Bilgi ve Duyurular

JELATİNDE GEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 18 Temmuz 2017
 
TSE ve TÜBİTAK İşbirliği İle Jelatinde Gen Tayini Yeterlilik Testi Gerçekleştiriliyor…
 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 10.000’in üzerinde ürün ve metot standardından oluşan hizmet portföyü, yılda 4.000’e yakın eğitim sertifikası, 35.000’i aşkın deney raporu ve 30.000’i aşkın kalibrasyon sertifikasıyla ülkemizin ve bölgemizin en kapsamlı deney ve kalibrasyon hizmeti veren kuruluşudur. Enstitü, 9 ilde 11 farklı yerleşkede 118 ihtisas laboratuvarı ile hizmet vermektedir. TSE Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları, ülkemizin en kapsamlı ulusal ve uluslararası akreditasyonuna sahiptir.
 
Sahip olduğu bu yetkinliği ülkemizin çıkarları doğrultusunda stratejik laboratuvarcılık faaliyetine dönüştürmek amacıyla TSE ve TÜBİTAK işbirliği ile Türk ve İslam coğrafyasında ilk defa bir Ar-Ge faaliyeti ürünü olarak helal gıda analizleri için referans jelatin geliştirildi. Gıda sektöründe yaygın kullanım alanına sahip ve İslami hassasiyetler çerçevesinde üretim kaynağı önemli olan jelatinin doğru bir şekilde laboratuvarlarda analiz edilebilmesi için referans malzeme kullanımı son derece hassastır.
Geliştirilen bu referans malzemenin uluslararası yetkinliğini ortaya koyabilmek için jelatinde domuz DNA’sı varlığı tayini ile ilgili olarak İslam Ülkeleri Metroloji ve Standardlar Enstitüsü (SMIIC) bünyesindeki ülkeler başta olmak üzere, uluslararası alanda Yeterlilik Testi açıldı. Ülkemizde alanında öncü olma özelliğini taşıyan bu hizmet aynı zamanda dünyanın en büyük yeterlilik testi platformu olan EPTIS’te de yayınlanarak uluslararası laboratuvarların katılımına açılmıştır.
 
Yeterlilik Testi, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akredite oldukları metotların kalitesinin güvencesi için yapılmaktadır. Bu faaliyet kapsamında; aynı metot, referans bir malzeme, cihaz ya da laboratuvar baz alınarak katılımcı laboratuvarlar tarafından yapılmakta ve sonuçlar istatistiki olarak karşılaştırılmaktadır. TSE, Yeterlik Testi hizmeti konusunda Türkiye’nin ilk akredite kuruluşu olarak Yeterlilik Testi programlarını on yıldır ulusal ve uluslararası arenada başarıyla sürdürmektedir.
Gen tabanlı analiz yapabilen tüm laboratuvar ve araştırma merkezlerinin katılımına açık olan program, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin teknolojik yetkinliğini ortaya koyacak bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen bu uluslararası programla birlikte, ülkemizin 2023 vizyonuyla örtüşen; öncü, katma değeri yüksek ve stratejik laboratuvarcılık faaliyetleri konusunda Türk Standartları Enstitüsü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme hedefindedir. Kurumunuz bünyesinde bulunan ve gen tabanlı analiz yapabilen tüm laboratuvar ve araştırma merkezlerinin katılımına açık olan programa değerli katılımlarınız neticesinde ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin teknolojik yetkinliği ortaya konacaktır.
“Jelatinde Tür Tayini Yeterlilik Testleri” için son başvuru tarihi 31.01.2017 olup ayrıntılı bilgi ve başvurular için aşağıdaki adreslerden yararlanılabilir.
 
 

İletişim: https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/2527/7535/iletisim.aspx