Planlama

MENU

Gerek ulusal gerekse yerel ve bölgesel kalkınma politikaları açısından ele alındığında “girişimcilik” konusu son yıllarda üzerinde önemle durulan ve teşviklerin verildiği bir alandır. Mevlana Kalkınma Ajansı da 2018 yılı Çalışma Programında “Teknoloji Odaklı Girişimcilik ve Kırsal Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı”na yer vermiştir ve bu kapsamda çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Mevlana Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda TR52 bölgesinde teknoloji odaklı girişimciliğin güçlendirilmesini, teknoloji tabanlı firmaların desteklenerek büyüme ve gelişmeye katkı sağlanmasını amaçlayan “TR52 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı” düzenlenecektir. Program “Mentor Eğitimi”, “Maker Hackathon”, “Maker Çalıştayı” ve “Demo Day ve Kitle Fonlama & Maker Faire” olmak üzere 4 modül ve bunların alt etkinliklerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan program kapsamında verilecek tüm eğitimler ücretsizdir. Etkinliklere kayıtlar program web sitesi (www.konyamakerprogrami.com) üzerinden ya da ajansımız web sitesi (www.mevka.org.tr) üzerinden alınacaktır. Program kapsamındaki etkinliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.