Haberler

HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIM KILAVUZU TANITILDI

MENU
Okunma : 916 Tarih : 13 Ekim 2013
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlanan Konya Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu tanıtım toplantısı Konya Dedeman Otelde yapıldı. Toplantıya Konya Valisi Muammer Erol, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, Akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.
 
 Programın açılış konuşmasını yapan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman Konya Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzunun, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklendiğini, yürütücüsünün Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olduğunu“Konya İli Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzu Projesi” kapsamında hazırlandığını dile getirerek, Projenin hizmet tedarikçisinin Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. olduğunu, Konya Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzunun, Konya Teknokent tarafından Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri arasından oluşturulan proje ekibi tarafından hazırlandığını belirtti.
 
MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman Konya Hizmet Sektörü Yatırım Kılavuzunun, TR52 Düzey II Bölgesinde bulunan Konya’nın mevcut potansiyelinin ve hizmet sektörüne sunduğu imkânların en etkin biçimde değerlendirilmesi, bu yolla bölgeye yeni hizmet yatırımlarının çekilmesi, hizmet üretiminin ve istihdamının artırılması, hizmet sektöründen elde edilecek gelirin ve ihracatın artırılması, bunun sonucunda TR52 Bölgesinin ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlandığını dile getirerek “ Kılavuzun öncelikli amaçlarından biri de bölgedeki Hazine arazilerinin Konya İli sınırları içinde hizmet sektöründe yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar tarafından etkin biçimde kullanımının sağlanmasıdır” diye konuştu.
 
Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ise Bir zamanlar 'teşvik' denince akla sadece sanayiye verilen teşviklerin akla geldiğini belirterek "Ancak günümüzde bu durumun hizmet sektörünün lehine değişmekte olduğunu görüyoruz. Hizmetler sektörünün birçok dalı bilişim, mimarlık, mühendislik, çağrı merkezleri, veri sağlama, eğitim ve sağlık teşvik kapsamında yer alıyor. Son dönemde açıklanan turizm teşvikleri de bu anlamda önemli" dedi. Güldağ Hizmetler sektörünün gelişmesinin gerçekten önemli olduğunu dile getirerek “2004 ile 2013 yıllan arasında Türkiye'de toplam 5 milyon 119 bin yeni istihdam sağlanmış. Bunun 3 milyon 255 bini hizmetler sektöründe yer alıyor. Bir zamanlar ekonomilerin itici gücü tarımdı. Bu durum zamanla sanayi ve finans sektörlerine yerine bıraktı. Hizmetler sektörü çok ihmal edilse de halen istihdamın yaklaşık yüzde 70'i hizmetler sektöründen geliyor. Hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı da yüzde 65 - yüzde 72 arasında değişiyor. Gelişmiş ülkeler de bu oran yüzde 80 civarında.. Bu anlamda şu an hizmet sektörüne mevcut teşviklerle girmenin zamanıdır. Sektörü teşviklerle destekleyen bazı ülkelerden örnek vermek gerekirse, Çin'de yalnız hizmetler sektörünün yararlanması için bir serbest bölge açıyor. Başka bir örnek ise, Malezya. Malezya hizmetler sektörüne yönelik teşvik sisteminde köklü bir geleneğe sahip." diye konuştu.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver de toplantı kapsamında ‘’Rakamlarla Konya’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.


 

Galeri