Haberler

BÖLGEDE BOŞANMA ORANI TEHLİKELİ BİR HAL ALDI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 07 Eylul 2014
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan boşanma analizinde Konya ve Karaman Bölgesinin (TR-52) boşanma istatistikleri ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 2007 yılı ile 2013 yılı boşanma verileri karşılaştırılarak hazırlanan raporda Konya'da 2013 yılında gerçekleşen boşanma sayılarının 2007 yılına oranla yüzde 40 artış göstermiş olduğu belirtildi.
 
Her yıl farklı oranlarda artan boşanma oranları 2012 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2013 yılında boşanan 3587 çiftin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde erkeklerde 16-35 yaş arası boşanma sayısının erkeklerde toplam boşanma sayısının yüzde 53 ünü oluşturduğu görülmektedir. Kadınlarda bu oran yüzde 66 oranındadır. Raporda 35 yaş altı, özellikle 25-29 yaş grubu, arasında gerçekleşen boşanmalara özellikle dikkat çekilmektedir.
 
Karaman’ın boşanma istatistiklerine bakıldığında ise 2007 yılında gerçekleşen 298 boşanma olayının yıllara göre artışı Konya ile kıyaslandığında çok daha yüksek bir artış ortaya çıkmıştır. 2010 yılına bakıldığında 2007 yılına göre boşanma olaylarında yüzde 60 artış gözükmektedir. 2010 yılından itibaren yıllara göre düzenli bir azalma görülmektedir.
 
Karaman’ın boşanma istatistiklerinde yaş gruplarına bakıldığında Konya’da olduğu gibi boşanma oranlarının ağırlıklı olarak 16-35 yaş arasında olduğu görülmektedir. Bu oran erkeklerde toplam boşanan erkek sayısı içinde yüzde 54 iken kadınlarda bu oran yüzde 72’dir. İki ilde görüleceği gibi boşanmalar ağırlıklı olarak genç yaşlarda olmaktadır.
 
Boşanmanın ağırlıklı olarak gençler arasında yaşandığını gösteren analiz doğrultusunda boşanmaların önlenmesi ve aile yapısının korunmasının önemi belirtilerek, özü itibari ile güvene ve paylaşıma dayalı aile yapısının, toplumsal birlikteliğin de çekirdeğini oluşturması açısından, bölgesel kalkınma için önemli bir gösterge olduğu vurgulanmıştır. Konya'daki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bu konu ile ilgili yaptığı çalışmaların çeşitlendirilmesi ve yeni uygulamalara gidilmesi ihtiyacının gün geçtikçe belirginleştiği görülmektedir. Raporun tamamına MEVKA web sayfasından ulaşılabilir.