Haberler

KARAPINAR GÜNEŞ PANELİ

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 14 Eylul 2013
Bu yıl ilki düzenlenen ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile Konya'da güneş enerjisi yatırımı yapacaklar için son gelişmelerin el alındığı Güneş Enerjisi Hakkında Bilgiler Ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Yatırım Fırsatları adlı sempozyum'da MEVKA da yerini aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın TANER YILDIZ 'IN himayelerinde , Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi , Karapınar Sanayi ve Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Enerji Uzmanımız Mücahit Yasir KINALI, Güneş Enerjisi Yatırımlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri başlığında sunum gerçekleştirdi. Katılımcıların da interaktif bir şekilde katılım sağladığı sunumda; Karapınar EİEB'nin mevcut sorunlarının masaya yatırılarak çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar; en çabuk çözülmesini ve en önemsedikleri sorunlara puan verdiler. Çözüm önerilerinden ise en fazla benimsediklerine puan vererek, enerji bürokrasisine ve politikacılara beklentilerini dile getirmiş oldular.
 
Enerji Uzmanı Mücahit Yasir KINALI yapmış olduğu sunumunda; Karapınar ile ilgili olarak öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri şöyleydi:
 
ENERJİ YATIRIMLARININ SORUNLARI ( KEİEB )
Arazi Tahsis İşlemlerinin Belirsizliği
Bölgenin Altyapı Sorunları
Finansman - Destek Sorunları
Bölgede Uygulanacak Teşvik Belirsizliği
Bilgi Kirliliği
 
1. ARAZİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN BELİRSİZLİĞİ - SORUNLAR
 
Tahsis işlemleri için gerekli sürenin uzun olması
Bölgenin Lisanslı yatırımlar için ihale sürecinde hazır olmama riski
Arazinin kullanım hakkı sürecinin uzun ve maliyetinin yüksek olması
Endüstri Bölge Müdürlüğünün kapasite ve ödenek yetersizliği
Parselizasyon işlemlerindeki belirsizlikler
 
1. ARAZİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN BELİRSİZLİĞİ - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Endüstri Bölge Müdürlüğünün kapasitesinin ve maddi imkanlarının arttırılması için çalışma yapılması,
2015 yılına kadar yatırımın başlanması konusunda esneklik getirilmesi,
Bölgenin Lisanslı yatırımcılar, Lisanssız yatırımcılar ve Teknoloji Yatırımcılarına yönelik 3 farklı biçimde dizayn edilmesi ve parselizasyonun bu temel konsepte göre yapılması.
Bölgenin mevcut başvurular hesaba katılarak daha küçük ölçekte işlemlerinin yürütülmesi.
 
2. BÖLGENİN ALTYAPI SORUNLARI - SORUNLAR
 
Lisanslı üreticiler için iletim sistemi altyapısından kaynaklanan kapasite kısıtı,
Lisanssız üreticiler için dağıtım sistemi altyapısından kaynaklanan kapasite sınırı,
Yatırımcıların yetişmiş insan gücü bulma konularında çekinceleri,
Yatırımcıların İzin-Ruhsat işlemlerinde zorlanacaklarını düşünmeleri,
Yatırımcıların yetişmiş insan kaynaklarının bölgede sürekliliğini sağlayacak barınma ve sosyal tesis eksiklikleri.
 
2. BÖLGENİN ALTYAPI SORUNLARI - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Bölgenin parselizasyon işlemlerinden sonra lisanslı üretimler için en uygun noktasına 380 kV Karapınar-2 TM yapılarak Konya4-Yeşilhisar hattına irtibatlandırılmalıdır. Karapınar TM ile 154 kV hat ile bağlantı yapılmalıdır.        ( TEİAŞ-EBGM Yatırımı)
Lisanssız üreticiler için Karapınar TM’nin OG tarafına irtibatlandırılacak şekilde yeni DN inşaatı yapılmalıdır. (EBGM Yatırımı)
Konya-Karaman üniversitelerinde Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmalıdır.
EBGM tarafından Lojman ve sosyal tesis inşaatı yapılmalıdır. (EBGM Yatırımı)
Bölgede yatırım yapacaklar için özel izin-ruhsat öncelikleri olmalıdır.
 
