2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 07 Mayıs 2017
T.C.
 
MEVLANA KALKINMA AJANSI
 
2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI
 
Mevlana Kalkınma Ajansı “bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak” amacıyla 2012 Yılı Teknik Destek Programını başlatmıştır.
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam kaynak tutarı 350.000 TL olarak belirlenmiştir.  Her bir faaliyet desteğine verilebilecek azami bütçe 15.000 TL’dir.
2012 Yılı Teknik Destek Programı üç dönem halinde gerçekleştirilecek olup her bir dönemin son başvuru tarihi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
 
DÖNEM
AYLAR
REFERANS NO
SON BAŞVURU TARİHİ
1. DÖNEM
MAYIS-HAZİRAN
TR52-12-TD01
29.06.2012
2. DÖNEM
TEMMUZ-AĞUSTOS
TR52-12-TD02
31.08.2012
3. DÖNEM
EYLÜL-EKİM
TR52-12-TD03
31.10.2012
 
 
Başvurular dönemler halinde alınacak ve değerlendirilecektir.  Her başvuru döneminin bitimini müteakip o dönem içerisinde gelen başvurular değerlendirme aşamasına alınacak ve başarılı bulunan talepler desteklenecektir.  Başvuruların alımı ve değerlendirilmesi, Teknik Destek için ayrılan bütçenin tamamı harcanana kadar devam edecektir.  Programın üç dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak Program Bütçesi’nin, öngörülen program kapanış tarihinden (31 Ekim 2012) önceki bir tarihte bitmesi durumunda o tarih itibarıyla Program kapanmış sayılır.
 
 
Dosyalar
Rehber
Belgeler