SIK SORULAN SORULAR - 2010

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 06 Temmuz 2017
 

SIKÇA SORULAN SORULAR - II

 

 1-   1994'den bu yana işlettiğimiz şahıs firmamızı 15 Eylül’de şirkete dönüştürdük. İktisadi mali kalkınma programı kapsamında yatırımcıların uygunluğu başlığı altında en az 3 ay önce kurulmuş olması şartı aranıyor.  Şahıs firmamızı kapattığımız için bu firmamız adına proje sunamıyoruz, şirketimiz de kurulalı 1,5 ay oldu.  Bu durumda biz proje başvurusunda bulunamaz mıyız?  Şahıs firmamızın sahibinin şirket ortağı olması proje sunmamızda bir etkisi olmaz mı?

Uygun başvuru sahibi olabilmek için, Başvuru Rehberinin 2.1.1 başlığı altında tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bu şartlardan bir tanesi de “teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce tescil edilmiş olmalı” şartıdır. Bu şartı taşımadığınızdan dolayı başvuru sahibi veya ortağı olamazsınız.

 

 2-    Üç ortaklı, ortaklık yapısı aynı fakat faaliyet konuları birbirinden farklı 2 firmam var. Faaliyet konularının ayrı olması nedeni ile her bir firmam için proje başvurusunda bulunabilir miyim? Eğer iki firmam içinde proje sunabiliyorsam birbirlerine proje ortağı olması mümkün müdür?

Uygun başvuru sahibi olabilmek için, Başvuru Rehberinin 2.1.1 başlığı altında tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  Söz konusu şartları yerine getirmeniz kaydıyla başvuruda bulunabilirsiniz ve/veya ortak olabilirsiniz.

 

 3-  İktisadi Kalkınma Hibe Programı başvuru formunda “1.8.3.” Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız." bölümünde "büyük bir program" olarak bahsedilen program ile anlatılmak istenen nedir?

 

Başvuruda bulunduğunuz proje konusu ile ilgili olarak bölgede uygulanan daha büyük çaplı bir program/proje var ise o, bu kısımda belirtilecektir.  

 

 4-  Başvuru Rehberi'nin "2.1.1 Başvuru Sahiplerin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?" bölümünde; "...Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce tescil edilmiş olması gerekmektedir." denilmektedir. Firmamız, 8 Ekim 2010 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Bu durumda, başvuru yapmamıza mani midir?

Uygun başvuru sahibi olabilmek için, Başvuru Rehberinin 2.1.1 başlığı altında tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bu şartlardan bir tanesi de “teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce tescil edilmiş olma”dır. Bu şartı taşımadığınızdan dolayı başvuru sahibi veya ortağı olamazsınız.

 

 

5       Dezavantajlı gruplar kimlerden oluşur?

Dezavantajlarından dolayı aktivite eksikliği yaşayan engelliler, işsizler, eski hükümlüler, mali durumu uygun olmayan kişiler, hasta, çocuk, kadın vb. kişilerden oluşur.

 

6-            İdari kontrol bölümünde geçen ‘reddedilebilir’ ifadesi ile ne kastediliyor?

Ön inceleme aşamasında, rehberin 2.3 no’lu bölümünde yer alan idari kontrol listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir.  Bu kriterlere uymayan proje başvuruları ilgili kriterin niteliğine göre ön inceleme aşamasında reddedilebilir.

 

7-            Başvuru rehberindeki ilgilik kısmı nasıl değerlendirilecek?

Rehberin içindeki Değerlendirme Tablosu’ndaki puanlama kriterleri kullanılarak, projenin program amaç ve öncelikleriyle ilgisi belirlenecektir.  Buna göre 25 puan üzerinden 18 puanın altında kalan projeler ilgililik kısmında elenecektir.

 

8-            Proje bütçesinden alınacak malzeme ve ekipmanlarda menşei şartı var mı?

Alınacak malzeme ve ekipmanlarda menşei şartı aranmamaktadır.

 

9-            Süt ve süt ürünleri işi yapan firma tesis modernizasyonu yapabilir mi?

Birincil tarım faaliyetleri kapsamına giren, zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı gibi konular 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmemektedir.  Ancak “gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması”na yönelik projeler sunulabilir.

10-        Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri uygun başvuru sahibi midir?

Başvuru rehberinin 2.1.1. bölümünde uygun başvuru sahipleri arasında ”Desteklenecek alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları” sayıldığı için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri proje konusuna göre uygun başvuru sahibi olabilir.

 

11-        2009 Mali Destek Programlarında kazanamayan projeler için tekrar başvuru yapılabilir mi?

2010 Mali Destek Programları rehberlerindeki şartları taşımak koşuluyla güncellenen evraklarla başvuru yapılmasında bir sakınca yoktur.

 

12-        İktisadi Kalkınma Mali Destek programına başvurmayı düşünüyoruz, alınması planlanan makinelerin enerji hattına ilave yük getirmesi sebebiyle enerji trafosunu yükseltmemiz gerekmekte, kurumun mülkiyetinde olacak, trafoyu küçük ölçekli yapım işi mi (%30’luk sınırın içinde) yoksa ekipman ve malzeme kalemi içinde mi değerlendirebiliriz?

Bahsi geçen şartlardaki trafo alımı ekipman ve malzeme kalemi içinde yazılması kaydıyla uygun maliyet olarak sayılmaktadır.

 

13-        Şirket ortakları projede koordinatör olarak çalışabilir mi?

Proje koordinatörünün insan kaynakları bütçe kaleminden maliyetlendirilmesi için iş sözleşmesi ile istihdamı gerekmektedir.

 

14-        Sosyal Kalkınma Mali Destek programında hibeden kar elde edilemez denilmekte KOBİ’ler içinde geçerli mi?

Proje uygulama süresi içinde alınan malzeme ve ekipmanlardan amacı dışında kullandırılmak suretiyle ayrı kazanç elde edilemez. Destek kapsamında alınan hammaddelerin kullanılması ile elde edilen kazanç, ihale dosya bedeli gibi gelirler proje kapsamında elde edilen kazançlardır. Bu şekilde elde edilen gelir tutarı destek miktarından mahsup edilir.