Haberler

MEVKA, KARAMAN DA YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 18 Aralık 2016
 
Mevlana Kalkınma Ajansı, Karaman’ın yatırım destek ve tanıtım konusundaki mevcut durumunu, potansiyellerini, eksiklerini belirleyerek bu doğrultuda çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlığına devam ettiği Karaman İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Belgesi kapsamında eylem planı çalıştayı düzenledi.
 
 
Çalıştaya, Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katılım sağladı. MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman çalıştayda katılımcılara yönelik olarak yapmış olduğu sunum eşliğinde Karaman İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Belgesi’nde gelinen son durum hakkında bilgiler aktardı.
 
 
Çalıştay programının açılışında konuşan Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, “Hazırlanan belge, Karaman’ın yatırım destek ve tanıtım konusundaki mevcut durum analizinin yapılması, sorunlarının ortaya konularak çözüm önerilerinin sunulması ve özellikle de ildeki bu yöndeki çalışmaların ilki olması açısından son derece önem arz ediyor. Şehrimiz özellikle son yıllarda yatırımcı çekme konusunda önemli mesafeler kat etmiş durumda. Şehrimizde oluşan bu olumlu atmosferin daha da ilerilere taşınması ve şehrimize daha fazla yatırımcı çekilmesi noktasında hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Şehrimizdeki yatırımlar konusunda karar verici ve düzenleyici konumunda bulunan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve iş bölümünü de pekiştireceğine inandığımız bu strateji belgesinin hazırlanmasında şehrimizi oluşturan her kesimin görüşlerine yer verilmesi öncelikleri arasında yer alıyor. Bugün düzenlenen çalıştayda da bu konuda istişare ederek, belirlenen sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri getirmeyi ve eylem planları oluşturmayı amaçladık” ifadelerine yer verdi.
 
 
MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman da çalıştayda Karaman İl Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek, “Ajansımız tarafından hazırlanan belge ile ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmeyi, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmeyi, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalarına etkinlik kazandırmayı, kısaca strateji sayesinde ilin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin gündemini, toplu, önceliklendirilmiş ve somut eylemlere dökülmüş olarak sunmayı amaçladık. Belgenin hazırlanması aşamasında ise özel sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden bu konudaki görüşlerini aldık. Gelinen son aşamada ajansımıza iletilen veriler ışığında Yatırım Yeri Tahsisi ve Altyapı, İstihdam ve İşgücü, Yatırım Ve İşletme Maliyetleri, Lojistik - Ulaşım, Bürokrasi - Mevzuat, Finansmana Erişim - Teşvik Ve Destekler, Tanıtım - İmaj - Kurumsal Kapasite gibi sorun yaşanılan temel alanlar ve bunların alt başlıkları belirlenmiş ve bu yönde çözüm önerileri sunulmuştur. Bugün ki çalıştayımızda ise Karaman’daki düzenleyici kurum ve kuruluşlarımızla gerek bu sorunların çözümüne yönelik gerekse de şehrimizin daha fazla yatırımcı çekmesine yönelik olarak birlikte neler yapabileceğimizi istişare etmek istedik” dedi.
 
 
Çalıştay, katılımcıların tek tek söz alarak belirlenen sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerini ve eylem planlarını sunmalarının ve karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.

Galeri