Haberler

TARIM SEKTÖRÜ YATIRIM KILAVUZU TANITILDI

MENU
Okunma : 975 Tarih : 28 Kasım 2013
 
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlanan Konya Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu tanıtım toplantısı Konya Dedeman Otelde yapıldı. Toplantıya Konya Valisi Muammer Erol, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Sade, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürü Seyfettin Baydar, Akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.
 
Programın açılış konuşmasını yapan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman Konya Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzunun, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından  Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklendiğini, yürütücüsünün Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olduğunu ve  “Konya İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu Projesi” kapsamında hazırlandığını dile getirerek Projenin hizmet tedarikçisinin Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. olduğunu, Konya Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzunun Konya Teknokent tarafından oluşturulan proje ekibi tarafından hazırlandığını belirtti.
 
MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman Konya Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzunun, Konya ilinin tarım alanındaki potansiyelinin ve tarım sektörüne sunduğu imkanların en etkin biçimde değerlendirilmesi, bu yolla bölgeye yeni tarım yatırımlarının çekilmesi, tarımsal üretiminin ve istihdamının artırılması, tarımdan elde edilecek gelirin ve ihracatın artırılması, bunun sonucunda bölgenin ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlandığını dile getirerek ‘’Kılavuzun öncelikli amaçlarından biri de bölgedeki hazine arazilerinin il sınırları içinde tarım sektöründe yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar tarafından etkin biçimde kullanımının sağlanmasıdır’’ diye konuştu.
 
 Akman Konya İlinde Tarım Sektörüne Yatırım yapmak için belirlenen 10 nedenin ‘’Genç ve nitelikli insan kaynağı, Stratejik Konum, Yatırımcılara Tahsis Edilebilir Geniş Arazi Varlığı, Konya Ovası Projesi (KOP), Tarımsal Yatırımlara Yönelik Önemli Teşvik, Destek ve Muafiyetler, Uygun Ekoloji ve Güçlü Tarım Kültürü Hızlı Gelişen Tohumculuk Sektörü, Gelişen Modern Meyvecilik ve Bağcılık Modern Hayvancılık Potansiyeli,Tarıma Girdi Veren Güçlü Sanayi ve Nitelikli Destekçi Kurumlar’’ olduğunu söyledi.
 
 
Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bayram Sade konuşmasında İstatistiksel veriler iyi yorumlandığında Konya ilinin tarımsal üretim gücü ve harekete geçirildiğinde bu gücü çok daha ileriye götürebilecek potansiyeli tüm büyüklüğü ile görülebileceğini belirterek, Konya’da tarım sektörünün istihdam edilen nüfus, ürün çeşitliliği, üretim miktarı, tarıma dayalı sanayiye katkısı açısından ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve marka ürünlere sahip olduğunu söyledi.
 
Ayrıca MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver ‘’Rakamlarla Konya’’ , MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından Arif Köseoğlu ise ‘’Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu Takdimi’’ isimli sunuları gerçekleştirdi.
Program değerlendirme ve öneriler bölümü ile sona erdi.
 

Galeri