E-Kütüphane

MENU
TEKNİK DESTEK
Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörü Raporu
Konya Lojistik Raporu
Cep Telefonu Aksesuarları Üretimi Araştırması
Derebucak Örgütlü Üretim Araştırması
Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalışması Araştırması
İhracat Pazar Araştırması Raporu
Doğum Hastanesi Yabancı Hasta Raporu
Konya'nın Geçmişi Araştırması
Görme Engelliler Sosyo-Ekonomik ve Girişimcilik Araştırması
Bölgedeki Savunma Sanayinin Tanıtım Raporu
İstihdamın Artırılmasında Girişimciliğin Rolü Araştırması
Karaman'da Elma Yetiştiriciliği Araştırması
Karaman'da Ekşi Kara Üzümü Araştırması
Karaman Taşeli Yöresi Turizm Potansiyeli Araştırması
Karadağ Mevkii'ndeki Yılkı Atlarının Durum Tespiti,
Meke Gölü'nün Tabii Varlıklarının Korunumunun Planlanması
Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Gelişim Planı
Mesleki Yeterlilik (VOC-TEST) Merkezi Kurulması Fizibilite Çalışması
2013 TD-1 Ayakkabıcılık Makine-Ekipman Envanteri Araştırması
Yüksek Hızlı Trenin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri
KARAMAN'A ÖZGÜ YEMEKLER
EREĞLİ TARİH VE KÜLTÜR REHBERİ
KARAPINAR TSO STRATEJİK PLAN
Yeniceoba Belediyesi SWOT Analizi
Karapınar Güneş Enerjisi Üretim Alanlarına İlişkin Biyolojik Özelliklerin Tespiti
Konya Ekoturizm Eylem Planı
Huğlu Av Tüfekleri Üretim Ve Pazarlama Kapasitesinin Araştırılması
Seydişehir Ve Çevre İlçeleri Arasında Ekonomik İşbirliği
Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler
Hüyük İlçesinde Su Kaynaklarının Niteliğinin Tespiti Ve Uygun Bitki Deseninin Araştırılması
KONYA KEŞİF KARTLARI
Konya'da Engelli Öğrenci Aileleri Araştırması
Akşehir Kirazı İhracat Pazar Araştırması
Karapınar Enerji İhtisas Bölgesi Fizibilite Raporu
İlköğretım ve Liselerde Sınav Başarısının 2023 Yılına Kadar Artırılması Stratejisinin Geliştirilmesi
Modern Kentleşmeye İlk Adım
Doğanhisar İlçesi'nde Üretilen Tarımsal Ürünlerin Potansiyellerinin Tespiti
Akşehir Sanayisi 2011-2016 Stratejik Planı
AKŞEHİR TSO STRATEJİK PLAN
KARAMAN KONGRE TURİZMİ ARAŞTIRMA RAPORU
KONYA TURİZM HARİTASI
EREĞLİ BÖLGESİ SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI
Karaman Ekoturizm Eylem Planı
Gerçeği Fark Et Hayallerini Terk Etme
Karaman Kırsalında Spor Turizmi
Gençlerin Mesleki Becerileri Konusunda İşletmelerin Beklenti Ve İhtiyaçları
Karaman Elma Üreticilerinin İhracat Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Konya Hastane Sektörü Sağlık Turizmi Eylem Planı Projesi
Konya Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi Araştırması
Karatay Hayvancılığında Rasyonelleşme Çalıştayı
Minibüsçüler Odası Pazar Analizi ve Anket Çalışması Projesi Raporu
Karaman İli İnanç Turizmi Potansiyelinin Araştırılması Master Planı
Doğanhisar İlçesi'nin Yer altı Kaynaklarının Potansiyellerinin Tespiti
Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Mastır Planı
Ereğli İşletmelerinin Yönetim Sorunlarının Tespitine Yönelik Araştırma
SAĞLIK TURİZMİ RAPORU