebilirlik ve Küme Raporu
Ereğli İlçesinde Yüksek Katma Değerli Tarım Ürünleri Üretilmesi İçin Fizibilite Projesi
Konya’da Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Malzeme Üretilebilirlik Araştırması
Konya - Karaman Bölgesi Turizm Sektörü Bölgesel Kümelenme Analizi
KARAMAN MESLEKİ EĞİTİM ANALİZİ
İŞGÜCÜNÜN PLANLANMASINA YÖNELİK ETÜT
BOZKIR TOPRAK VERİMLİLİĞİ HARİTASI