Mali Program İlanları

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 05 Temmuz 2017
 
T.C
MEVLANA KALKINMA AJANSI
 
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN YARARLANICILARIN AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN BELGELERİ HAZIRLAMASI GEREKMEKTEDİR. İLGİLİ DOKÜMANLARA BU DUYURU EKİNDE ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

SIRA NO
2013 YILI  DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA  SÖZLEŞME ANINDA GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER LİSTESİ
KONTROL VAR/YOK
1
EK VI Mali Kimlik Formu ve Proje Özel Hesabı İçin Düzenlenmiş Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi(Yararlanıcılar; Projeye özel olarak Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi nezdinde, sadece proje harcamalarının yapılacağı bir hesap açacaklardır. Mali Kimlik Formu ve Hesap Cüzdanı Fotokopisi Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi Tarafından Onaylanacaktır),
 
2
EK VII Kimlik Beyan Formu (Başvuru sahibinin yasal statüsüne göre, Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Kimlik Beyan Formu, Diğer Tüzel Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formu veya Gerçek Kişilikler İçin Kimlik Beyan Formlarından uygun olanı doldurulmalıdır),
 
3
EK XII Mali Kontrol Taahhütnamesi (Başvuru sahipleri, bu belgeyi ajans internet sitesinden indirip dolduracak ve banka onaylı olarak sözleşme imzalanması aşamasında hazır edeceklerdir.),
 
4
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, destek miktarının %20'si (yüzde yirmi) kadar, proje süresinin tamamını kapsayacak şekilde kesin teminat mektubu (Ön ödeme talep edilmediği takdirde teminat verilmesine gerek yoktur),
Ajans tarafından teminat olarak kabul edilecek değerler;
a) Tedavüldeki T.C. parası (Ajansın T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR 59 0001 0001 6851 3651 7250 01 Nolu hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun ibraz edilmesi gerekir)
b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
 
5
Proje toplam bütçesinin binde 9,48’i(dokuz, kırk sekiz) kadar Damga vergisinin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge, Damga Vergisinden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Damga Vergisinin yatırılması ile Ajansımızın bir sorumluluğu yoktur),
 
6
Sözleşme tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz), 
 
7
Sözleşme tarihi itibariyle Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz),
 
8
Sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge.  (Noter onaylı imza sirküleri, Yetkili karar organlarınca alınmış yetki kararı, Görevlendirme yazıları vb), (Kamu Kurumları Noter onaylı imza sirküleri yerine Görevlendirme Belgelerinde Tatbiki İmza uygulaması yapacaktır),
 
9
Mevlana Kalkınma Ajansına borcu bulunan ilgililerin tüm borçlarını ödediklerine, yapılandırdıklarına ve/veya bu yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerine dair güncel belge.
 
10
Hukuki statüsü, Kurum, Kuruluş, Dernek, Vakıf vb. olan yararlanıcıların hesap açmaya ve hesap üzerinde işlem yapmaya yetkili olduklarına dair, resmi yazı, kurul kararı, kaşe, mühür vb. getirmeleri gerekmektedir.
 
11
Ön Ödeme Talep Formu doldurularak sözleşme aşamasında teslim edilecektir.
 
Not: Sözleşme imzalama için İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Şükrü ATÇEKEN’den randevu talep ediniz. İrtibat Tel: 0332 236 32 90