SIK SORULAN SORULAR - 2010

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 06 Temmuz 2017
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
 1- Başvuruda sunulacak, kuruluşun ve ortakların (Ticaret sicil gazetesi veya esnaf sanatkârlar sicil gazetesi onaylı sureti ) kim veya nereden onaylı olacak?
 
İlgili Sicil Gazetesinin asıl nüshası veya Ticaret Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından onaylı nüshası gerekmektedir.
 
 2-   Karar defteri için onay gerekli mi, nereden onaylanacak?
 
 
 Yönetim Kurulu veya yetkili organlar tarafından proje başvurusuna ilişkin olarak alınan tüm kararların aslının sunulması gerekmektedir.
 
 
 3-   20.000 TL’den düşük alımlar için proforma fatura şartı aranmakta mıdır?
 
 Hayır. Aranmamaktadır.
 
 4-   Başvuru veri giriş formuna internet üzerinden nasıl ve nereden erişebiliriz?
 
 
 Başvuruyla ilgili tüm formlara www.mevka.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 5-   Başvuru veri giriş formundaki “projenin öncelikli alanı” kısmına neler yazılmalıdır?
 
Başvurmayı planladığınız projenin, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’nın 8 öncelikli alanından hangisine girdiğini belirtmelisiniz.
 
 6-  Başvuru veri giriş formundaki “projenin etkileyeceği göstergeler” kısmına neler yazılmalıdır?
 
 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Rehberi’nin 2.6 no’lu başlığında yer alan tablodan, projenizle ilgili veriler yazılmalıdır.
 
 7- Başvuru veri giriş formundaki başvurucunun hukuki statüsünden kasıt yasal statüsü ile aynı mı?
 
Evet.
 
 
 8- Projenin bütçesi ve beklenen finansman kaynakları ayrıca başvuru dokümanı içerisinde sunulmasına gerek var mı?
 
 Hayır. Başvuru formunun eki olan Bütçenin (Ek B1- Bütçe Dökümü, EK B2-Beklenen Finansman Kaynakları ve Ek B3-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi) doldurulması yeterlidir.
 
 9- Proje kapsamında alınması planlanan kalıplar ile ilgili olarak; kalıpların ekipman ve malzemeler olarak mı veya hizmet alımı mı şeklinde hangi bütçe kaleminde belirtilmeli?
 
 Ekipman ve malzeme alımları kaleminde bütçelendirilmelidir.
 
 10- Destekleyici belgelerde bulunan "resmi kayıt belgesi’’nden kasıt nedir ve nereden alınır?
 
 Rehberin  2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler kısmında, “Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” başlığı altında belirtilmiştir.
 
 11-  Başvuru sahibinin ve ortaklarının, son üç mali yıla ilişkin vergi dairesince onaylanmış kar zarar tablosu, bilançosu/işletme hesap özeti ve bilançoya uygun detay mizanı ile cari yıla ilişkin mizanın onaylı nüshası, yeni kurulan işletmeler için ise cari yıla ilişkin mizanın onaylı nüshası sunulmuştur." ibaresindeki son üç mali yıla ilişkin vergi dairesince onaylanmış kar zarar tablosu, bilançosu/işletme hesap özeti ve bilançoya uygun detay mizanının hepsi son üç yıla mı ait olacak?
 
 Evet. Son üç yıla ait olmalıdır.
 
 12- Cari yıla ilişkin mizanın onaylı nüshası kim tarafından onaylanacak?
 
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmalıdır.
 
 13-  Cari yıla ilişkin mizanın onaylı nüshası 2010 yılının hangi ayına kadar olacak?
 
 Başvurunun yapıldığı aydan önceki ayı da kapsayacak şekilde olmalıdır.
 
 
 14- Proje eklerinde istenen destekleyici belgelerde ve kontrol listesindeki belgelerde teknik şartname istenmezken "idari kontrol listesi" 25. maddede "Proje kapsamında 20.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman ve hizmet satın alımı için en az 2 (iki) proforma fatura ve makine/ekipmanın genel özelliklerinin belirtildiği bir teknik şartnamesunulmuştur " denilmektedir. Bu durumda bizden teknik şartname istiyor musunuz?, istiyorsanız bütün makine ekipman için mi yoksa sadece 20.000 TL üzerindeki makine ekipman için mi? Almayı düşündüğümüz 9 makine var ve 7'si 20.000 TL üstü. Her biri için proforma fatura aldığımız yerlerden gelen teknik özellikleri mi koyacağız? Yoksa kendimiz mi hazırlayacağız.
 
Rehberde de belirtildiği üzere 20.000 TL ve üzerindeki alımlarda teknik şartname ve en az 2 proforma fatura talep edilecektir. Teknik şartname, mal veya hizmet alımını gerçekleştiren tarafından hazırlanacaktır.
 
15- MEVKA'nın düzenlemiş olduğu İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yapmak istiyoruz. Biz KOBİ tanımına uyan plastik ürünler üreten bir imalat firmasıyız. Projemizin konusu çeşitli ürünlerin boyasını yapmak için makine, teçhizat, boya ve eleman almaktır. Bünyemizde 2 kişi çalışmaktadır. 40.000 TL'lik bir proje hazırlamak istiyoruz. TR52-10-İktisadi-01 referanslı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programından faydalanabilir miyiz?
 
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı rehberinde belirtilen hususlara uymak kaydıyla başvurabilirsiniz.
 
 16- Proje kapsamında toplam destek talebim 200.000 TL'nin altında olacak, dış denetim talep edebilir miyim?  
 
Bütçesi 200.000 TL’nin altındaki proje için dış denetim talep edebilirsiniz ancak bütçesi uygun maliyet değildir.
 
 17- Avrupa Birliği TR52 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında 2007 yılında tamamlanan projemizi başvuru formunun "4.1 Alınan Mali Destekler" bölümünde belirtmeli miyiz?
 
Başvuru formunun "4.1 Alınan Mali Destekler" bölümünde belirtilen ‘son üç yıl’ ibaresi 2010, 2009 ve 2008 içindir. Proje yürütme kapasitenizi belirtmek açısından varsa daha önceki yıllarda tamamlamış olduğunuz projeleri de yazabilirsiniz.
 
 18- Proje kapsamında otelimizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlı yatırımlarımızın beraberinde otelimizin dış cephesinde yalıtım ve tasarruf amaçlı mantolama çalışması yapılması uygun bir harcama mıdır? Proje bütçemize rehberde bahsedilen %30 oranının altında olma koşulu ile yer verebilir miyiz?
 
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapacağınız projenizde, tadilat, ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 unu geçmemesi kaydıyla uygun olarak değerlendirilmektedir.
 
 19- Kontrol listesinin 22.sırasında ‘başvuru sahibinin vergi muafiyeti ile ilgili belgesi sunulmuştur.’ cümlesinden kasıt yatırım teşvik belgesi midir? Öyle ise proje bütçemizi hazırlarken KDV'ler hesaplanacak mıdır?
 
Sadece yatırım teşvik belgesi değil, vergi muafiyetinin söz konusu olduğunu ispatlayan tüm belgeler kastedilmektedir. Vergi muafiyeti söz konusu ise bütçe KDV hariç hesaplanmalıdır.
 
 20-  Başvuru formunda bulunan; " 3.2.1 Son üç yıl için yıllık gelir, eğer mümkünse her yıl için mali destekçilerin adını ve her birinin yıllık gelire katkı yüzdesini (%) belirterek" kısmında istediğiniz net satışlar mı yoksa brüt mü?
 
 Brüt gelir olarak değerlendirilmektedir.