Haberler

11. KALKINMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

MENU
Okunma : 857 Tarih : 20 Aralık 2013

Demosan Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Vali Murat Koca, KMÜ Rektör Prof. Dr. Sabri Gökmen,  MEVKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tahir Şahin, MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman ile Kalkınma Kurulu üyeleri katıldı.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Vali Murat Koca yaptığı konuşmasında; “Bilindiği gibi, kalkınma kurulu, bölgemizde kalkınmaya yön verecek olan ajansımızın, danışma organıdır. Bünyesinde sivil toplum örgütlerinden kamuya, üniversitelerden özel sektöre farklı kesimlerden paydaşları bir arada bulundurmaktadır. Ancak yetki bakımından görece daha sınırlı yapılanmalardır. Şahsen bu kurulu önemsiyorum ve daha aktif bir yapıya kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yapısal değişiklikler, Kalkınma Bakanlığımızın koordinasyonunda öncelikle yasal değişiklikler şeklinde olabilir. Aksi halde 26 Kalkınma Kurulu’nun her birinin ayrı ayrı hareket etmesi, hem kaynak ve emek israfına neden olabilecek, hem de farklı uygulamaların doğmasına sebep olacaktır. Bu konuda Ankara’da çalışmalar yürütülmektedir. Nitekim Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz da, Türkiye genelindeki 26 Kalkınma Ajansı’nın yapısında önemli değişikliklere gideceklerini, kurulların çok daha etkin hale geleceğini belirtmiştir.

Sayın üyeler, belirtmek isterim ki, bu yapısal değişikler sadece Kalkınma Kurulları ile sınırlı değildir. Önümüzdeki süreçte ajansların finansman modellerinin de çeşitlendirilmesi gündemdedir. Örneğin bölgesel temelde kredi garanti sistemlerini geliştirmek ve girişim sermayesi modellerini güçlendirmek bunlardan sadece bazılarıdır. Üzerinde durmak istediğim diğer bir konu ise ulaşım ve lojistik konusudur. MEVKA Kalkınma Kurulu Başkanı Tahir Şahin’in de vurguladığı gibi bu ulaşım ve lojistik konusu gerçekten hayatidir. Ülkenin neredeyse tam ortasında olması hasebiyle, Konya - Karaman bölgemiz için önemi daha da büyüktür.

Ulaşım ve lojistik tarih boyunca tüm ekonomik kalkınmanın temel bileşenlerinden birisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Küreselleşmeyle birlikte artık sayısal çağı başladı dense de mekân ya da coğrafya her zaman önemini koruyor ve koruyacaktır.

MEVKA Koordinasyonunda 2014 - 2023 bölge planı hazırlıkları kapsamında bir çalışma yürütülmüştür. Adı, “Konya Karaman İlleri (TR 52 Bölgesi) Bölgesel Erişilebilirlik Analizi ve Stratejisi Belgesi”dir. Bu çalışma bize bölgede yer alan il ve ilçe merkezlerinin kara, hava, deniz ve demiryolu bakımından mevcut durum ve erişilebilirlik düzeylerini ortaya koymaktadır. Sonrasında ise bölgede devam eden ve hayata geçirilmesi muhtemel katma değer yaratmayı hedefleyen projeler için ulaşım altyapısının, gerekli önlemler alınarak iyileştirilmesi ve yine bu yatırımlara yönelik olarak ulaşım ağlarının bütünleşmesi gibi hedefler belirlenmiştir. Bölgemiz için önemli bir çalışma olduğu ve bugün de olacağı gibi tüm bölge aktörlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Vali Koca’nın konuşmasının ardından Kalkınma Kurulu Toplantısı 2013 yılı Mevlana Kalkınma Ajansı ara faaliyet raporunun görüşülmesi, Kurul üyeleri tarafından bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunulmasının ardından gerçekleştirilen Erişilebilirlik Analizi sunumu ile sona erdi.

 

Galeri