Haberler

KONYA BÖLGENİN ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 09 Temmuz 2016
Konya-Karaman bölgesinin güneş enerjisi bakımından Türkiye’nin en verimli bölgesi olduğunu ifade eden MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman yatırımlar tamamlandığında Konya Karaman bölgesinin adeta bir enerji üssü haline geleceğini söyledi.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman ile yenilenebilir enerjiler hakkında Yeni Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özelliklerinin çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olması olduğunu ifade eden Akman, “Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkmaktadır. İçinde yaşadığımız yüzyıl aynı zamanda enerji ihtiyacının tarihsel olarak hem zirve yaptığı hem de hiç göstermediği kadar ivme gösterdiği yeni bir dönem. Bu nedenle GE, üretim için kullanılan kaynakların, tükenme hızından çok daha kısa sürede kendini yenileyebilen, yani kaynağı asla tükenmediği gibi, doğal süreçlerle ortaya çıktığından çevreye üzerinde yarattığı etkiler önemsiz bir seviyede kalan enerji yöntemleri için çalışıyor” dedi.
 
2023 HEDEFLERİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI
 
Türkiye’nin 2023 yılı enerji hedefleri arasında yenilenebilir enerji yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılmasının stratejik planın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Akman, “Rüzgâr enerjisinin 2023 yılında Türkiye’de üretilen enerjiye en az 20.000 MW katkı yapması hedefleniyor. Ayrıca LED kullanımı gibi enerji verimliliğini artıran yöntemlerle yine 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre yüzde 20 verimlilik sağlanması da hedefler arasında. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için yeni yatırımlar kadar, eski santrallerin yenilenerek dijital sanayi çağına ayak uydurması da büyük önem arz ediyor. Yeni teknolojiler, inovasyonlar ve daha verimli ürünlerle inanıyoruz ki yenilenebilir enerji kaynakları; bir gün enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilir hale gelecek” diye konuştu.
 
ENERJİ POTANSİYELİ YETERİNCE KULLANILAMIYOR
 
Konya- Karaman Bölgesinin (TR 52) enerji üretim potansiyelini yeterince kullanılmadığının altını çizen Akman, “Bu konuda yatırım yapılması ve alternatif enerji kaynakları (güneş, rüzgar, hidroelektrik) üzerinde durulması faydalı olacaktır. Ayrıca termik kaynakların daha iyi değerlendirilmesi bölge için yeni fırsatların doğmasını sağlayacaktır. Bölgede yeterince faydalanılamayan yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerine yatırım yapılarak, bölgesel kalkınmada önemli bir ekonomik ve toplumsal gelişme sağlanabilir. Enerji sektörü Konya Karaman Bölgesi’nin ulusal ve küresel rekabet edebilirliği açısından stratejik bir sektör konumundadır. Bölgede güneş enerjisi konusunda bölgenin güneyindeki ilçeler öne çıkmaktadır. Bölgede enerji verimliliği uygulamalarının öncelikle sanayi sektöründe yoğunlaşması gerekmektedir. Bölgede elektriğin en çok tüketildiği imalat sanayi sektörüne ilişkin Bölge Planı’nda öngörülen senaryonun gerçekleşmesi halinde sanayi sektöründeki elektrik tüketimlerinin daha da artacağı ve ülkenin enerji tüketiminin daha büyük bir kısmına hâkim olacağı düşünülüyor” şeklinde konuştu.
 
KARAMAN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ
 
“Türkiye Güneş Haritasında görüldüğü gibi, Karaman, Yenilenebilir Enerji olan güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilebilecek Türkiye’nin en uygun bölgesidir” diyen Akman, “Karaman, güneş radyasyon ve güneşlenme süresi, güneşin doğuş ve batışını engelleyen bir dağ olmaması, yağış miktarının az oluşu (özellikle kar yağışı), arazinin toprak ve bitki örtüsü yapısı sebebi ile rüzgar ve fırtına esnasında tozlanma olmaması, sıcaklık ortalamasının düşük olması, nem miktarının az oluşu, eğimin az olması, gibi sebeplerden dolayı, Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik elde etmek için en uygun bölgesi haline gelmektedir. Karaman, Türkiye’nin en yüksek GSR değeri ile güneş enerji santrali kurulabilir en uygun ilidir” ifadelerini kullandı.
 
ENERJİ SEKTÖRÜNE 20 MİLYON TL DESTEK

2009-2015 yılları arasında ilan ettiği 13 Mali Destek Programı kapsamında başvuru yapılan projelerden yüzde 4,80‘i Enerji Sektörü ile ilgili projelerden oluştuğunu vurgulayan Akman, “Başvurularda talep edilen destek miktarının yüzde 7,65’i de Enerji Sektörünün talep ettiği destek miktarıdır. Ajansımızca Başarılı olarak ilan edilen projelerden yüzde 14,77’si Enerji Sektörüne ait proje olup desteklenecek miktarın yüzde 21,16’sı Enerji Sektörüne yapılan desteklerdir. Ajansımız Enerji sektörü tarafından başvuru yapılan projelerin yüzde 50,44’üne destek sağlamış, talep edilen destek miktarının da yüzde 45,79’unu desteklemiştir. Ajansımızca verilen desteklerin 1/5’i, Enerji Sektörüne verilmiştir. Enerji Sektörünün yaptığı başvuruların ½’si desteklenmiştir. 2009 – 2015 yılları arasında Enerji sektörüne yönelik olarak ajansımız tarafından yaklaşık 20 Milyon Türk Lirası destek sağlanmış ve bölgede yaklaşık 40 Milyon Türk Lirasının harekete geçirilmesi sağlanmıştır” dedi.


 

Galeri