Bilgi ve Duyurular

12 HAZİRAN 2014 KALKINMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 12 Haziran 2014
T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI
12.06. 2014 KALKINMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
 
MEVKA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet AKMAN ve Konya Valisi Sayın Muammer EROL’un açılış konuşmalarının ardından başlamıştır. Açılış konuşmalarında Konya Valisi Sayın Muammer EROL Ajans adının değiştirilmesini önermiştir. Bu öneri gündemin 5. maddesinde daha detaylı şekilde görüşülmüştür.
Gündemin 1. Maddesi uyarınca; MEVKA 2013 Yılı Faaliyet Raporu görüşülmüştür.
Gündemin 2. Maddesi uyarınca MEVKA 2013 yılı İç Denetim Raporu görüşülmüştür.
Gündemin 3. Maddesi uyarınca “Büyüyen Şirketler” konulu rapora ilişkin sunum gerçekleştirildi.
Gündemin 4. Maddesi uyarınca; “TR52 Bölgesi İnovasyon ve Ar-Ge Stratejisi” sunumu gerçekleştirildi.
Gündemin 5. Maddesi uyarınca bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Yönetim Kuruluna(YK) tavsiyelerde bulunuldu. Bu öneriler;
1.             İlk olarak; Konya Valisi Sayın Muammer EROL’un Ajans adının değiştirilmesi ile ilgili öneri tartışıldı. Öneri üzerine söz alan üyeler mevcut ismin devam etmesi yönünde görüş belirttiler.
2.             Ardından bölgenin uluslararası düzeyde rekabet gücünü daha da artması için Ajansın verdiği desteklerde daha az sayıda firmanın daha etkili şekilde desteklenmesi önerildi. Bu konu üzerine söz alan üyelerin büyük bir kısmı bu yaklaşımın oluşturabileceği çeşitli sıkıntıları ve değerlendirme sürecinde yaşanabilecek sorunları dile getirdiler. Bunun üzerine söz alan MEVKA Genel Sekreteri Ahmet AKMAN proje değerlendirme sürecinin nasıl yapıldığı ve KAYS sisteminin hakkında bilgi verdi.
3.             Kuraklık İzleme Merkezi kurulması ve Ajansın bu sürece katkı sağlaması önerildi.
4.             Helal Gıda Sertifikasyonu için Akreditasyon Merkezi kurulması önerildi.
5.             11. Kalkınma Kurulu toplantısındaki önerilerin YK da görüşüldüğünü, bunların yerine getirilmesi için henüz çalışma yapılmadığı önerilerin gerçekleşmesi için sürecin devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Ar-Ge İnovasyon Strateji belgesinde de değinildiği gibi gibi üniversitelerin önemli olduğunu belirtilerek üniversite ile birlikte yapılan projelere öncelik verilmesi önerildi.
6.             Markalaşmanın önemi üzerinde durulmuş ve spor faaliyetlerinin markalaşmada ve turizm gelirlerini artırmada önemli bir katkısı sağladığı dolayısıyla bölgedeki futbol ve basketbol takımlarının markalaşma ve turizme katkı sağlaması bakımından desteklenmesi önerildi.
7.             Girişimcilik eğitimlerinin küçük esnaf ve işletmeciler için de verilmesi önerildi.
 
Görüş ve temenniler bölümünde ise; kalkınma kurulu toplantısına gözlemci olarak katılan Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Leyla BİLEN KAZANCIK’a söz verilmiştir. Tartışılan konular üzerine görüşlerini belirttikten sonra aktif katılımlarından dolayı kalkınma kurulunu tebrik etti.
 
Ardından Kalkınma Kurulu, Başkanı Sayın Tahir ŞAHİN tarafından yapılan kapanış konuşmasıyla toplantı sona erdi.
 
 
 Tahir ŞAHİN              
Kalkınma Kurulu Başkanı