Haberler

MEVKA DAN MOBİLYA SEKTÖRÜNE DESTEK

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 16 Mayıs 2016
 
TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden bugüne mobilya sektörüne yaklaşık 1,5 Milyon TL maddi destek sağlayarak proje paydaşları ile birlikte bölgede 3 Milyon TL’nin harekete geçirilmesini sağladı.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı, mobilya ve orman ürünleri sektörüne ait yenilikçi ve tescilli ürün üretimi, üretim süreçlerinin modernizasyonu ve geliştirilmesi, endüstriyel tasarımlar, pazar analizi ve kümelenme çalışmalarını içeren pek çok projeye destek oldu. MEVKA verdiği maddi desteklerin yanı sıra düzenlediği paneller ve konferanslarla sektörde farkındalık oluşturma, yeni pazarlar bulma noktasında da üreticileri ve sektör temsilcilerini bilgilendirdi. Bunların yanı sıra, Karaman Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde, Karaman ilinde potansiyeli bulunan ağaç-orman ürünleri ve mobilya sektörlerinde kümelenme çalışmalarını başlatarak hayata geçirilmesine de öncülük etti.
 
Ayrıca;
 
“Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında çıktığı proje teklifi çağrısında ağaç, orman, mobilya ve gıda ürünlerinin imalatının desteklenerek bu sektörlerde rekabet gücünün artırılması amacıyla Karaman merkezli bir firma tarafından ajansa sunulan “Mobilya Üretiminde Kapasite Artırımı VeÜretim Sürecinin Geliştirilmesi Projesi” desteklenerek;
 • Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.
 • 1 pazarlama, 3 teknik eleman, 1 bayan personel kalıcı olarak istihdam edilmiş ve bölgesel istihdama katkıda bulunulmuştur.
 • Yeni ürünler tasarlanarak ISO 9001 kalite belgesi alınmıştır.
 • Bilgisayarlı kesim sayesinde elle kesime göre fire oranının en az %50 düşürülmüştür.
 • Bilgisayarlı kesim sayesinde imalat süresi %30 - 35 azalmıştır.
 • Üretim sürecinde çevre bilinci oluşturularak ISO 14001belgelesi alınmıştır.
 • Toplamda 5 adet makine, 2 bilgisayar, 1 yazılım programı alınarak kapasite artısı sağlanmıştır.
 • Marka tescili sayesinde marka koruma altına alınmıştır.
  “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında çıkılan proje teklifi çağrısında kalite, konsept ve tasarım olarak iç pazarın taleplerinden ayrılarak global pazarın ergonomik taleplerine cevap verebilecek yeni teknoloji, teknik ve esnek üretim kapasitesine sahip üretim hattı yatırımı amacıyla Konya merkezli bir firma tarafından ajansa sunulan “Tescilli ve Ergonomik Tasarımlar” projesi desteklenerek;
 • Proje kapsamında 1 Faydalı Model ve 4 Endüstriyel Tasarım içeren 5 yeni ürün üretime dahil edilerek ürün çeşitliliği artırılmış,
 • “Ergonomik Mobilya” konusunda farkındalık oluşturulmuş,
 • Alınan makine ile AB ihalelerinde rakiplere karşı denklik sağlanarak bu şekilde rekabet dezavantajı ortadan kaldırılmış,
 • 12’si bayan olmak üzere istihdam toplam 24 kişi artırılmış,
 • İşletme, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin gerekliliklerini sağlayarak çevreye verdiği olası zararları en aza indirmiş,
 • Enerji sarfiyatı %8 azaltılmış,
 • İşletmenin %25 Üretim kapasitesi %20 Satış gelirleri artırılmıştır.
 “İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı kapsamında çıkılan proje teklifi çağrısında Konya mobilya endüstrisinin güçlenmesi ile bölgenin refah düzeyine katkıda bulunmak amacıyla Konya merkezli bir firma tarafından ajansa sunulan “Modüler Mobilya Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi” desteklenmiş ve bu sayede
 • Modüler Mobilyanın üretim faaliyetleri geliştirildi.
 • İşletmede kurumsallaşma altyapısı oluşturularak ISO9001 ile belgelendi.
 • Çevrenin korunmasına ve işçi sağlığı ve güvenliğine verdiği önem ISO 14001ve OHSAS 18001 ile belgelendi.
 • 9 personel temel yangın eğitimi ve ilk yardım konularında bilgi beceri ve olumlu tutum kazandı.
 • Çalışan sayısı 9’den 13’ye çıktı. Bu sayede istihdama katkıda bulunuldu.
 • Makine sayısı 26’dan 31’e çıktı.
 • İşletmenin modüler mobilya konusunda yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım ve pazarlaması yapıldı.
 • 13 yatak odası ve 7 yemek odası modelinin, müşteri memnuniyeti araştırması sonucuna göre tasarım güncellemesi ile maliyet, kalite ve fonksiyon optimizasyonu yapıldı ve 2 yeni yatak odası takımı ve 1 yemek odası modeli tasarlandı.
 • Fransa’da mevcut 2 satış noktası ile ticaret hacmi arttı ve Fransa’da 1, Belçika’da 1 yeni satış noktası anlaşması yapıldı.
 • İşletmenin Mevcut pazarı olan 8 ilde bilinirliği arttı ve 5 yeni ilde bilinirliği sağlandı.
 • Yurtiçinde 126 satış noktasına ve fuar katılımları ile yurtdışından 12 işletmeye Modüler Mobilya ürünlerinin birebir pazarlaması yapıldı.
“İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında çıkılan proje teklifi çağrısında çevre dostu yeni teknoloji makinelerin yatırımı ile Ar-Ge ve tasarım sürecinde alüminyum konstrüksiyon taşıyıcı iskelet sistemi ile güçlendirilmiş ve depreme dayanıklı modüler mobilyaların üretimi ve satışı ile gelirlerin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla Konya merkezli bir firma tarafından ajansa sunulan “Depreme Dayanıklı Modüler Mobilya Üretimi” projesi desteklenerek;
 
