2011 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 04 Temmuz 2017

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı  Mali Destek Programlarına  Başvuracakların Dikkatine

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı 19 Ağustos 2011 tarihi itibariyle "Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" ve "İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı" başlıklarında proje teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

 

Son dönemlerde,Mevlana Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk sahası olan Konya ve Karaman illerinde; kendilerini Ajans personeli ya da Ajansla bağlantılı olarak tanıtmak suretiyle, Ajansımızın yürüttüğü Mali Destekler hakkında yardımda bulunmayı taahhüt eden ve bu süreçten nemalanmak isteyen şahıs ve kuruluşların varlığına dair duyumlar alınmaktadır. Mali ve Teknik Destek Programlarıyla ilgili Mevlana Kalkınma Ajansı’nın hiçbir özel yasal temsilcisi, danışman firması, danışmanı vb. şahıs ve kuruluşla -tarafsızlık ilkesi gereğince - bağlantısı veya anlaşması bulunmamaktadır. 

Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan projeler Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından objektif kriterler uygulanarak değerlendirilecektir. Bahse konu şahıs ve kuruluşların proje yazma ve yürütme konusundaki taahhütlerinin Ajansımız açısından hiçbir bağlayıcılığı bulunmamakta olup bu kişiler tarafından verilen proje kabul garantilerinin geçerliliği söz konusu değildir. 

Ayrıca kendisini Ajans personeli, özel yetkilisi, temsilcisi, danışmanı vb. gibi çeşitli isim ve unvanlarla Ajansla bağlantılı olarak tanıtan şahıs ve kuruluşlar hakkında Ajansımıza bilgi verilmesini, mali destek programlarıyla ilgili olarak bilgi taleplerinde Mevlana Kalkınma Ajansı ile direkt olarak temasa geçilmesini önemle rica ederiz

Bu tür şahıs ve şirketlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Başvuruların kabulünde projelerin herhangi bir danışmanlık şirketince hazırlanmış olması şartı aranmamaktadır.