Haberler

2014-2023 BÖLGE PLANI SEKTÖREL REKABET EDİLEBİLİRLİK ANALİZİ

MENU
Okunma : 916 Tarih : 15 Agustos 2013
Mevlana Kalkınma Ajansı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bölgesel rekabet gücü; serbest ve adil piyasa koşullarında (ithalat kısıtlamalarının ve suni engellerin olmadığı bir ticari ortamda) bir bölgenin, ulusal ve uluslararası piyasalarda talep edilen mal ve hizmetlerin üretilmesini gerçekleştirirken, aynı zamanda bölge vatandaşlarının reel gelirini arttırabilme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlayabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan her bölgenin rekabet gücü farklı unsurlara dayanmaktadır. Temel altyapı, teknolojik altyapı, bilgi altyapısı ve mekânın niteliği, altyapı ve erişilebilirlik kapasiteleri, beşeri kaynaklar, girişimcilik kültürü, sektörel yoğunlaşmalar, uluslararasılaşma, yenilik, yönetişim, kurumsal kapasite, uzmanlaşma gibi unsurlara olan sahiplik düzeyi, bölgeleri rekabet gücü açısından birbirinden farklılaştırmaktadır. Rekabet gücü yüksek olan bölgeler, ulusal ve küresel pazarlarda, ülkedeki diğer bölgelere oranla daha başarılı olacaklar ve bölge insanına daha yüksek bir hayat standardı sunacaklardır. Bu çalışmada öncelikle Konya Karaman Bölgesi’nin ulusal ve küresel rekabet avantajı bakımından sahip olduğu fırsatlar ve karşılaştığı tehditler iktisadi boyutlarıyla ele alınmış ve sonrasında imalat sanayinde bölgede rekabet avantajı olan ve fırsat sektörler belirlenmeye çalışılmıştır.
 
Ülkemizin Cari Açık Verdiği Sektörler Bölgemiz İçin Stratejik Sektörlerdir
Türkiye’de yıllar itibariyle bakıldığında yapılan ithalatın büyük bir kısmı imalat sanayinden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni imalat sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini koruyabilmek için ucuz veya uygun ithal girdilere (ara mallar ve hammadde) yönelmeleri olarak gösterilebilir ki bu durum tüm ekonomiyi etkileyen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ulusal çalışma ve analizlerde Ülkemizin imalat sanayinde cari açık artışında en büyük etkiye sahip sektörler Gıda, Makine ve Ekipman İmalatı, Otomotiv Yan Sanayi, Ana Metal, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı, Kauçuk Plastik, Kimya, Enerji olarak ortaya çıkmaktadır.
 
Yüksek dış ticaret açığı vermesi nedeniyle ulusal düzeyde cari işlemler açığının oluşmasının en büyük nedeni olan bu sektörler aynı zamanda Konya Karaman Bölgesi için kümelenme eğilimi, coğrafi yoğunlaşması, dış ticaret performansları ve yatırımlar bakımından yapılan analiz sonucunda da bölgede öne çıkan sektörler olarak ortaya çıkmıştır.
 
Konya Karaman Bölgesinin Stratejik Sektörleri
 
Bu çalışma ile Konya ve Karaman Bölgesi’nde halihazırda rekabet avantajı olan ve geleceğin fırsat sektörleri olarak; Gıda Sanayi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ekipman İmalatı, Otomotiv Yan Sanayi, Ana Metal Sanayi, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı, Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı, Kimya (Fırsat Sektör), Enerji (Fırsat Sektör) sektörleri belirlenmiştir. Bu çalışmada genel anlamda, Konya Karaman Bölgesi’nde imalat sanayi sektöründe mevcut durum ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınarak rekabet edebilirliği yüksek ve fırsat sektörlerin belirlenmesine çalışılmıştır.
 
Yapılan bu çalışma ile dış ticaret performansı açısından Konya Karaman Bölgesi, özellikle kendi yerel dinamikleriyle ve genellikle ihracat temelli ekonomik büyümenin yaşandığı endüstriyel odaklardan birisi olarak belirlenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Konya Karaman Bölgesi’nin ülkemizin cari açığının kapanmasında da pozitif bir bölgesel aktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.