 • Yenilikçi yaklaşım ile 6 yeni ürün geliştirildi.
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirildi.
 • 4’ü bayan olmak üzere 12 yeni personel istihdam edilerek bölge ve ülke istihdamına katkı sağlandı.
 • Proje kapsamında alınan yeni makine ve ISO 14001 ÇYS hakkında eğitim verildi.
 • 1 Faydalı Model ve 6 Tasarım Tescil Belgesi, 6 ürün üretimi başladı.
 • Proje sonucunda işletmenin üretim kapasitesi %20, ürün kalitesi % 100, verimlilik %100, satış gelirleri %30 artışı sağlandı.
Ayrıca;
Mali desteklerin yanı sıra Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından verilen Teknik Destekler kapsamında Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın, özellikle üyelerinin mevcut durumunu görmek, hangi tip makine ve ekipmanla üretim yaptığını, hangi müşteri gruplarına hitap ettiğini, hangi ürünleri ürettiğini öğrenmek ve mevcut sorunlarını görmek ve TR52 Bölgesinde meslek kuruluşlarından birisi olan Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının yerel kalkınma kapasitesini artırmak amacıyla ajansa sunduğu “Konya Mobilyacılar Odası Pazar Analizi ve Anket Çalışması Projesi” desteklenmiştir. 
Ajans olarak özelde bölgemizin, genelde de ülkemizin hedeflerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade ederek mobilya sektörü ve ajans tarafından verilen desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Ülkemiz mobilya sektörü, diğer sektörlerde olduğu gibi uluslararası pazarda her geçen gün gücünü ve bilinirliğini arttırıyor. Son yıllarda gerek devlet desteği ve gerekse de yerel fon sağlayıcılar vasıtasıyla mobilya sektörü dünya pazarlarında rekabet edebilecek konuma ulaştı ve bu durumun önümüzdeki yıllarda da süreceğine yönelik güçlü izlenimler var. 170’den fazla ülkeye ihracat yapma kapasitesine sahip olan sektör aynı zamanda binlerce kişiye de istihdam sağlamaktadır. Bölgemize bakacak olursak mobilya ve orman ürünleri sektörü büyük bir potansiyele ve paya sahiptir. Ajans olarak bu potansiyelin katma değere dönüşmesi ve bölgeye olan katkısının artırılması adına kurulduğumuz günden bu yana mobilya ve orman ürünleri sektörüne ait pek çok projeyi destekleyerek bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret gösterdik. MEVKA olarak mobilya ve orman ürünleri sektörüne yönelik olarak verdiğimiz desteklerle bölgede istihdama katkıda bulunulmasını, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini, sektörel farkındalık oluşturmayı, bölgedeki firmaların yurt içi ve yurtdışı rekabet edebilirliklerini ve üretim kapasitelerini artırmayı amaçladık. Ajans olarak özellikle bölgemizde stratejik öneme sahip sektörlere olan desteğimizin ve sektör temsilcileri ile işbirliğimizin süreceğini ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Galeri