3. FİNANSMAN–DESTEK SORUNLARI - SORUNLAR
 
Proje Finansman kaynaklarına erişimin zor olması,
Proje finansman araçlarının yüksek faizle projenin karlılığını azaltması,
Proje finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmemesi,
Lisanssız enerji üretimi yatırımlarında finansman bulma zorluğu,
YEKDEM nedeniyle başka bir kamu kaynağından destek alınamaması.
 
3. FİNANSMAN–DESTEK SORUNLARI - ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Bölgede yatırım yapacak yatırımcıların Kalkınma Bankası finansmanlarına ulaşımının kolaylaştırılması,
Bölgede yatırım yapacak yatırımlarda geri ödeme süresinin uzağa çekilmesi,
İslami Kalkınma Bankası ile finansman anlaşması yapılarak faizsiz finansman yöntemlerinin işlerlik kazandırılması ( Mudarebe, Müşareke ortaklıkları)
Yenilenebilir Enerji Üretimi Kooperatiflerinin kurulmasına olanak sağlayarak sermayenin paylaşılması,
YEKDEM kapsamında enerji alım satımı yapmayacak yatırımcıların yatırımlarına destek verilmesi,
 
4. BÖLGEDE UYGULANACAK TEŞVİK BELİRSİZLİĞİ - SORUNLAR
 
Bölgede enerji üretim yatırımlarında YEKDEM dışında hangi teşvik unsurlarıyla teşvik edileceğinin belirsizliği,
Bölgede Teknoloji üretimi yatırımlarında hangi teşvik unsurlarının uygulanacağının belirsizliği,
Yatırımlar için gerekli altyapının ne kadarının ve hangi bileşenlerinin hazırlanacağı,
 
4. BÖLGEDE UYGULANACAK TEŞVİK BELİRSİZLİĞİ-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Lisanssız enerji üretimi yatırımlarında Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerine yönelik olarak projelendirme maliyetleri için KOSGEB, Ajans veya Sanayi Bakanlığı tarafından faizsiz kredi desteği verilmeli,
Bölgede yapılacak enerji üretim yatırımları için şebeke bağlantılarına olanak sağlayacak altyapı çalışmalarının yapılması,
Teknoloji üretimi yapacak yatırımlar için ortak enerji, atık ve lojistik altyapılarının hazırlanması,
Bölgede yapılacak tüm yatırımlar için 5. Bölge yada Stratejik Yatırım teşvik unsurlarının uygulanması, 
 
5. BİLGİ KİRLİLİĞİ - SORUNLAR
 
Süreçte Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri arasındaki eşgüdüm eksikliği,
Bölgenin yatırıma açılmasında sorun oluşturan teknik kısıtların ilgili kurumları tarafında yeterli şekilde izah edilememesi,
Lisanssız enerji üretimi yatırımcıları için yanlış / art niyetli yönlendirmelerin veya fizibilitelerin yapılması,
Bilinçsiz hizmet alan-Fırsatçı hizmet veren ilişkileri
Mevzuatın yorumlanması ve uygulanmasında kurumların keyfi uygulamaları.
 
5. BİLGİ KİRLİLİĞİ-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Ajansımız tarafından yatırımcılara yönelik Enerji Mevzuatı ve Fizibilite eğitimlerinin verilmesi,
MEVKA, KOP Başkanlığı, TEİAŞ, MEDAŞ ve AHİKA ile ortak hazırlanacak Enerji Eylem Planı,
Bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması bakımından Sanayi İl Müdürlüğü, MEVKA, TEİAŞ, MEDAŞ, Endüstri Bölgesi Müdürlüğü tarafından yerel Koordinasyon kurulunun oluşturulması,
Süreçle ilgili sosyal medya aracılığı ile yatırımcılara daha net ve hızlı bilgi verilmesi.