2010 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 04 Temmuz 2017

 

2010 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında ilk Başvurular Konya Bozkır ve Karaman Ayrancı'dan....17.09.2010                                                              

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA); Konya ve Karaman’da,  yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik Teknik Destek programına İlk başvurular yapıldı. Son Başvuru tarihi 20 Eylül olarak belirlenen 830 Bin TL’lik bütçe tahsis edilen Teknik Destek Programına ilk başvurular, Konya Bozkır ve Karaman Ayrancı İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından gerçekleşti.


Teknik Destek Nedir?
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına Ajans tarafından sağlanan desteklerdir.
Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamaktadır.
Teknik Destek Faaliyet Konuları:
• Eğitim verme,
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
• Geçici uzman personel görevlendirme,
• Danışmanlık sağlama,
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi

 

Kimler Yararlanabilir?

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece; Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.

 

 

 

Galeri