Bilgi ve Duyurular

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 17 Temmuz 2017
 
TET AR-GE PROJE PAZARI 3
 
ETKİNLİK AMACI
 
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
 
TEMA / KONU
 
Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir. 

1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları 
2. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar 
3. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
4. Diğer
 
KATILIM KOŞULLARI
 
A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. 

B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. 

C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır. 
Ulaşım masraflarında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, 
taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.
 
PROJE DEĞERLENDİRME
 
Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.
 
DİĞER HUSUSLAR
 
A. Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.

B.İEEMBİB, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

C.İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

D.Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje pazarına katılan projelerin, ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.
 
Daha fazla bilgi için: http://www.tetprojepazari.org