Haberler

TARIMSAL DIŞ TİCARET STRATEJİK ÖNEME SAHİP

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 04 Haziran 2016
Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile “Tarımsal Dış Ticarette Konya’nın Yeri ve Önemi” konulu panel gerçekleştirdi.
Konya Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ACAR’ın yaptığı panelin konuşmacıları ise Ekonomi Bakanlığı Tarımsal Ürünler Daire Başkanı Tayfun Kılıç, Kalkınma Bakanlığı Tarım Daire Başkanı Taylan Kıymaz, TMO Daire Başkanı Cihan Soyalp, ve Orta Anadolu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karakuş oldu.
 
Tarımsal dış ticaretin ayrıntılı olarak ele alındığı panelde ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Ataşesi Elizabeth Leonardi de katılım sağlayanlar arasında yer aldı.
 
Panelin açılış konuşmasını yapan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Ulusal ve küresel ölçekte bölgelerin rekabetçilik göstergelerinden bir tanesi de dış ticaret performanslarıdır. 2023 Türkiye ihracat strateji belgesinde hedeflenen toplam 500 milyar dolarlık mal ihracatı ve 40 milyar dolarlık tarım ihracatı hedefine ulaşmak için bölge ve il düzeyinde alınacak dış ticaret tedbirleri büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tarım ve gıda sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de gıda arz güvenliğinin sağlanması noktasında stratejik önemini korumaktadır. Tarımsal üretim değeri açısından önemli bir yerde olan Konya da ülkemiz tarım ve gıda ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. 2002-2015 yılı imalat sanayi verileri alt sektörler dağılımında incelendiğinde gıda ürünleri imalatı ile tarım ve hayvancılık sektörleri, Konya’da öne çıkan ilk 10 sektör arasında yer almaktadır. İlimiz dış ticaret performansı açısından lokomotif sektörlerden olan gıda imalat, tarım ve hayvancılık sektörlerinde rekabetçiliğinin artırılmasının ülkemizin 2023 dış ticaret hedeflerine ulaşılması noktasında katkı sağlaması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu panelimizde de il düzeyinde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik gerekli değerlendirmelerin, sektördeki tüm paydaşlarla birlikte ele alınması gerektiği noktasında farkındalık oluşturulmasına dikkat çekmek istedik” dedi.
 
Ardından söz alan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de, “Geçtiğimiz yıl toplam dünya ihracatı 19 trilyon dolar olup, bunun yüzde 10’unu tarım ve gıda maddeleri oluşturmuştur. Son 10 yılda dünya tarım ihracatı yaklaşık 2,5 kat büyümüştür. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine paralel olarak tarımsal dış ticaretleri de artmaktadır. Artan nüfusa, azalan tarım alanlarına bakıldığında, tarımsal ticaretin ne kadar öne çıktığı görülüyor, artık enerji koridorları yanına gıda koridorlarının da konulması gerekmektedir. Bugün tarım, Türkiye'nin önemli sektörlerinden birisi. Sadece ekonomik değil, kültürel kodları da olan, bir yaşam tarzı. Dahası tarım, ülkemizin kalıcı servet alanıdır, toplumun artan ve çeşitlenen gıda talebini karşılayan sektör olması, istihdama ve ihracata olan önemli katkısı, çevreyle olan ilişkileriyle, toplumun tamamını birinci derecede ilgilendiren ve etkileyen vazgeçilmez bir sektördür. Gündelik bakış yerine stratejik ve gelecek odaklı bir bakış açısı; Türkiye'de tarım sektörünü kendi içinde bir değişime ve gelişime yönlendiriyor. Bu süreçte önemli olan, yapısal değişim ve dönüşümün doğru yerde, doğru zamanda yapılmasıdır” şeklinde konuştu.
 
Son olarak söz alan ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım Ateşesi Elizabeth Leonardi ise, “Konya jeolojik olarak Anadolu’nun kalbinde yer alıyor. Konya, buğday ve hububat üretiminde Türkiye’nin en önemli şehri olarak yenilikçi tarımın da öncülüğünü yapıyor. Bugün bu salonda tarımsal dış ticarette Konya’nın yeri ve önemini konuşacağız. Bunu yaparken sadece yerel değil, küresel perspektiften konuya yaklaşacağız. Ticaret iki ülkeyi birbirine bağlayan en önemli etkendir. Bu Türkiye ve ABD için de böyledir. Ticari ilişkilerin gelişmesi iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de güçlendirir. Bugün her iki ülkenin lideri de uluslararası ticaretin önemine dikkat çekmektedir. Geçen yıl ABD’den Türkiye’ye 1,5 Milyar Dolarlık tarım ürünü ihraç edildi. Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen tarımsal ürünlerin tutarı ise 800 Milyon Doları aştı. Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğunu işlenmiş meyve-sebze, meyve suları ve kuruyemiş gibi yüksek getirisi olan ürünler oluşturuyor.
Konya’dan da örnek vermek istiyorum. Konya’dan ABD’ye işlenmiş deniz ürünleri ve diyabetik un ihraç ediliyor. Konyalı sanayiciler tarım ve gıda ürünleri üretiminde büyük mesafe kat etmiş durumdalar. Bu noktada her iki toplumun da birbirinden öğrenecekleri çok şey var” ifadelerine yer verdi.
 
Açılış konuşmalarının ardından panelistler, katılımcılara ülkemiz gıda arz güvenliği açısından en önemli gıda, tarım ve hayvancılık merkezlerinden olan Konya’nın tarımsal dış ticaret potansiyeli, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliği ve performansını nasıl artıracağı gibi konularda sunumlar eşliğinde bilgiler verdi.
 
 

Galeri