Haberler

KONYA OSBLERİ SORUN ANALİZİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 02 Eylul 2014
 
 Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi tarafından “Konya OSB’leri Sorun Analizi” çalıştayı gerçekleştirildi. Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen programa Konya’daki 9 adet OSB’den, 6 OSB’nin yetkilileri katılım sağladılar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır ve Çumra Ticaret Odası Başkan Vekili Metin Kural’ın yanı sıra programa Konya OSB Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz, Akşehir OSB Bölge Müdürü Murat Balaman, Beyşehir OSB Bölge Müdürü Mutlu Korkmaz, Çumra OSB Bölge Müdürü M.Ali Demirel, Çumra OSB Sorumlu Müdürü Lütfi Köşker, Ereğli OSB Bölge Müdürü Yaşar Cerancı ve Kulu OSB Bölge Müdürü Onur Baran, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Orhan Küçük, Konya OSB İdari İlişkiler Müdürü Ali Karakaya, Konya OSB İşletmeler Müdür Vekili Ahmet Arundaş, Konya OSB Halkla İlişkiler Birim Yöneticisi İbrahim Gül, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver, Karaman YDO Koordinatörü Turgut Yokuş, AEP Birim Başkanı Nurten Elvan Köksoy ile Konya YDO Uzmanlarından Erdem Koçoğlu ve Ali Kerem Fidan, AEP Birimi Uzmanlarından Arif Köseoğlu ve M.Buğra Ahlatçı da katılım sağladılar.
 
Program, Konya YDO tarafından hazırlatılan “Konya Yatırım Ortamı” filminin izletilmesi ile başladı. Ardından KOS Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz Konya Organize Sanayi Bölgesi hakkında bir sunu gerçekleştirdiler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır ve Konya YDO Koordinatörü İsmail Ünver selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.
 
Konya YDO Koordinatörü Ünver yaptığı konuşmada, birçok güçlü sektörü ile önemli bir yerde olan Konya’nın OSB’ler bağlamında da Türkiye’deki önemine dikkat çekti. Bu toplantının tertip edilmesinde 2 ana temel konuyu ele aldıklarını; bunlardan ilkinin MEVKA ile OSB’leri buluşturma ve tanıştırmak olduğu; ikincisinin de OSB’lerimizin sorunlarının, işin mutfağındakilerle birlikte ele alınması ve  bunlara ilişkin çözüm önerileri noktasında bir analiz gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Sadece bu çalıştayla sınırlı kalmayacağının, buradan çıkan sonuçların raporlanarak ilgili bazı mercilere de iletileceğini ifade eden Ünver, bundan sonra da çeşitli programlar vesilesi ile OSB’lerle bir araya gelmek istediklerini ifade etti. Konuşmasında Yatırım Destek Ofisleri’ne de değinen Ünver, bundan sonraki süreçlerde de gerek merkez gerekse de ilçelerde yer alan OSB’lerle daha yakın ilişki içerisinde olmak istediklerini belirtti.
 
Programda “sorun analizi” çalışması 2 aşamadan oluştu. İlk aşamada Konya YDO Uzmanı Erdem Koçoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen sorun analiz çalışması ile tüm katılımcıların aktif olarak yer almasına özen gösterildi. Analiz sonrası en öne çıkan başlık ise “altyapı sorunu” oldu. İkinci en yüksek oyu alan sorun başlığı ise“İlçe OSB’lere özel teşvik ve desteklerin olmaması” oldu.
 
Tüm katılımcıların belirttiği sorunlardan yola çıkarak yapılan oylamada en yüksek oyu alan “altyapı sorunu” başlığı derinlemesine ele alındı. Öncelikle bu sorunun “nedenleri” ortaya konuldu. Daha sonra bu soruna bağlı “sonuçlar” ele alındı. “Çözüm önerileri”nin değerlendirilmesinin ardından bu sorunu ortadan kaldıracak “faaliyetler”in neler olabileceği tartışıldı. Programın ikinci bölümünde ise yine Erdem Koçoğlu moderatörlüğünde “serbest kürsü” adı altında tüm katılımcılardan değerlendirmeler alındı.
 
Toplantı sonrası elde edilen bilgilerle bir ön taslak rapor hazırlanması, bu raporun tüm OSB’lerle paylaşılarak varsa ilave görüşlerin alınıp daha sonra ilçelerimizde yer alan OSB’lerdeki yatırımcılarla birlikte “sorun analizi” çalıştayının düzenlenmesi ve ortaya çıkan değerlendirmeler neticesinde 2. bir taslak rapor tamamlanmasının ardından yatırımcıların da değerlendirmelerinin yer alacağı bu taslak raporu yine OSB’lerle paylaşıp nihai raporun tamamlanmasına ve ilgili bazı mercilerle paylaşılmasına karar verildi.

Galeri