2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 04 Temmuz 2017
 

Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programının amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı 2011 yılı Çalışma Programında belirtildiği üzere, TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Mevlana Kalkınma Ajansının bu programda;

·      Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon ile Ar-Ge ve yenlikçilik konusundaki kültür ve bilincin artırılması,

·      Bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı yatırımcının çekilmesi,

·      Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi ekseni kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması ve hizmet kalitesinin artırılması.

öncelikleri doğrultularında bölge için gerekli eylemlerin başlatılmasını sağlayacak, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edebilecek veya yönlendirilmesine katkı sağlayabilecek, öncelikli olarak çözümlenmesi gereken alanlarda doğrudan faaliyet destekleri sağlanacaktır.

Ayrıca Doğrudan Faaliyet Desteği ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır.

Başvuru Rehberi ve başvuru dosyasının hazırlanmasında kullanılacak ekler ilgili sayfada sunulmuştur.